Právní informace

Společnost Hotels.com vlastní a provozuje web https://cs.hotels.com/, který funguje jako rozhraní mezi vámi a příslušnými poskytovateli cestovních služeb.

 

Hotels.com L.P. je obchodní z Texasu se sídlem na adrese 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA.

 

Telefonní číslo: +1 469-335-1197

 

Při provádění rezervace cestovní služby pomocí webu uzavíráte smlouvu s poskytovatelem, který příslušné cestovní služby poskytuje – například společností Hotels.com nebo poskytovatelem ubytování. 

 

Telefonní číslo: +353 1 656 9439

E-mail: IEsupport@chat.hotels.com 

 

Když uzavíráte smlouvu se společností Hotels.com nebo poskytovatelem ubytování najdete firemní údaje dodavatele [uvedeného na stránce, kde dokončíte rezervaci].

 

Ochranná známka a autorská práva

Máte-li jakékoli otázky ohledně používání ochranných známek nebo materiálů chráněných autorským právem, případně udělování licence k ochranným známkách či materiálům chráněných autorským právem, kontaktujte nás na adrese:

Autorská práva – stížnosti: CopyrightComplaints@expediagroup.com  

Stížnosti na porušení práv k ochranným známkám a práv duševního vlastnictví: TrademarkComplaints@expediagroup.com

Právní a bezpečnostní záležitosti
Máte-li otázky týkající se právních nebo bezpečnostních záležitostí, kontaktujte nás na adrese eunotifications@expediagroup.com.

Platforma Evropské komise pro řešení online sporů je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/odr .