Přeskočit na hlavní obsah.

Všeobecné podmínky

Vytisknout všechny části

 

1.    ÚVOD

 

V těchto smluvních podmínkách termíny „my“, „nás“, „společnost“ a „Hotels.com“ odkazují na společnost Hotels.com, L.P., komanditní společnost z Texasu se sídlem na adrese 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA. Termíny odkazují i na její partnery anebo jejich dodavatele a poskytovatele. Termín „vy“ odkazuje na konkrétní osobu, která si u nás zařizuje účet, případně na zákazníka, který provádí rezervaci přímo na tomto webu, nebo nepřímo prostřednictvím jakéhokoli z našich partnerů, s jehož pomocí poskytujeme služby.

 

Tyto smluvní podmínky mají následující části:

(1)    Úvod

(2)    Používání webu Hotels.com

(3)    Prohlášení o ochraně osobních údajů

(4)    Typy produktů a služeb

(5)    Pravidla a omezení stanovená dodavatelem

(6)    Cestovní destinace a doporučení pro cesty

(7)    Jak řadíme výsledky vyhledávání

(8)    Ceny

(9)    Servisní poplatky a daně

(10) Platby

(11) Převodník měn

(12) Cenová záruka

(13) Slevové kódy

(14) Tajné ceny

(15) Hotels.com™ Rewards

(16) Hodnocení uživatelů, komentáře, fotografie a obsah

(17) Pravidla pro fotografie

(18) Oznámení porušení práv u duševního vlastnictví

(19) Stížnosti zákazníků

(20) Odpovědnost

(21) Náhrada škody

(22) Odkazy na stránky třetích stran

(23) Software dostupný na tomto webu

(24) Obecně

(25) Rozhodující právo a legislativa

(26) Používání aplikace

 

2.    POUŽÍVÁNÍ WEBU HOTELS.COM

 

Web Hotels.com je poskytovaný společností Hotels.com výhradně za účelem pomoci zákazníkům s vyhledáváním a zjišťováním dostupnosti zboží a služeb souvisejících s cestováním a také za účelem provádění platných rezervací, případně jiných obchodních transakcí s dodavateli. Žádným jiným účelům web neslouží.

 

Tento web vám nabízíme a dáváme k dispozici ve stavu bez jakýchkoli úprav podmínek, smluvních podmínek a oznámení obsažených v těchto smluvních podmínkách v podobě, ve které existují v době, kdy používáte web, a to včetně situací, kdy provedete jakoukoli cestovní rezervaci (podle platné možnosti). Veškeré používání vašeho účtu vaší stranou a veškeré naše používání informací, které s vaším účtem souvisejí, se řídí těmito smluvními podmínkami. Tyto smluvní podmínky (a jakákoli pravidla a omezení dodavatelů, která jsou uvedena níže nebo jsou vám k dispozici před dokončením jakékoli rezervace) se dále vztahují na nabídku a poskytování služeb prostřednictvím tohoto webu. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s veškerými takovými podmínkami, smluvními podmínkami a oznámeními obsaženými v těchto smluvních podmínkách. Je vaší odpovědností seznámit se se zněním těchto smluvních podmínek i s jakýmikoli pravidly a omezeními dodavatelů. Nesouhlasíte-li s těmito smluvními podmínkami, nejste oprávněni používat tento web. Společnost Hotels.com může platnost ujednání v těchto smluvních podmínkách rozšířit na své partnery, kteří nabízejí online cestovní služby.

 

Společnost Hotels.com si vyhrazuje právo na změnu podmínek a oznámení obsažených nebo odkazovaných v těchto smluvních podmínkách a souvisejících s nabídkou tohoto webu i služeb, a to kdykoli. Dodavatelé mohou měnit pravidla a omezení dodavatelů, na která tyto smluvní podmínky odkazují, a to kdykoli. Vy se zněním podmínek platných v době, kdy tento web a jeho nástroje používáte (včetně doby, kdy provádíte jakoukoli cestovní rezervaci), souhlasíte a zavazujete se jimi řídit (dle konkrétní situace). Tyto smluvní podmínky nesmí měnit nikdo, kdo k tomu nemá právo (včetně zaměstnanců společnosti Hotels.com).

 

Doporučujeme, abyste si kopii těchto smluvních podmínek při provádění rezervace uložili nebo vytiskli.

 

Závazně prohlašujete, že váš věk je nejméně 18 let (nebo věk, který ve vaší zemi označuje hranici dospělosti) a máte zákonné oprávnění uzavřít tuto smlouvu a používat tuto webovou stránku v souladu s veškerými zde uvedenými podmínkami a oznámeními.

 

Souhlasíte s tím, že zachováte finanční zodpovědnost při používání tohoto webu (platí i pro využívání vašeho účtu někým jiným, mimo jiné i nezletilými osobami, které s vámi žijí). Jste absolutně odpovědní za úhradu veškerých plateb, poplatků, cel, daní a vyměřených částek vyplývajících z vašeho používání tohoto webu. Souhlasíte s tím, že dohlédnete na veškeré používání tohoto webu nezletilými osobami vystupujícími pod vaším jménem nebo účtem. Také zaručíte, že veškeré údaje, které při používání tohoto webu poskytnete vy nebo členové vaší domácnosti, jsou přesné a pravdivé.

 

Tento web je určený pouze pro osobní a neobchodní účely. Obsah tohoto webu a informace v něm obsažené (včetně ceny a dostupnosti cestovních služeb) a také infrastruktura použitá k poskytování tohoto obsahu a informací jsou majetkem společnosti Hotels.com nebo majetkem jejích dodavatelů a poskytovatelů. V souvislosti s tím také při souhlasíte, že při používání tohoto webu nebudete jeho obsah, informace nebo web samotný používat k jakýmkoli obchodním či neosobním účelům (ať už přímým či nepřímým). I když si můžete pořídit omezený počet kopií vašeho plánu cesty (a souvisejících dokumentů) pro cesty nebo služby nakoupené prostřednictvím tohoto webu, souhlasíte s tím, že žádné informace, software, produkty ani služby získané z tohoto webu nebudete upravovat, kopírovat, šířit, přenášet, zobrazovat, ukazovat, reprodukovat, zveřejňovat, licencovat, vytvářet z nich odvozená díla, předávat je nebo prodávat či prodávat dále. Navíc souhlasíte s tím, že nebudete:

 

 • používat tento web nebo jeho obsah k jakýmkoli obchodním účelům jako (mimo jiné) provádění rezervací pro cestovní služby, případně jiné produkty zaměřené na přeprodej,
 • získávat přístup k obsahu tohoto webu nebo informacím na tomto webu, monitorovat je nebo kopírovat pomocí nástrojů typu robot, spider, scraper nebo jiných automatických prostředků nebo jiného manuálního postupu pro jakékoli účely, pokud k tomu nebudete mít výslovné písemné povolení společnosti Hotels.com,
 • porušovat omezení sdělení o vyloučení robotů na tomto webu nebo obcházet jiná opatření použitá k zabránění nebo omezení přístupu na tento web,
 • podnikat kroky, které by představovaly nebo mohly dle uvážení společnosti Hotels.com představovat nepřiměřené nebo neúměrně vysoké zatížení infrastruktury společnosti Hotels.com,  
 • bez výslovného písemného povolení společnosti Hotels.com vkládat přímý odkaz na libovolnou část tohoto webu (mimo jiné včetně cesty k nákupu libovolných cestovních služeb) pro jakýkoliv účel, ani
 • používat tento web k žádným nezákonným účelům ani k účelům zakázaným těmito smluvními podmínkami.

 

Souhlasíte, že nástroje tohoto webu k rezervaci cestovních služeb se mohou používat pouze k provádění platných rezervací nebo k nákupům pro vaši osobu nebo pro osobu, v jejímž zákonném zastoupení jednáte. Provádět jakékoli spekulativní, falešné nebo podvodné rezervace ani rezervace na základě očekávané poptávky je zakázáno. Rozumíte tomu, že zneužití, podezřelá aktivita, známky podvodu či narušení rezervační služby této webové stránky může vést k tomu, že společnost Hotels.com zruší všechny rezervace související s vaším jménem, e-mailovou adresou a účtem a zruší všechny související účty na webu Hotels.com. Společnost Hotels.com může také zrušit jakékoli rezervace spojené s vaším jménem, e-mailovou adresou nebo účtem a uzavřít jakýkoli související účet společnosti Hotels.com v případě, že na tomto webu provedete více rezervací a společnost Hotels.com vyhodnotí (po přiměřeném zvážení), že jakákoli z těchto rezervací byla provedena za účelem přeprodeje. Budou-li takové stornované rezervace rezervacemi nevratnými, společnost Hotels.com si vyhrazuje právo nevrátit vám za stornované rezervace peníze.

 

Pokud se dopustíte podvodné činnosti, vyhrazuje si společnost Hotels.com právo podniknout nezbytné právní kroky a vy můžete být hnáni k odpovědnosti za finanční ztráty způsobené společnosti Hotels.com včetně soudních výloh a škod.

 

Chcete-li rozporovat storno rezervace nebo zmrazení či uzavření účtu, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům. Můžete tak učinit telefonicky nebo pomocí jiných údajů na portálu „kontaktujte nás“ v části „Podpora a časté dotazy“ tohoto webu.

 

3.    PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost Hotels.com věří v ochranu vašich osobních údajů. Kliknutím sem zobrazíte naše aktuální zásady ochrany osobních údajů, kterými se řídí také vaše používání webu. Seznámíte se zde s našimi aktuálně platnými postupy.

 

4.    TYPY PRODUKTŮ A SLUŽEB

 

4.1.  Rezervace ubytování

 

4.1.1.     Zaplatit nyní/online nebo Zaplatit později / v zařízení

U některých ubytovacích zařízení se při rezervaci pomocí webu můžete setkat s možností platby „Zaplatit nyní/online“ nebo „Zaplatit později / v zařízení“. Zvolíte-li možnost „Zaplatit nyní/online“ zpřístupníme vám službu přímo a okamžitě umožníme úhradu částky ve vámi zvolené měně. Společností, která platbu přijímá a účtuje si ji z vaší kreditní karty, bude TPX nebo jiný člen skupiny Hotels.com (definováno níže), který obchoduje jménem společnosti Hotels.com a přijímá tak platbu v zastoupení společnosti Hotels.com L.P. TPX je zkratkou společnosti Travel Partner Exchange S.L. se sídlem na adrese Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tererife, Islas Canarias, Španělsko. 

 

Zvolíte-li možnost „Zaplatit později / v zařízení“, naúčtuje vám ubytovací zařízení částku ve zvolené měně daného zařízení v době vašeho pobytu. Zvolíte-li možnost „Zaplatit později / v zařízení“, zpřístupní vám zařízení službu přímo. U takových transakcí uzavíráte smlouvu se zařízením a my budeme fungovat pouze jako zprostředkovatel mezi vámi a zařízením (nikoli však jako zprostředkovatel platby). Přeneseme podrobnosti vaší rezervace příslušnému zařízení a v zastoupení zařízení vám odešleme potvrzující e-mail. Pokud jste zvolili možnost zaplatit později (v ubytovacím zařízení) a poté se do zařízení nedostavíte nebo svou rezervaci zrušíte, může vám ubytovací zařízení účtovat poplatek za zrušení nebo za nerealizovaný pobyt. (Podrobné údaje o tom, jaké poplatky budou účtovány, se vám zobrazí před dokončením rezervace.) V takovém případě vám hotel nebo my naúčtujeme tento storno poplatek hotelu, respektive poplatek za nerealizovaný pobyt, v odpovídající měně daného hotelu.

 

Ať už vám službu zpřístupníme my při platbě online, nebo vám ji zpřístupní ubytovací zařízení, když zvolíte možnost pozdější platby, dostanete k dispozici smluvní podmínky i pravidla a omezení daného zařízení – už při provádění rezervace a pak ještě v potvrzujícím e-mailu. 

 

4.1.2.     Potvrzování, změna nebo stornování rezervace ubytování

 

Potvrzení rezervace, které obsahuje základní údaje jako popis zarezervovaných služeb a cenu, vám přijde e-mailem. Neobdržíte-li potvrzení rezervace do 24 hodin od provedení rezervace, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům. Výslovně se rozumí, že údaje uložené v informačních systémech společnosti Hotels.com nebo jejích dodavatelů představují důkaz o vámi provedených rezervacích. Údaje uložené v počítačích nebo v elektronických médiích jsou platným důkazem. Je nutné na ně nahlížet stejně jako na tištěné dokumenty – mají stejnou průkazní hodnotu jako ony.

 

Rezervaci ubytování můžete zrušit nebo stornovat buď online v části Rezervace po přihlášení do účtu Hotels.com, nebo kontaktováním oddělení služeb zákazníkům e-mailem na adrese help@hotels.com nebo pomocí údajů uvedených na portálu „kontaktujte nás“ v části „Podpora a časté dotazy“ tohoto webu.

 

Nemáte automatické právo stornovat svoji smlouvu s námi nebo rezervaci provedenou u ubytovacího zařízení, pokud vám takové právo neposkytují pravidla a omezení ubytovacího zařízení, na které se rezervace vztahuje. Znění těchto práv a pravidel vám ubytovací zařízení poskytne před dokončením jakékoli rezervace.

 

Souhlasíte, že každému dodavateli uhradíte jakýkoli požadovaný poplatek související se stornem či změnou, který vznikne, když vám ubytovací zařízení zpřístupní službu přímo. Když vám zpřístupňujeme službu, vyhrazujeme si právo přenést na vás jakékoli poplatky související se stornem či změnou, které vzniknou při stornování nebo změně vaší rezervace u ubytovacího zařízení. V některých případech ubytovací zařízení neumožňují po provedení rezervace storno nebo změnu rezervace (uvedeno v pravidlech a omezeních rezervace). Souhlasíte s tím, že budete dodržovat smluvní podmínky vzniklé v souvislosti s rezervacemi.

 

Můžete změnit jméno hosta, typ lůžka, požadavek na kouření, zvláštní požadavky, možnosti přístupu, typ pokoje, počet hostů a termíny cesty a Hotels.com vám nebude účtovat žádné poplatky. Poplatky za storno či změnu ale mohou účtovat dodavatelé. Poplatky se liší podle rezervace. Před provedením jakékoli rezervace si proto prostudujte zaslaná pravidla a omezení. Podrobnosti naleznete také v potvrzujícím e-mailu.

 

Společnost Hotels.com (a příslušní dodavatelé) si vyhrazuje právo na storno rezervace v případě, že nedošlo k plné a včasné úhradě jakékoli částky, a to včetně jakéhokoli souvisejícího poplatku za změnu, který se vztahuje k rezervaci.

 

V případě, že zařízení vaši rezervaci nedodrží, neodpovídá společnost Hotels.com za žádné náklady související s přemístěním do jiného hotelu.

 

Pokud nepřijedete v domluveném termínu a nevyužijete první noc rezervovaného pobytu, ale plánujete příjezd až následující den a využití následujících nocí, musíte rezervaci potvrdit společnosti Hotels.com nejpozději v den původně domluveného příjezdu. Jinak může dojít ke zrušení celé rezervace. Pokud změny rezervace společnosti Hotels.com nepotvrdíte, celá rezervace může být zrušena. Váš případný nárok na vrácení peněz bude záviset na pravidlech a omezeních, která pro dotyčné zařízení platí a o kterých jsme vás informovali v průběhu rezervace. 

 

4.1.3.     Rezervace pro velké skupiny a rezervace dlouhodobých pobytů

 

U jednoho zařízení / termínu pobytu nesmíte online zarezervovat více než 8 pokojů. Pokud seznáme, že jste si celkově zarezervovali více než 8 pokojů v rámci samostatných rezervací, můžeme vaši rezervaci zrušit a naúčtovat vám příslušný storno poplatek. Pokud jste zaplatili nevratnou zálohu, vaše záloha propadne. Přejete-li si zarezervovat 9 a více pokojů, musíte kontaktovat naše specialisty na skupinové cestování, a to buď telefonicky nebo vyplněním online dotazníku pro skupinové cestování. Jeden z našich specialistů na skupinové cestování prověří vaši žádost a kontaktuje vás kvůli dokončení rezervace. Můžete být požádáni o podpis smlouvy a/nebo zaplacení nevratné zálohy.

 

U jednoho zařízení nesmíte online zarezervovat více než 28 nocí. Pokud seznáme, že jste si celkově zarezervovali více než 28 dnů v rámci samostatných rezervací, můžeme vaše rezervace zrušit a naúčtovat vám příslušný storno poplatek. Pokud jste zaplatili nevratnou zálohu, vaše záloha propadne. Pokud si chcete rezervovat 29 nocí nebo více, musíte telefonicky kontaktovat specialisty na dlouhodobé pobyty Hotels.com nebo vyplnit online formulář pro dlouhodobý pobyt. Jeden z našich specialistů na dlouhodobé pobyty prověří vaši žádost a kontaktuje vás kvůli dokončení rezervace. Můžete být požádáni o podpis smlouvy a/nebo zaplacení nevratné zálohy.

 

5.    PRAVIDLA A OMEZENÍ STANOVENÁ DODAVATELEM

U situací, kdy vám zpřístupníme služby přímo, patří do těchto smluvních podmínek i smluvní podmínky / pravidla a omezení dodavatelů. Takové smluvní podmínky / pravidla a omezení jsou vám k dispozici předtím, než provedete jakoukoli rezervaci, a vy je přijmete ve chvíli, kdy rezervaci provedete. Dodavatelské smluvní podmínky pečlivě prostudujte. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky stejně jako smluvní podmínky / pravidla a omezení dodavatelů, mimo jiné včetně úhrady všech částek v termínu splatnosti a v souladu s pravidly a omezeními dodavatele, která se týkají dostupnosti a použití jízdenek, produktů nebo služeb. Zodpovídáte za to, že se před provedením rezervace seznámíte se smluvními podmínkami dodavatele.

 

Berete na vědomí, že někteří externí dodavatelé, kteří nabízejí určité služby nebo aktivity, mohou využití těchto služeb či aktivit podmínit vaším souhlasem s vyloučením jejich zodpovědnosti. Berete na vědomí, že jakékoli porušení takových  smluvních podmínek dodavatele může vést ke stornu vaší rezervace nebo vašeho nákupu, k odepření přístupu ke všem letům, zařízením i vozidlům a k propadnutí všech prostředků zaplacených za takovou rezervaci či nákup. Společnost Hotels.com také může z vašeho účtu strhnout jakékoli náklady, které jí vzniknou v důsledku takového porušení. Jste absolutně odpovědní za veškeré změny, poplatky, cla, daně a výměry plynoucí z používání tohoto webu.

 

6.    CESTOVNÍ DESTINACE A DOPORUČENÍ PRO CESTY

 

Jste povinni zajistit splnění všech požadavků pro vstup do cizí země. Dále jste povinni zajistit, aby vaše cestovní doklady, jako je pas a víza (tranzitní, obchodní, turistická a jiná), byly v pořádku, a aby byly splněny všechny ostatní požadavky na vstup do cizí země.

 

Ačkoli většina cest včetně cest do mezinárodních destinací proběhne bez nepříjemností, cesty do určitých destinací mohou být nebezpečnější než cesty ostatní. Společnost Hotels.com žádá cestující, aby si prostudovali cestovní omezení, výstrahy, oznámení a doporučení vydaná příslušnými vládními úřady.

 

NABÍDKOU CESTOVNÍCH PRODUKTŮ V KONKRÉTNÍCH DESTINACÍCH NA TOMTO WEBU SPOLEČNOST HOTELS.COM NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE CESTOVÁNÍ DO TĚCHTO DESTINACÍ JE VHODNÉ NEBO BEZ RIZIKA. DÁLE NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY NEBO ZTRÁTY, KTERÉ Z CESTOVÁNÍ DO TAKOVÝCH DESTINACÍ MOHOU VYPLYNOUT.

 

Ochrana zdraví: Očkování doporučovaná pro cestu se mohou kdykoli změnit. Před odjezdem byste se tedy měli poradit se svým lékařem. V souvislosti s danou cestou jste povinni obstarat si doporučená očkování, brát všechny doporučené léky a dodržovat všechny rady lékaře.

 

7.    JAK ŘADÍME VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ

Na našich webech se nabízí mnoho možností cestování a my chceme, aby byly vaše výsledky vyhledávání co možná nejrelevantnější. Právě proto nabízíme řadu možností pomoci při vyhledávání a plánování cest.

Naše weby využívají komplexní dynamické algoritmy, které zajišťují, aby byly výsledky vyhledávání seřazeny efektivně.

Na stránce s výsledky vyhledávání si můžete vybrat, jak chcete výsledky seřadit. Také máte možnost použít filtry a zobrazit pouze ty výsledky, které vyhovují vašim zvoleným preferencím. Pokud se rozhodnete tyto funkce nevyužít, zobrazí se vám výsledky vyhledávání ve zvoleném výchozím pořadí, které je určeno takto:

Ubytování

 • Výsledky jsou seřazeny od nejrelevantnějších a nejvíce konkurenceschopných nabídek na základě celé řady faktorů, mezi něž patří cena nabízená ubytovacím zařízením ve srovnání s jeho historickými cenami, hodnocení hostů, počet recenzí, počet již uskutečněných rezervací a lokalita (relativní vůči vámi hledané destinaci).
 • Výsledky jsou dále rozlišeny podle faktorů napomáhajících spokojenosti hostů, včetně nabídky a kvality fotografií a informací o ubytovacím zařízení, počtu přestěhování hostů a počtu případů vracení peněz z důvodu stížností na pobyt, dostupnosti ubytovacího zařízení na našich webech a celkové cenové konkurenceschopnosti pro naše zákazníky.
 • Výše našich odměn (např. provize z ubytování nebo z rezervací) u vámi provedené a dokončené rezervace zařízení je také jedním z faktorů, které bereme v potaz při určování relativního pořadí ubytovacích zařízení s podobnou nabídkou v našich výsledcích vyhledávání. Částka, kterou získáváme, je odměnou za to, že zobrazujeme prezentaci ubytovacího zařízení na našem webu/aplikaci a zprostředkujeme jeho rezervaci i váš pobyt v ubytovacím zařízení. Pokud zobrazujeme ubytovací zařízení s podobnými nabídkami, pak se rezervace, z nichž získáme zaplacenou vyšší provizi, budou zobrazovat výše ve výsledcích vyhledávání než ubytovací zařízení, ze kterých je nám vyplácena při rezervaci nižší provize.

Pamětihodnosti

 • Výsledky se řadí s ohledem na faktory, jako je cena, vyhledávané zážitky, lokalita, včetně vzdálenosti od možností ubytování, recenze cestujících a místní zkoumání. Kromě toho lze brát ohled na počty provedených rezervací a výši odměny, kterou na rezervaci vyděláme.

Letenky

 • Výsledky se řadí od nejnižší ceny. Pokud mají dvoje letenky stejnou cenu, bude jako první uvedena možnost s kratším letem.

Kombinované vyhledávání a zájezdy

 • Výsledky se řadí podle kritérií uvedených výše pro jednotlivé složky.

Pokud si vyberete konkrétní možnost řazení, například podle ceny, nabídky, recenzí, kategorie nebo hodnocení ubytovacího zařízení, vzdálenosti z centra apod., seřadí se výsledky podle vybraných priorit s využitím výše popsaných faktorů, jak se vztahují k vašemu vyhledávání. Stejně tomu bude na některých stránkách, které prezentují nabídky pro určitou destinaci, určitý styl ubytování apod.

Pokud použijete filtr, bude seznam výsledků prezentován s využitím výše popsaných faktorů, jak se vztahují k vašemu vyhledávání, a bude navíc filtrován podle konkrétních vybraných charakteristik či vybavení a služeb.

Systém neustále aktualizujeme a zkoušíme nové způsoby, jak výsledky vyhledávání zpřesnit, aby byly co nejrelevantnější ve vztahu k vašim potřebám.

8.    CENY

 

Cena cestovních služeb bude odpovídat tomu, co bude k danému datu uvedeno na webových stránkách s výjimkou případů zřejmých chyb. Ceny se mohou kdykoli změnit, tyto změny však nemají vliv na již přijaté rezervace (kromě případů zřejmé chyby). Navzdory maximálnímu úsilí společnosti Hotels.com mohou být některé ceny cestovních služeb na webových stránkách uvedeny nesprávně. SPOLEČNOST HOTELS.COM SI VÝSLOVNĚ VYHRAZUJE PRÁVO OPRAVIT JAKÉKOLI CHYBY V CENÁCH NA SVÉ WEBOVÉ STRÁNCE A/NEBO V NEVYŘÍZENÝCH REZERVACÍCH UČINĚNÝCH S NESPRÁVNOU CENOU. V TOMTO PŘÍPADĚ, POKUD TO BUDE MOŽNÉ, NABÍDNEME VÁM MOŽNOST ZACHOVAT NEVYŘÍZENOU REZERVACI ZA SPRÁVNOU CENU NEBO VAŠI REZERVACI BEZ PENÁLE STORNUJEME. Společnost Hotels.com ani žádné ubytovací zařízení nemá žádnou povinnost poskytnout vám cestovní služby za nesprávně uvedenou (nižší) cenu, a to ani v případě, že jste obdrželi potvrzení rezervace.

 

Berete na vědomí, že společnost Hotels.com předem vyjednává o cenách pokojů s ubytovacími zařízeními kvůli zjednodušení rezervací. Cena pokoje zobrazená na webu je kombinací předem vyjednané ceny pokoje a částky, kterou si ponechá společnost Hotels.com. Opravňujete společnost Hotels.com, aby prováděla rezervace za celkovou cenu rezervace, která zahrnuje cenu pokoje zobrazenou na webu plus daně, servisní poplatky a případně daně za služby společnosti Hotels.com. Souhlasíte, že společnost Hotels.com strhne z vaší kreditní karty celkovou cenu rezervace. Při odeslání žádosti o rezervaci autorizujete společnost Hotels.com včetně společnosti Travelscape, LLC nebo společnosti Travel Partner Exchange, S.L. (TPX) k zajištění vašich rezervací, a to včetně zajištění platebního vypořádání s ubytovacími zařízeními.

 

9.    SERVISNÍ POPLATKY A DANĚ

 

Jako součást provize si ponecháváme servisní poplatky za uskutečnění vaší rezervace. Servisní poplatky se liší podle částky a druhu rezervace.

 

Berete na vědomí, že v závislosti na rozhodném právu může společnost Hotels.com inkasovat daně z transakcí typu „Zaplatit nyní/online“ realizovaných s ubytovacím zařízením za účelem jejich poukázání přímo příslušnému finančnímu úřadu, případně může inkasovat jiné daně. Tyto daně představují odhadovanou výši daní (např. z prodeje a užívání, pobytu, daně za pokoj, spotřební daně, daně z přidané hodnoty atd.), které společnost Hotels.com hradí provozovateli zařízení ve vztahu k daním splatným z pronájmu pokojů ubytovacího zařízení. Pokud se používají daně, ubytovací zařízení-dodavatelé fakturují nebo účtují společnosti Hotels.com určité částky, včetně daně. Poskytovatelé ubytování jsou povinni příslušné daně odvést příslušným finančním úřadům. 

 

Zdanitelnost a příslušná daňová sazba se výrazně liší v závislosti na poloze. Skutečná výše daňových nákladů společnosti Hotels.com uhrazených vůči dodavateli se může lišit podle výše náhrad za daně, v závislosti na sazbách, zdanitelnosti apod., které jsou platné v době vašeho skutečného využití ubytovacích služeb.

 

DANĚ

 

Ubytování

 

Na částky, které vám účtujeme za naše služby (servisní poplatek a/nebo pomocný poplatek), se v některých jurisdikcích vztahují daně z prodeje nebo použití nebo místní pobytové daně. V některých jurisdikcích jsme povinni inkasovat a odvádět státní a/nebo místní daně, ať už z celé výše rezervace nebo z částky za pokoj placené hotelu. Momentálně platná výše daně u našich služeb se může lišit v závislosti na cenách platných v době vašeho pobytu v hotelu. 

Jiné cestovní služby

 

V některých jurisdikcích můžeme být povinni inkasovat a odvádět státní a/nebo místní daně z prodeje z celkové částky rezervace, případně z ceny, kterou platíme dodavateli cestovních služeb (např. autopůjčovně apod.).

 

10.  PLATBY

 

Cena služeb rezervovaných na webu nebo telefonicky se musí uhradit buď (i) společnosti Hotels.com, společnosti TPX, nebo (ii) přímo dodavatelům. Platba může být účtována více než jednou stranou (uvidíte též na svém bankovním výpisu nebo na výpisu kreditní karty). Celková naúčtovaná částka však nepřesáhne celkovou cenu služeb. Předtím, než potvrdíte, jak a kdy budete platbu provádět, prostudujte si podrobnosti zobrazované při provádění rezervace. 

 

Sazby daně a směnné kurzy se mohou v období mezi rezervací a pobytem změnit. Jste povinni zadat údaje o své platební kartě a Hotels.com nebo náš obchodní partner pak obvykle musí ověřit: (i) platnost platební karty (prostřednictvím minimální platby, která vám během několika dní bude vrácena, případně odečtena z konečného vyúčtování) a (ii) dostatečný zůstatek na platební kartě (který bude potvrzen bankou, jež vám kartu vydala). Pokud nebude vaše platba v plné výši přijata včas, vyhrazují si společnost Hotels.com a ubytovací zařízení právo vaši rezervaci zrušit.

 

Řada bank a karetních společností účtuje držitelům karet transakční poplatky v případě, že se vydavatel karty nachází v jiné zemi než obchodník (pravidla závisí na typu karty, např. Visa, MasterCard nebo American Express). Směnný kurz a transakční poplatky jsou stanoveny výlučně bankou nebo společností zprostředkovávající platební transakci. Vydavatel karty může tyto poplatky strhnout z účtu držitele karty. Proto se částka na výpisu může lišit od částky uvedené na stránce souhrnu rezervace, která byla provedena na tomto webu. Na dotazy týkající se těchto poplatků nebo směnného kurzu, který byl pro vaši rezervaci uplatněn, vám odpoví vaše banka. Některé banky a společnosti vydávající platební karty si účtují poplatky za přeshraniční transakce. Provádíte-li například rezervaci s kartou vydanou v jiné zemi než je země obchodníka, může vám vydavatel karty naúčtovat poplatek za zahraniční nebo přeshraniční platbu. Kromě toho si některé banky a společnosti vydávající platební karty účtují poplatky za převod měny. Pokud například provedete rezervaci v jiné měně, než je měna vaší kreditní karty, může vaše kreditní společnost převést částku rezervace na měnu vaší kreditní karty a účtovat vám poplatek za směnu. Na dotazy týkající se těchto poplatků nebo směnného kurzu, který byl pro vaši rezervaci uplatněn, vám odpoví vaše banka nebo společnost, která kartu vydala.

 

Kromě plateb kartou se můžete setkat i s dalšími možnostmi platby – například splátková platba, kterou mohou nabídnout jiné strany než Hotels.com (dále jen „externí způsoby platby“). Zvolíte-li možnost externího způsobu platby, provedete tak v souladu s příslušnými smluvními podmínkami třetí strany, které při volbě odpovídajícího způsobu platby pročtete a odsouhlasíte, čímž mezi vámi a touto třetí stranou vznikne smlouva. Naši pracovníci oddělení péče o zákazníky vám v oblasti externích způsobů platby nemohou nijak poradit. Dotazy ohledně externích způsobů platby je nutné směřovat přímo na konkrétní třetí stranu.

 

11.  PŘEVODNÍK MĚN

 

Je-li na webu k dispozici převodník měn, vycházejí zobrazované směnné kurzy z různých veřejně dostupných zdrojů a mají pouze informativní charakter. My ani naši dodavatelé neručíme za správnost kurzů.

 

12.  CENOVÁ ZÁRUKA

 

Pokud najdete na webu Hotels.com nebo jiných webových stránkách do 23:59 hod místního času dne před zahájením svého pobytu nižší cenu, my vám vyplatíme rozdíl v souladu s níže uvedenými smluvními podmínkami cenové záruky.

 

Tato záruka se nevztahuje na balíčky služeb ani na rezervace služeb, které nesouvisejí s ubytováním. Platí pro ni také další podmínky, které jsou uvedeny níže.

 

12.1.              Odeslání žádosti

 

• Nevratné rezervace: Společnost Hotels.com se s vámi vyrovná vydáním kupónu, který bude možné využít k rezervaci ubytování na webu. Hodnota kupónu bude odpovídat rozdílu v cenách. Kupón lze použít na budoucí předplacenou rezervaci ubytování na webu Hotels.com. Do 23:59 hod. místního času dne před zahájením svého pobytu musíte zavolat do zákaznického call centra nebo odeslat požadavek pomocí online formuláře Záruka ceny. Pobyt za příslušnou nižší cenu musí být možné rezervovat ve chvíli, kdy nás kontaktujete. To ověří pracovníci oddělení služeb pro zákazníky.  Kupóny vám budou odeslány e-mailem co nejdříve po odeslání a ověření žádosti ze strany Hotels.com. Budou platit smluvní podmínky pro kupóny (vizte níže v části „Kódy slevových kupónů“).

 

• Vratné rezervace: 
a) Situace, kdy na webu Hotels.com najdete nižší cenu: Můžete zavolat do zákaznického call centra do 23:59 hod. místního času dne před zahájením svého pobytu nebo se můžete přihlásit ke svému účtu Hotels.com a zrušit existující rezervaci v části Vaše rezervace a následně udělat novou rezervaci za nižší cenu. Pokud nám zavoláte, pobyt za příslušnou nižší cenu musí být možné rezervovat ve chvíli, kdy nás kontaktujete. To ověří pracovníci oddělení služeb pro zákazníky. Na vaši žádost specialisté služeb zákazníkům změní vaši rezervaci na pokoj za nižší cenu s použitím údajů o platbě, které jim poskytnete po telefonu. Vaše původní rezervace bude našimi specialisty služeb zákazníkům zrušena a za původně zaplacenou cenu obdržíte refundaci. Refundace budou ze strany Hotels.com zpracovány okamžitě, ale vaší bance může zpracování refundace trvat až 30 dnů.

b) Situace, kdy nižší cenu naleznete na webu konkurence: Společnost Hotels.com nahradí rozdíl v ceně. Do 23:59 hod. místního času dne před zahájením svého pobytu musíte zavolat do zákaznického call centra nebo odeslat požadavek pomocí online formuláře Záruka ceny. Pobyt za příslušnou nižší cenu musí být možné rezervovat ve chvíli, kdy nás kontaktujete. To ověří pracovníci oddělení služeb pro zákazníky. Refundace budou ze strany Hotels.com zpracovány po ověření vašeho požadavku, ale vaší bance může zpracování refundace trvat až 30 dnů.

V případě ověření žádosti o vrácení peněz bude příslušná částka poukázána na kreditní kartu, která byla použita při rezervaci. Pokud jste za pobyt v zařízení zaplatili v okamžiku rezervace, peníze vám vrátíme po ověření vaší žádosti. Pokud jste zvolili možnost zaplatit rezervaci Hotels.com až v zařízení a nalezli jste nižší cenu na jiném webu, při příjezdu do zařízení musíte uhradit původní cenu a my vám peníze vrátíme po skončení vašeho pobytu v hotelu. Vrácená částka se na výpisu z kreditní karty může objevit až 30 dní potom, co je poukázána, nebo až v dalším zúčtovacím období.

12.2.   Vyrovnání musí být za identický plán cesty.

 

Záruka ceny je k dispozici pouze pro úplně shodný cestovní plán, tj. stejné zařízení, typ pokoje, storno podmínky a termín cesty tak, jak byla rezervace provedena na Hotels.com. Navíc musí jít o porovnání stejného zařízení zakoupeného samostatně prostřednictvím jiné webové stránky. Například na hotel zarezervovaný na jiném webu jako součást balíčku služeb se Záruka ceny nevztahuje. Záruka se vztahuje na cenu zarezervovaného pobytu, včetně daní a poplatků, které vám naúčtujeme při zadáváni rezervace. Záruka se nevztahuje na daně ani poplatky, které uhradíte třetí straně, tedy například na daně a poplatky, jež v rámci pobytu v zařízení uhradíte přímo zařízení. Záruka ceny neplatí pro rezervace na webových stránkách, kde zařízení nebo další podrobnosti rezervace nejsou známy až do zakoupení. Musíte splnit všechny požadavky stanovené nižší cenou (pokud existují), mimo jiné na místo bydliště a regionální a věkové požadavky.

 

12.3.   Porovnání musí být veřejně přístupné.

 

Záruka ceny se vztahuje pouze na inzerované ceny, které jsou dostupné veřejnosti. Týká se i našich Tajných cen. Záruka ceny se nevztahuje na ceny nabízené na webech věrnostních programů konkurence, firemní zlevněné ceny, ceny skupinových, charterových a prémiových programů, ceny pro pobídky, meetingy, konference, ceny pro konsolidátory nebo ceny mezi leteckými společnostmi, ceny získané aukcí nebo podobným způsobem nebo ceny dostupné pouze při použití kupónu či jiné reklamní nabídky, která není dostupná veřejnosti. Nižší cena nemůže být z webových stránek, kam jste museli zavolat, abyste získali nabídku takové ceny, ani z přijatého e-mailu. 

 

12.4.   Ověření žádosti

 

Všechny požadavky podléhají potvrzení společností Hotels.com. Nepřijmeme snímky obrazovek ani jiné údajné důkazy nižší ceny, které si nemůžeme nezávisle ověřit. Ani nepotvrdíme žádné požadavky, které podle našeho uvážení jsou výsledkem chyby tisku nebo jiné chyby nebo které jsou falešné nebo byly uvedeny ve špatné víře. 

 

12.5.   Změny záruky ceny

 

Vyhrazujeme si právo dle našeho uvážení upravit nebo ukončit program záruky ceny nebo omezit její dostupnost některým osobám, v určitou dobu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu bez předchozího oznámení a finančních závazků vůči vám. Podmínky, které platí v době žádosti, rozhodnou o vašem nároku dle Záruky ceny. Neuplatníme-li některé ustanovení těchto smluvních podmínek pro záruku ceny, neznamená to zřeknutí se tohoto ustanovení.

 

13.  SLEVOVÉ KÓDY

 

Příležitostně můžete obdržet slevové kódy, které je možné využít na tomto webu. Slevové kódy („kupóny“) mohou být použity pro předplacené rezervace ubytovacích zařízení, s výjimkou rezervací v zařízeních, která nejsou do daného programu zapojena. Jejich seznam bude k dispozici současně s každým konkrétním kupónem.  Ubytovací zařízení, která jsou zapojena do programu, se mohou kdykoli změnit. Na kupóny se vztahují níže uvedená pravidla. Konkrétní omezení týkající se použití daného kupónu naleznete v příslušném sdělení, které vás o kupónu informovalo. 

 

 • Kupóny s uvedením slevy v konkrétní měně (např. sleva 10 EUR) nelze použít pro rezervace hrazené v jiné měně. 
 • V případě rezervací více pokojů (tzn. 2 a více pokojů ve stejné rezervaci) (i) se sleva vztahuje pouze na cenu prvního pokoje v požadavku na rezervaci a (ii) při rezervaci tohoto prvního pokoje je třeba splnit všechny požadavky na minimální útratu (daně a poplatky se nezapočítávají).
 • Kupóny není možné kombinovat s dalšími kupóny, slevovými akcemi nebo speciálními nabídkami. Kupóny také nelze použít současně s využitím bonusových nocí z programu Hotels.com Rewards.
 • Při každé rezervaci lze využít pouze jeden kupón. Na rezervace se vztahují obvyklé podmínky a všechny rezervace závisí na momentální dostupnosti. Kupóny nelze prodat ani převést.
 • Na rezervace prováděné pomocí kupónů se vztahují veškeré daně, poplatky a příplatky. Tyto poplatky je třeba uhradit během rezervace nebo přímo v zařízení a zodpovídáte za ně vy.
 • Kupóny mají hodnotu pouze tehdy, jsou-li uplatněny v souladu se všemi smluvními podmínkami příslušné nabídky. Mimo situací zmíněných v dokumentu Smluvní podmínky pro kupóny nemají kupóny žádnou peněžní hodnotu. Využije-li se kupón pouze z části, není možné nevyužitou část nahradit finančně ani jinak.
 • Kupóny na jedno použití budou po provedení příslušné rezervace považovány za zcela vyčerpané, nebude je možné vrátit ani vyměnit a v případě vyčerpání pouze části kupónu nevzniká nárok na refundaci. Kupóny pro více než jedno použití budou považovány za zcela vyčerpané v souladu s omezeními stanovenými ve smluvních podmínkách ke konkrétnímu kupónu. 
 • Pokud po uplatnění kupónu dojde ke změně dat pobytu, tento kupón se nebude vztahovat na změněné období pobytu. Kupóny nelze uplatnit na jakékoli již dříve uhrazené rezervace. 
 • Kupóny nesmíte (a) zveřejňovat, převádět ani prodávat. Nesmíte je ani (b) získávat v neautorizovaných kanálech, nesmíte je upravovat, kopírovat, padělat či jakkoli jinak neoprávněně měnit. Takové konání bude mít za následek neplatnost kupónů a může být považováno za podvod.
 • Kupóny nemohou uplatnit cestovní kanceláře zapojené do programu cestovních kanceláří Hotels.com.

 

Společnost Hotels.com může výhradně na základě svého uvážení a bez udání jakéhokoli důvodu stornovat veškeré rezervace provedené s využitím kupónů, a to v případě, že se odůvodněně domnívá, že došlo (a) k porušení těchto smluvních podmínek, případně k porušení smluvních podmínek pro kupóny, (b) k použití neplatného kupónu, (c) k použití kupónu se záměrem přeprodeje zarezervovaného ubytování nebo (d) k jinému podvodnému jednání. Společnost Hotels.com si vyhrazuje právo nenahradit vám stornované rezervace, a to i v případě, jedná-li se o rezervaci nevratnou.

 

Společnost Hotels.com si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky použití kupónu nebo stáhnout kupóny a zrušit rezervace, které byly s využitím kupónu provedeny se spekulativním nebo podvodným úmyslem, případně v očekávání budoucí poptávky, případně jakékoli rezervace provedené s kupóny zaslanými omylem.

 

14.  TAJNÉ CENY

 

Tajné ceny na webu Hotels.com (dále jen „Tajné ceny“) jsou dostupné následujícím zákazníkům:

 

 • Členům programu Hotels.com™ Rewards.
  • Jestliže jste při prohlížení webu přihlášeni ke svému účtu Hotels.com, automaticky se vám u vybraných ubytovacích zařízení zobrazí Tajné ceny označené bannerem „Tajná cena pro vás“.
 • Uživatelům Mobilní aplikace (viz definice níže v těchto Smluvních podmínkách).
  • V Mobilní aplikaci se vám automaticky u vybraných ubytovacích zařízení zobrazí Tajné ceny označené bannerem „Tajná cena pro vás“. V případě, že uživatel Mobilní aplikace využívá web Hotels.com z jiné platformy, nebudou se Tajné ceny zobrazovat, pokud není přihlášen jako člen programu Hotels.com Rewards.

 

Tajné ceny jsou nabízeny pouze pro vybraná ubytovací zařízení a data pobytu. Tajné ceny se zobrazí u příslušných ubytovacích zařízení ve výsledcích hledání a mohou se kdykoli změnit. Tam, kde je Tajná cena zobrazena vedle přeškrtnuté ceny (např. 4 500 CZK 3 000 CZK), přeškrtnutá cena představuje standardní cenu ubytovacího zařízení na našem webu, kterou stanovilo zařízení a informovalo nás o ní. Informace v části těchto Smluvních podmínek věnované cenám se vztahují také na Tajné ceny.

 

 

15.  Hotels.com™ REWARDS

 

Hotels.com Rewards je věrnostní program webu Hotels.com (dále jen „Program“). Za každou zarezervovanou a uskutečněnou noc v zařízení z programu Hotels.com Rewards se vám připíše jedno razítko („razítko“). Jakmile v programu nasbíráte 10 razítek, máte nárok využít 1 bonusovou noc („bonusová noc“). Cena bonusové noci je bez daní a poplatků, daně a poplatky musíte při využití bonusové noci uhradit. Při využití bonusové noci prostřednictvím našeho webu budete také muset uhradit poplatek za využití („poplatek za využití“). Poplatek za využití se vám nebude účtovat v případě, že využijete bonusovou noc prostřednictvím naší mobilní aplikace. Veškeré rezervace je nutno provést online nebo v naší mobilní aplikaci. Razítka je možné sbírat a bonusové noci využívat pouze v zařízeních z programu Hotels.com Rewards.

 

Program je určen všem osobám starším 18 let (nebo starším věku, který ve vaší zemi označuje hranici dospělosti), které se zaregistrují na webu Hotels.com s platnou e-mailovou adresou a pak vstoupí do Programu. Členem Programu se nemohou stát firmy, sdružení ani žádné jiné organizace.

 

15.1.              Úrovně odměn

 

Program má 3 úrovně odměn:

 

 • Úroveň Hotels.com Rewards,
 • úroveň Hotels.com Rewards Silver a
 • úroveň Hotels.com Rewards Gold.

 

Po registraci budete členem na úrovni Hotels.com Rewards. Podaří-li se vám během jednoho členského roku nasbírat 10-29 razítek, postoupíte na úroveň Hotels.com Rewards Silver. Podaří-li se vám během jednoho členského roku nasbírat 30 a více razítek, postoupíte na úroveň Hotels.com Rewards Gold. Členský rok začíná datem, kdy jste si vytvořili účet, a pak vždy ve stejné datum každý následující rok.

 

Členové na úrovni Silver a Gold mají k dispozici vyhrazené telefonní číslo, na kterém nepřetržitě poskytujeme asistenci s rezervacemi. Mohou využívat i dalších výhod, jakými jsou například přednostní přístup k nabídkám nebo mimořádné nabídky. Výhody budou aktivovány do dvou týdnů od okamžiku, kdy dosáhnete úrovně Silver nebo Gold, a zůstanou v platnosti po zbytek aktuálního členského roku a dále po celý následující členský rok. V případě, že nenasbíráte dostatečný počet razítek, abyste si úroveň Silver nebo Gold zachovali, budete pro příští členský rok převedeni o úroveň níže.

 

15.2.              Sbírání razítek

 

Za každou noc strávenou v zařízení z programu Hotels.com Rewards získáte 1 razítko. Nasbíráte-li 10 razítek, získáte od nás 1 bonusovou noc. Při online rezervaci a při rezervaci v naší mobilní aplikaci musíte být přihlášeni ke svému účtu na webu Hotels.com. Jen v takovém případě bude po skončení pobytu možné připsat razítka na váš účet. Jestliže provádíte telefonickou rezervaci, je nutné sdělit našemu specialistovi e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu, aby bylo možné razítka započítat. Razítka mohou sbírat pouze členové programu Hotels.com Rewards. Ostatní hosté uvedení ve stejné rezervaci se nezapočítávají. Nelze započítat ani rezervace, které jste provedli dříve, než jste se do Programu zaregistrovali.

 

Nasbíraná razítka připíšeme na váš účet zpravidla do 72 hodin po vašem odjezdu ze zařízení programu Hotels.com Rewards. V případě, že se vám připíší razítka, ale později zjistíme, že ve skutečnosti jste pobyt v zařízení nestrávili (tzv. „neplatná razítka“), vyhrazujeme si právo tato neplatná razítka z vašeho účtu odečíst. K tomu může dojít, když svou rezervaci zrušíte nebo se v zařízení neubytujete. Za takových okolností budou přičtená razítka neplatná. Neplatná razítka se nezapočítávají do 10 razítek, která potřebujete k získání bonusové noci. Nasbíráte-li některá razítka za rezervace, které využívají možnost „zaplatit později / zaplatit v zařízení“, může se stát, že vám nárok na bonusovou noc vznikne až po 35 dnech.

 

Na svém účtu si kdykoli můžete ověřit, kolik razítek jste již nasbírali. Stačí se přihlásit k webu Hotels.com, do naší mobilní aplikace nebo zavolat do našeho call centra. Za správnost údajů na vašem účtu zodpovídáte vy sami. Domníváte-li se, že vám nebyl započítán správný počet razítek, oznamte nám to a my situaci prověříme. Pokud jsou některé rezervace neplatné (viz výše), budou z vašeho účtu odebrány.

 

Mimo výše uvedených okolností se razítka nepřipisují ani v následujících případech:

 • Za rezervace provedené na partnerském webu společnosti Hotels.com
 • Za rezervace provedené před registrací do Programu
 • Za rezervace zájezdových balíčků (tj. ubytování + letenky)
 • Za některé rezervace, při kterých byl využit slevový kupón, poukaz nebo kód – podrobnosti jsou vždy uvedeny v příslušných smluvních podmínkách
 • Za rezervace uskutečněné prostřednictvím služby skupinových cest
 • Za rezervace, které jste neplatili, tj. bezplatné rezervace

 

15.3.              Využívání bonusových nocí

 

Až nasbíráte 10 razítek, obdržíte 1 bonusovou noc, kterou můžete využít při příštích rezervacích ubytování v zařízeních programu Hotels.com Rewards. Nárok na bonusovou noc můžete uplatnit přes internet i v naší mobilní aplikaci.

 

Maximální hodnota bonusové noci se vypočítá z ceny 10 shromážděných razítek za předpokladu, že ještě nevypršela jejich platnost. Tato hodnota odpovídá průměrné ceně za noc bez daní a poplatků spočtené z 10 razítek, která jste doposud nasbírali. Pokud se vám do Programu započítalo razítko, za které jste zaplatili Tajnou cenu Hotels.com (viz definice výše), bude při výpočtu zohledněna tato Tajná cena, a nikoli běžná cena daného hotelu. Daně, poplatky, stravu a případné další výdaje související s využitím bonusové noci musíte uhradit vy. Pokud se rozhodnete využít svou bonusovou noc na našem webu pro stolní počítače nebo pro mobilní zařízení, budete muset uhradit poplatek za využití bonusové noci. Za využití bonusové noci v naší mobilní aplikaci se poplatek neplatí.

 

Pokud jste během sbírání 10 razítek využívali různé měny, převede se při výpočtu hodnota každého razítka na měnu oblasti, ve které jste se nacházeli, když jste se k Programu přidali.

 

Pro bonusové noci platí všechny příslušné smluvní a rezervační podmínky. Za využití bonusové noci se razítko nepřiděluje. Razítka nemají žádnou peněžní hodnotu a bonusové noci není možné směnit za hotovost.

 

Jestliže využijete bonusovou noc při pobytu, jehož cena nedosahuje maximální hodnoty bonusové noci, nebude vám rozdíl vrácen v hotovosti ani formou kreditu či jiné protihodnoty. Bonusovou noc je možné využít při pobytu, jehož cena přesahuje maximální hodnotu bonusové noci – vy pouze doplatíte rozdíl.

 

Máte-li k dispozici více než jednu bonusovou noc, můžete si vybrat, na kterou rezervaci je využijete. Budete-li chtít využít více bonusových nocí v rámci jediné rezervace, naúčtuje se vám u každé takové využité bonusové noci poplatek za využití.Bonusové noci nelze kombinovat se žádnou jinou nabídkou, slevovým kupónem, poukazem či kódem, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno ve smluvních podmínkách daného kupónu. To znamená, že když při rezervaci využijete bonusovou noc, už obvykle nelze získat žádnou další slevu.

 

Jestliže chcete bonusovou noc využít při pobytu na více nocí, bude vždy maximální hodnota noci zdarma odečtena od ceny nejdražší noci v dané rezervaci.

 

Na bonusové noci se vztahují všechny platné storno podmínky, které nám sdělilo zařízení programu Hotels.com Rewards. Stornujete-li bonusovou noc, u které už jste zaplatili za rezervaci, a při stornu jste měli nárok na vrácení plné částky, bonusovou noc vám vrátíme na účet a vrátíme vám i jakékoli poplatky za využití.Stornujete-li bonusovou noc, u které už jste zaplatili za rezervaci, a při stornu jste měli nárok na vrácení 1–99 % částky, bonusovou noc vám na účet nevrátíme, ale vrátíme vám jakékoli poplatky za využití.Stornujete-li bonusovou noc, u které už jste zaplatili za rezervaci, a při stornu jste neměli nárok na vrácení žádné částky, bonusovou noc vám na účet nevrátíme ani vám nevrátíme žádné poplatky za využití.

 

Chcete-li změnit datum příjezdu či odjezdu pro rezervaci, na kterou byla uplatněna bonusová noc, musíte celou rezervaci zrušit a vyčkat, dokud se bonusová noc nevrátí na váš účet. Při nové rezervaci pak budete moci opět využít bonusovou noc.

 

15.4.              Ubytovací zařízení VIP Access 

 

Členové programu Hotels.com Rewards na úrovni Silver a Gold mají ve vybraných zařízeních v síti VIP Access nárok na exkluzivní vybavení a služby. Nárok na vybavení a služby se odvíjí od dosažené úrovně v programu Hotels.com Rewards v okamžiku rezervace. Vybavení a služby, na které máte nárok, se během rezervace zobrazí na stránce ubytovacího zařízení. Vybavení a služby se mohou lišit v závislosti na ubytovacím zařízení a mohou se kdykoli změnit. Může být požadována minimální délka pobytu.

 

Zařízení, která jsou součástí sítě VIP Access, nabízejí výhody, které se liší podle konkrétních zařízení a které se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Vybavení a služby jsou určené pro hlavního majitele účtu. Další hosté, kteří mají rezervovaný pobyt prostřednictvím účtu člena na úrovni Silver a Gold, je budou moci využívat pouze se souhlasem ubytovacího zařízení a podle momentální dostupnosti.

 

Členové na úrovni Silver a Gold mají v zařízeních VIP Access nárok na Wi-Fi zdarma. Tento nárok se vztahuje na standardní připojení Wi-Fi. Ubytovací zařízení však může za příplatek nabízet kvalitnější připojení Wi-Fi. To se může kdykoli změnit. 

 

Členové na úrovni Gold mohou při příjezdu do ubytovacích zařízení zapojených do sítě VIP Access splňovat podmínky pro získání dodatečných výhod v závislosti na momentální dostupnosti. Nárok na vyšší kvalitu pokoje závisí na dosažené úrovni v programu Hotels.com Rewards v okamžiku rezervace. Výhody v zařízeních VIP Access jsou určené pro hlavního majitele účtu. Na další pokoje rezervované prostřednictvím účtu člena na úrovni Silver a Gold je lze rozšířit pouze se souhlasem ubytovacího zařízení a podle momentální dostupnosti. Jednou z možností, jak zajistit vyšší kvalitu pokoje, je bezplatný přechod na kategorii pokoje s vyšší cenou nebo kvalitou. Namísto vyšší kvality pokoje mohou hosté získat pokoj v preferovaném podlaží nebo v určité části podlaží, například daleko od výtahů nebo přístroje na výrobu ledu. Přeřazení do pokoje vyšší kvality si nelze rezervovat. 

 

Členové na úrovni Gold mohou v zařízeních VIP Access získat možnost dřívějšího příjezdu a pozdního odjezdu podle momentální dostupnosti. Nárok na dřívější příjezd a pozdní odjezd závisí na dosažené úrovni v programu Hotels.com Rewards v okamžiku rezervace. Možnost dřívějšího příjezdu a pozdního odjezdu je určená pro hlavního majitele účtu. Další cestující, kteří mají rezervovaný pobyt prostřednictvím účtu člena na úrovni Silver a Gold, ji budou moci využít pouze se souhlasem ubytovacího zařízení a podle momentální dostupnosti.

 

15.5.              Změny programu Hotels.com™ Rewards, doba platnosti razítek a ukončení programu

 

Nasbíraná razítka zůstávají v platnosti, pokud váš účet vykazuje aktivitu alespoň jednou za každých 12 měsíců. To znamená, že v tomto období se vám musí započítat alespoň jedno razítko nebo musíte využít alespoň jednu bonusovou noc. V takovém případě se platnost nocí prodlouží o dalších 12 měsíců. Jestliže za období 12 měsíců nevyužijete žádné bonusové noci ani se vám na účet nepřipíše žádné razítko, všechna razítka pozbudou platnosti a váš účet může být deaktivován. Dojde-li k této situaci, razítka už vám nebudou vrácena. Informace o tom, dokdy platí vaše razítka, získáte po přihlášení ke svému účtu.

 

Smluvní podmínky programu Hotels.com se mohou kdykoli změnit, a to jak po předběžném oznámení, tak i bez něj. Změny se mimo jiné mohou týkat pravidel pro připisování razítek, úrovní členství a jejich kvalifikačních požadavků či poskytovaných výhod, pravidel pro využívání bonusových nocí, seznamu kvalifikovaných zařízení programu Hotels.com Rewards a maximální hodnoty bonusové noci. Tyto změny vám sdělíme buď e-mailem, nebo na webu Hotels.com, a proto vám doporučujeme, abyste se ke svému účtu pravidelně přihlašovali.

 

Program Hotels.com Rewards nemá stanoveno datum ukončení, a proto zůstává v platnosti, dokud jej neukončíme, což se může stát kdykoli. Jestliže se rozhodneme Program ukončit, budete mít od data oznámení této skutečnosti 30 dnů na využití všech získaných bonusových nocí na vašem účtu. Po tomto termínu o všechny zbylé bonusové noci přijdete, a to bez náhrady.

 

Tím, že pokračujete ve sbírání razítek a využívání bonusových nocí programu Hotels.com Rewards, vyjadřujete svůj souhlas s veškerými změnami těchto smluvních podmínek. Sami nesete zodpovědnost za to, abyste měli vždy aktuální informace o změnách, které jsme provedli. Aktuální verze podmínek bude vždy k dispozici na našem webu.

 

15.6.              Program Hotels.com Rewards – všeobecná ustanovení

 

Vyhrazujeme si právo ukončit vaše členství v případě, že se dopustíte podvodného jednání nebo použijete Program v rozporu se smluvními podmínkami nebo jakýmkoli federálním či státním zákonem, vyhláškou, nařízením nebo jiným právním předpisem. Jestliže dojde k ukončení vašeho členství, ztratíte veškerá připsaná razítka i související výhody. Máme také právo podniknout všechny příslušné správní i právní kroky, včetně případného trestního oznámení.

 

Dokud trvá vaše členství v programu Hotels.com Rewards, můžeme vám e-mailem sdělovat informace o vašem účtu a transakcích. Kdykoli se můžeme rozhodnout odebrat vám připsaná razítka. Razítka není možné prodat, převést ani kombinovat s razítky jiného člena Programu. Razítka i bonusové noci jsou nepřenosné i v případě smrti člena, sporů v jeho domácnosti ani jinak ze zákona. Berete na vědomí, že veškeré právní spory, nároky a pře budou rozhodovány jednotlivě a výhradně u příslušného soudu v České republice.

 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně smluvních podmínek programu Hotels.com Rewards nebo vašich práv a povinností, tyto podmínky podléhají a jsou vykládány v souladu se zákony platnými v České republice.

 

V oblastech, kde provozování Programu zakazuje zákon, se Program považuje za neplatný. Neuplatníme-li některé ustanovení smluvních podmínek programu Hotels.com Rewards, neznamená to zřeknutí se ani zneplatnění tohoto ani žádného jiného ustanovení z naší strany.

 

Naše rozhodnutí ve veškerých věcech a sporech souvisejících s Programem je konečné.

 

16.  HODNOCENÍ UŽIVATELŮ, KOMENTÁŘE, FOTOGRAFIE A OBSAH

 

Hotels.com může zobrazit hodnocení, komentáře, fotografie a další materiály týkající se ubytovacích zařízení i k jiných zkušeností z dovolených a cest („hodnocení“). Společnost Hotels.com může také nabízet nástroje, které uživatelům tohoto webu umožní zveřejňovat recenze („recenze hostů“). Vzdáváte se jakýchkoli vlastnických práv, která byste mohli v souvislosti s takovými recenzemi hostů mít. Recenze hostů může společnost Hotels.com a její partneři bez vašeho svolení volně používat, kopírovat, distribuovat a zpřístupňovat v jakémkoli médiu a v jakékoli formě. Tam, kde je k dispozici nástroj pro zveřejňování recenzí, výslovně souhlasíte s tím, že budete odesílat pouze recenze související s využitou službou, a to v souladu s těmito smluvními podmínkami a dalšími doplňujícími pokyny zpřístupněnými na tomto webu.

 

Udělujete společnosti Hotels.com i jejím dceřiným a přidruženým společnostem (souhrnně „společnosti skupiny Hotels.com“) a dále přidruženým, partnerským a odkazovaným webům, jejichž prostřednictvím poskytujeme své služby (souhrnně „partneři Hotels.com“), nevýhradní, bezplatné, trvalé, převoditelné, neodvolatelné právo, včetně veškerých oprávnění k udělení sublicence, k:

 

a) využití, reprodukci, úpravám, adaptaci, překladu, distribuci, publikaci, vytváření odvozených děl a zveřejnění zmíněných hodnocení uživatele po celém světě prostřednictvím libovolného média, které je v současnosti známo nebo bude vynalezeno v budoucnosti, a

 

(b) využití jména, které nám v souvislosti s hodnocením uživatele sdělíte. Berete na vědomí, že společnosti skupiny Hotels.com se mohou samy rozhodnout, zda u vašich hodnocení uživatele uvedou autora (např. vaše jméno a město u hodnocení zařízení, které jste odeslali), a že tato hodnocení uživatelů mohou být předána našim dodavatelským partnerům.

 

Dále udělujete společnostem skupiny Hotels.com právo vést právní spory s fyzickými i právnickými osobami, které naruší vaše práva nebo práva společností skupiny Hotels.com v souvislosti s hodnoceními uživatelů a s porušením těchto smluvních podmínek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že hodnocení uživatelů nejsou důvěrná ani chráněná vlastnickým právem. Výslovně se zříkáte veškerých „morálních práv“ (včetně práva na zachování integrity a nároku na uvedení autora), která mohou z vašich hodnocení uživatele plynout, a prohlašujete, že nemáte námitek vůči zveřejnění, úpravám, změnám a zužitkování vašich hodnocení uživatele námi, partnery Hotels.com, společnostmi skupiny Hotels.com ani dalšími našimi partnery a držiteli licence.

 

Používáním této služby jmenovitě prohlašujete a zaručujete, že:

 

 • vlastníte nebo jinak spravujete veškerá práva k hodnocení uživatele, které zveřejňujete,
 • k datu zveřejnění je poskytnuté hodnocení uživatele aktuální,
 • hodnocení uživatele, která zveřejňujete, neporušují žádné smluvní podmínky společnosti Hotels.com, pokyny ani zásady (jaké mohou příležitostně platit),
 • nebudete záměrně a bezohledně zveřejňovat informace, které mohou ohrozit nebo zneuctít jakoukoli osobu nebo její obchodní činnost, a že nebudete zveřejňovat jmenovitě takové komentáře, informace či materiály, které jsou nepravdivé, zlomyslné, hanlivé, hrubé, obscénní, případně by za takové mohly být považované, 
 • nebudete jednat se záměrem podvést ani mást a nebudete podporovat žádnou podvodnou činnost ani se jí sami nezúčastníte,
 • nebudete zveřejňovat ani distribuovat žádné informace ani materiály, které vlastní třetí strana, aniž byste k tomu od takové strany měli výslovné písemné povolení, 
 • všechny odeslané fotografie vyhovují našim pravidlům pro fotografie.

 

Upozorňujeme na skutečnost, že recenze zobrazené na tomto webu pocházejí od ověřených uživatelů, kteří pobývali v zařízení rezervovaném na webu Hotels.com nebo webu jiné společnosti ze skupiny Expedia. Hotels.com prohlašuje, že nevlastní, neschvaluje ani nemá jiný vztah k žádným fotografiím, které na našich webech odeslali koncoví uživatelé. Společnost Hotels.com zveřejněné recenze ani hodnocení uživatele neupravuje a v maximálním rozsahu povoleném zákonem za recenze ani hodnocení uživatele, jejich zveřejňování, používání ani distribuci nijak nezodpovídá. Společnost Hotels.com nijak neověřuje komentáře zveřejněné k jakékoli recenzi nebo hodnocení uživatele, ani je nepodrobuje odsouhlasení. Recenze i hodnocení uživatele jsou vyjádřením názoru osoby, která je zveřejňuje. Jakékoli rozhodnutí na základě recenze nebo komentářů zobrazených na webu provádíte na vlastní odpovědnost. Hotels.com může příležitostně poskytovat zákazníkům pobídky k odeslání hodnocení uživatelů (např. slevové kupóny, zařazení do slosování apod.). Je naší prioritou, aby byla hodnocení uživatelů nestranná a pravdivá, a proto budou tyto pobídky poskytovány bez ohledu na to, zda je hodnocení pozitivní nebo negativní.

 

Společnost Hotels.com si vyhrazuje právo na základě svého vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu odmítnout, případně odstranit (bez upozornění) jakoukoli recenzi či hodnocení uživatele. Jedná se mimo jiné také o situace, kdy společnost Hotels.com obdrží stížnost od třetí strany, nebo má důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto smluvních podmínek, případně k nedodržení pokynů ke zveřejnění recenze či fotografie.

 

17.  PRAVIDLA PRO FOTOGRAFIE

 

Děti do 16 let věku nesmějí na web odesílat žádné fotografie ani jiné materiály.

 

Zavazujete se, že veškeré fotografie, které zveřejníte, budou:

 

 • Relevantní – Všechny fotografie se musejí týkat ubytování, restaurací, okolí hotelu nebo obecně cestovatelských zážitků.
 • Vhodné pro širokou veřejnost a všechny věkové skupiny.
 • Původní – Smíte odeslat pouze fotografie, které jste sami pořídili.
 • Menší než 5 MB (velikost souboru jedné fotografie). Odeslané fotografie musejí být ve formátu JPG, BMP, GIF nebo PNG.

 

Zavazujete se nezveřejňovat žádné níže uvedené fotografie.

 

 • fotografie, které jsou nezákonné, obscénní, pornografické, znevažující, vulgární, hanlivé či urážlivé; 
 • fotografie, které narušují soukromí nebo jakékoli osobnostní právo jakékoli fyzické nebo právnické osoby;
 • fotografie dětí a třetích osob bez jejich souhlasu (v případě dětí do 18 let bez souhlasu rodičů);
 • fotografie, jež nejsou vaším originálním dílem, případně které pocházejí z jiných zdrojů (např. soukromých ani komerčních);
 • fotografie, které porušují autorská práva, ochranné známky nebo jakákoli jiná vlastnická práva třetí osoby;
 • fotografie, které obsahují logo, značku, propagační materiály a jiný obsah vytvořený pro komerční účely;
 • fotografie, které obsahují viry nebo jiný škodlivý kód, jehož zamýšleným nebo i náhodným důsledkem by mohlo být poškození počítačů a systémů společnosti Hotels.com nebo jejich uživatelů.

 

18.  OZNÁMENÍ PORUŠENÍ PRÁV U DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 

18.1.              Společnost Hotels.com respektuje práva na duševní vlastnictví ostatních a od vás očekává stejný přístup. Společnost Hotels.com má a uplatňuje zásady, které uživatelům nedovolují zveřejňovat materiály porušující autorská práva nebo práva k ochranné známce. Společnost Hotels.com za patřičných okolností ukončí platnost účtu nebo účast odběratele či majitele účtu, z jehož strany dojde k opakovanému porušení. Opakované zveřejňování materiálů, které porušují zmíněná práva, je důvodem k ukončení poskytování služby.

 

18.2.              Autorská práva – stížnosti.   Dle znění zákona Digital Millennium Copyright Act (v USA), směrnice o elektronickém obchodu (v EU) a podobných právních předpisů souvisejících s online obsahem chráněným autorskými právy platí, že pokud si myslíte, že na webu došlo k porušení autorských práv, můžete vyplnit a odeslat Stížnost společnosti Hotels.com na porušení autorských práv („oznámení“). Stížnost se odesílá níže uvedenému jmenovanému zástupci společnosti Hotels.com pro autorská práva. Společnost po obdržení oznámení přijme patřičná opatření, a to včetně odstranění předmětného materiálu z webu a/nebo (za patřičných okolností) ukončení platnosti příslušného účtu uživatele portálu Hotels.com.

 

Oznámení musí obsahovat následující:

(1)                Identifikace díla, jehož autorská práva byla porušena. Týká-li se jedno oznámení více děl chráněných autorskými právy na jednom webu, je nutné přiložit seznam takových děl z konkrétního webu.

(2)                Identifikace obrázků nebo materiálů, které údajně porušují vaše autorská práva k dílu nebo kterých se porušování autorských práv týká a o kterých si myslíte, že by měly být odstraněny. Je nutné doplnit dostatek informací, aby společnost Hotels.com mohla konkrétní obrázky nebo materiál lokalizovat.

(3)                Vaše kontaktní údaje včetně jména, adresy, telefonního čísla, případně emailové adresy, na které je možné vás zastihnout.

(4)                Toto prohlášení: V dobré víře si myslím, že používání materiálu způsobem, na který upozorňuji, není schváleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem ani legislativou.

(5)                Toto prohlášení: Informace v tomto oznámení jsou přesné a s vědomím postihu za křivou přísahu prohlašuji, že (vyberte jednu možnost) (i) jsem vlastníkem nebo (ii) mám oprávnění zastupovat vlastníka výhradního práva, k jehož údajnému porušení došlo.

(6)                Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat v zastoupení vlastníka výhradního práva, k jehož porušení údajně došlo.

 

Oznámení odešlete na adresu jmenovaného zástupce společnosti Hotels.com pro autorská práva:

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Spojené státy americké

 

                     E-mail: Hotels-copyright@hotels.com

Telefon: 206-481-7200

 

Chcete-li kontrolu a reakci na vaše oznámení uspíšit, stáhněte si, vyplňte a odešlete Formulář společnosti Hotels.com pro stížnost na porušení autorských práv, který je součástí těchto smluvních podmínek.

 

18.3.              Autorská práva – protioznámení. Pokud byl vámi zveřejněný materiál odstraněn v důsledku stížnosti na porušení autorských práv, můžete podat protioznámení, a to e-mailem nebo poštou. Protioznámení musí obsahovat níže uvedené údaje. Situaci vám doporučujeme nejprve konzultovat s právním zástupcem.

 

Uveďte následující údaje: 

                (1)          Označení konkrétního obsahu, který byl odstraněn nebo zakázán, a místo, kde se daný obsah na webu nacházel. Je-li to možné, uveďte adresu URL.

            (2)        Uveďte své jméno, poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

(3)          Prohlášení, že dáváte svolení k jurisdikci federálního obvodního soudu příslušného místu, které uvádíte v adrese, případně pokud se vaše adresa nachází mimo USA, pak k jurisdikci, ve které sídlí Hotels.com. Zavažte se přijmout soudní písemnosti od strany, která nahlásila váš obsah, nebo jejího zástupce.

(4)          Toto prohlášení: „Přísahám pod trestem křivé přísahy, že se v dobré víře domnívám, že výše uvedený obsah byl odstraněn nebo zakázán v důsledku chyby nebo nesprávné identifikace.“

Dokument podepište a písemné protioznámení zašlete na tuto adresu nebo e-mailovou adresu:

 
Hotels.com’s Designated Copyright Agent:

Michael R. Graham

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Spojené státy americké

 

                     E-mail: Hotels-copyright@hotels.com

Telefon: 206-481-7200

 

Chcete-li kontrolu a reakci na vaše oznámení uspíšit, stáhněte si, vyplňte a odešlete Formulář společnosti Hotels.com pro protioznámení k porušení autorských práv, který je součástí těchto smluvních podmínek.

 

18.4.              Stížnosti ohledně ochranné známky. Jste-li přesvědčeni, že web, prezentace nebo jakýkoli obsah porušuje nebo zneužívá vaši ochrannou známku, vyplňte písemnou stížnost společnosti Hotels.com na zneužití a odešlete ji níže uvedenému zástupci společnosti Hotels.com pro oblast ochranné známky. Jakmile společnost Hotels.com obdrží oznámení, podnikne patřičné kroky, a to včetně uvědomění dodavatele nebo uživatele, který zveřejněním údajně porušil práva. Dodavatel nebo uživatel bude požádán, aby se stížnosti věnoval a odpověděl, případně z webu nebo prezentace odstranil prvky, které jasně porušují práva. Za příslušných okolností může společnost Hotels.com také ukončit platnost účtu uživatele portálu Hotels.com.

 

Oznámení musí obsahovat následující:

(1)                Identifikace ochranné známky, u níž došlo k porušení práv.

(2)                Identifikace webu nebo prezentace, na kterých údajně dochází ke zneužití ochranné známky.

(3)                Vaše kontaktní údaje včetně jména, adresy, telefonního čísla, případně emailové adresy, na které je možné vás zastihnout.

(4)                Toto prohlášení: V dobré víře si myslím, že použití výše uvedeného materiálu způsobem, na který upozorňuji, není oprávněné ani přípustné.

(5)                Toto prohlášení: Informace v tomto oznámení jsou přesné a s vědomím postihu za křivou přísahu prohlašuji, že (vyberte jednu možnost) (i) jsem vlastníkem nebo (ii) mám oprávnění zastupovat vlastníka výhradního práva, k jehož údajnému porušení došlo.

(6)                Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat v zastoupení vlastníka výhradního práva, k jehož porušení údajně došlo.

 

Oznámení odešlete na tuto adresu:

Trademark Claims

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Spojené státy americké

 

                     E-mail: Hotels-Trademarks@hotels.com

Telefon: 206-481-7200

 

Chcete-li kontrolu a reakci na vaši stížnost uspíšit, stáhněte si, vyplňte a odešlete Formulář společnosti Hotels.com pro stížnost na zneužití ochranné známky, který je součástí těchto smluvních podmínek.

 

18.5.              OZNÁMENÍ O PATENTECH. Na tento web nebo funkce a služby přístupné prostřednictvím webu se může vztahovat jeden nebo více patentů vlastněných společností Hotels.com či společnostmi skupiny Hotels.com. Části tohoto webu jsou provozovány na základě licence podle jednoho nebo více patentů. Další patenty čekají na vyřízení. 

19.  STÍŽNOSTI ZÁKAZNÍKŮ

 

Společnost Hotels.com je připravena poskytnout vám asistenci, pokud máte ve vztahu k rezervaci služby přes web jakékoli dotazy či stížnosti. V případě, že podáte stížnost a/nebo máte nárok na kompenzaci ze strany poskytovatele cestovních služeb v návaznosti na problém s rezervovanou službou, společnost Hotels.com a poskytovatel cestovních služeb vám poskytnou asistenci (kde je to relevantní) ve snaze problém vyřešit.

Dotazy nebo požadavky na informace či stížnosti během cesty a po cestě je nutné odeslat na e-mailovou adresu nebo telefonicky sdělit oddělení služeb zákazníkům (podrobnosti naleznete na portálu „kontaktujte nás“ v části „Podpora a časté dotazy“ tohoto webu), jež přijímá stížnosti jménem poskytovatelů příslušných cestovních služeb.

Doporučujeme veškeré potíže či nedostatky vzniklé během cesty, s nimiž se na cestě setkáte, zaznamenat prostřednictvím čísla nebo e-mailů uvedených výše, a to při nejbližší vhodné příležitosti. Usnadníte tak přijetí opatření vedoucích k vyřešení potíží a k omezení vám způsobené škody. Aby se situace snadněji vyřešila, doporučujeme vznést stížnost nejpozději do 30 dnů od konce cesty.

Stížnosti týkající se ztráty, krádeže nebo poškození zavazadel, oděvů či osobních věcí, které jste neměli pod kontrolou během pobytu, je třeba směřovat na ubytovací zařízení nebo příslušného poskytovatele cestovních služeb.

Stížnosti zasílané v papírové podobě je třeba zaslat poskytovateli cestovních služeb na adresu uvedenou v jejich pravidlech a omezeních, případně společnosti Expedia.

Platforma Evropské komise pro řešení online sporů je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/odr

 

20.  ODPOVĚDNOST

 

20.1.              Odpovědnost společnosti Hotels.com

 

Společnost Hotels.com vlastní a provozuje web, který funguje jako rozhraní mezi vámi a příslušnými poskytovateli cestovních služeb. Při provádění rezervace uzavíráte smlouvu s příslušným poskytovatelem cestovních služeb a odpovědnost za takové cestovní služby upravují ustanovení článku 20.2 níže.

Pokud jde o škody, které vám mohou vzniknout v důsledku použití webu (ovšem s vyloučením škod týkajících se cestovních služeb rezervovaných prostřednictvím webu (těch se týkají ustanovení článku 20.2 níže)), pak s výhradou omezení stanovených v těchto smluvních podmínkách souhlasíte, že společnost Hotels.com ani její přidružené společnosti nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, trestní, zvláštní, náhodné ani následné ztráty či škody vzniklé v důsledku použití webu, zpoždění či nemožnosti používat tento web nebo použití odkazů z tohoto webu. Pokud jde o odpovědnost za povinnosti společnosti Hotels.com plynoucí z těchto smluvních podmínek nebo v případě, že bude společnost Hotels.com shledána odpovědnou za ztráty či škody dle těchto smluvních podmínek (s vyloučením odpovědnosti stanovené v článku 20.2, jež podléhá omezením uvedeným v daném článku), bude se odpovědnost společnosti Hotels.com vůči vám omezovat na přímé škody:

(i)                  které byly rozumně předvídatelné pro vás i společnost Hotels.com;

(ii)                které jste skutečně utrpěli; a

(iii)               jež lze považovat za přímý důsledek postupu společnosti Hotels.com;

a v případě, že společnost Hotels.com nese odpovědnost, nemůže taková odpovědnost v žádném případě v souhrnu překročit vyšší částku z následujících: (a) cenu zaplacenou vámi za předmětné cestovní služby nebo (b) částku jedno sto dolarů (100,0 USD) či ekvivalent v místní měně.

Informace uvedené na tomto webu poskytli společnosti Hotels.com dodavatelé, kteří poskytují informace popisující jejich služby, jež Hotels.com zveřejňuje na webu pro vás (například fotografie, popisy produktů, vybavení a služby, zdravotní a bezpečnostní normy, pravidla a omezení a smluvní podmínky týkající se dané služby). Poskytovatelé cestovních služeb nesou odpovědnost za to, že jsou takové informace poskytované společnosti Hotels.com přesné, úplné a aktuální.   Společnost Hotels.com nenese odpovědnost za nepřesnost takových informací, kromě případů, kdy společnost Hotels.com takové nepřesnosti přímo způsobila, a pouze do té míry, do jaké je přímo způsobila. Toto se týká i jakýchkoli nepřesností hodnocení ubytovacích zařízení, jež je míněno pouze jako vodítko a nikoli oficiální hodnocení.

S výjimkou případů, kdy se v těchto smluvních podmínkách uvádí jinak, jsou veškeré informace, software či služby zobrazené na tomto webu poskytovány bez záruky (výslovné ani předpokládané) a bez jakýchkoli předpokládaných podmínek, včetně mimo jiné předpokládaných záruk či podmínek uspokojivé kvality, vhodnosti pro konkrétní účel či neporušování práv třetích stran. Jakékoli takové podmínky či záruky se vylučují. Začlenění nebo nabízení jakékoli služby na tomto webu neznamená, že takové služby společnost Hotels.com či jakákoli její partnerská společnost schvaluje nebo doporučuje.

 

20.2.              Odpovědnost za cestovní služby rezervované prostřednictvím tohoto webu

 

V případech, kdy příslušnou službu zpřístupňuje společnost Hotels.com (jak se stanovuje v těchto smluvních podmínkách), pak v míře, do jaké to umožňuje zákon, a s výhradou těchto smluvních podmínek a za omezení stanovených v těchto smluvních podmínkách a příslušných pravidlech a omezeních týkajících se rezervované cestovní služby se bude odpovědnost společnosti Hotels.com vůči vám omezovat pouze na přímé škody:

 

(i)                  které byly rozumně předvídatelné pro vás i společnost Hotels.com;

(ii)                které jste skutečně utrpěli; a

(iii)               jež lze považovat za přímý důsledek postupu společnosti Hotels.com při poskytování cestovních služeb;

 

a dále platí, že v případě, že společnost Hotels.com nese odpovědnost dle tohoto článku 20.2, nemůže taková odpovědnost v žádném případě v souhrnu překročit cenu, kterou jste společnosti Hotels.com za předmětnou službu zaplatili.

 

Pokud je vám služba poskytována třetí stranou (tj. poskytovatelem ubytování v případě rezervace typu „zaplatit později“), odpovědnost takového poskytovatele cestovní služby je stanovena v příslušných pravidlech a omezeních týkajících se dané cestovní služby, jež vám byla zpřístupněna před provedením rezervace. Tito poskytovatelé cestovních služeb jsou nezávislí smluvní partneři a nejsou zástupci ani zaměstnanci společnosti Hotels.com ani jejích přidružených společností. Společnost Hotels.com ani její přidružené společnosti nejsou odpovědné za úkony, chyby, opomenutí, prohlášení, záruky, porušení nebo nedbalost těchto dodavatelů ani za újmu na zdraví osob, úmrtí, škodu na majetku nebo jiné škody či výdaje s tím související.

 

Určitá práva vám náleží ze zákona. Výjimky a omezení obsažená v těchto smluvních podmínkách platí pouze v míře, do jaké je připouští zákon. Nic, co tyto smluvní podmínky obsahují, nelze vykládat jako omezení či vyloučení odpovědnosti společnosti Hotels.com za podvody, újmu na zdraví či smrt způsobené nedbalostí společnosti Hotels.com.

 

 

21.  NÁHRADA ŠKODY 

 

Souhlasíte s tím, že budete společnost Hotels.com, její přidružené společnosti a/nebo příslušné dodavatele a kteréhokoli z jejich představitelů, ředitelů, zaměstnanců a zástupců chránit a odškodníte je v souvislosti s jakýmikoli nároky, důvody žaloby, požadavky, soudně stanovenými náhradami, ztrátami, náhradami škody, pokutami, penále nebo jinými náklady či výdaji jakékoli povahy, a to nejen včetně přiměřených právních a účetních poplatků, které jsou požadovány v důsledku: (a) vašeho porušení těchto smluvních podmínek nebo zde uvedených pravidel a omezení/dokumentů, (b) vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany, nebo (c) vašeho použití tohoto webu. 

 

22.  ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

 

Tento web může obsahovat hypertextové odkazy na stránky provozované jinými subjekty než Hotels.com. Takové odkazy jsou poskytovány pouze pro referenci. Společnost Hotels.com nijak nespravuje takové weby a ani není odpovědná za jejich obsah či způsob, jakým je používáte. Skutečnost, že web společnosti Hotels.com obsahuje odkazy na takové webové stránky, neznamená, že schvalujeme materiály zveřejněné na těchto webových stránkách nebo že jsme ve spojení s jejich provozovateli. 

 

23.  SOFTWARE DOSTUPNÝ NA TOMTO WEBU 

Jakýkoli software, který je možné stáhnout z tohoto webu („software“), je chráněný autorskými právy společnosti Hotels.com, jejích partnerů a/nebo dodavatelů. Vaše použití softwaru je řízeno podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem, pokud je taková smlouva uzavřena a je přiložena k softwaru nebo je jeho součástí („licenční smlouva“). Pokud nejdříve nevyjádříte souhlas s podmínkami licenční smlouvy, nesmíte instalovat nebo používat žádný software, ke kterému je přiložena nebo jehož součástí je licenční smlouva.

 

V případě jakéhokoliv softwaru, který není předmětem licenční smlouvy, vám, jakožto uživateli, společnost Hotels.com, L.P. uděluje osobní licenci, kterou nelze převádět, určenou pro prohlížení a další využití tohoto webu v souladu s těmito smluvními podmínkami, a k žádnému jinému účelu. Jakýkoli takový software je vám poskytován zdarma.

Vaše používání mapování na tomto webu se řídí Podmínkami použití společnosti Google, Podmínkami použití společnosti Microsoft, Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Microsoft. Společnosti Google a Microsoft si vyhrazují právo své Podmínky použití a Prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli dle vlastního uvážení změnit. Kliknutím sem získáte další informace:

http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html

https://policies.google.com/terms

http://maps.google.com/help/terms_maps.html

https://policies.google.com/privacy

http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx;

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

 

Upozorňujeme, že veškerý software, mimo jiné včetně všech kódů HTML a ovládacích prvků Active X obsažených na tomto webu, je majetkem společnosti Hotels.com, jejích partnerů a/nebo jejích dodavatelů. Dále je tento software chráněn autorskými právy a ustanoveními mezinárodních smluv. Veškeré kopírování a distribuce tohoto softwaru je výslovně zakázáno zákonem. Porušení zákazu může vyústit v závažný občanskoprávní i trestní postih. Kdo tento zákaz poruší, bude trestně stíhán v maximálním možném rozsahu.

 

BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO JE TAKÉ VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU NA JAKÝKOLIV JINÝ SERVER NEBO JEHO UMÍSTĚNÍ PRO DALŠÍ KOPÍROVÁNÍ NEBO DISTRIBUCI. POKUD JE NA SOFTWARE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA, ŘÍDÍ SE VÝHRADNĚ PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY.

 

Potvrzujete, že software a jakákoli jeho doplňující dokumentace a/nebo technické údaje podléhají příslušné vývozové regulační legislativě a zákonům USA. Souhlasíte s tím, že nebudete vyvážet ani opětovně vyvážet (přímo či nepřímo) software do zemí, pro které platí omezení vývozu z USA.

 

24.  OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Souhlasíte s tím, že mezi vámi a společností Hotels.com nevzniká v důsledku těchto smluvních podmínek nebo používání tohoto webu společný podnik, společenství ani pracovní či agenturní vztah.

 

Plnění společnosti Hotels.com vyplývající z těchto smluvních podmínek se řídí stávajícími zákony a právním postupem. Žádné ustanovení smluvních podmínek nijak nezmenšuje právo společnosti Hotels.com dodržet požadavky orgánů činných v trestním řízení nebo žádosti týkající se vašeho použití tohoto webu nebo informací, které jsou nám poskytnuty nebo které společnost Hotels.com shromažďuje v souvislosti s takovým použitím.

 

Bude-li jakákoli část těchto smluvních podmínek podle platného zákona určena jako neplatná či nevynutitelná (mimo jiné včetně odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti popsané výše), bude se u neplatného a nevynutitelného znění uvažovat verze znění, která je platná a vynutitelná a která co nejvíce odpovídá záměru původního znění, takže tyto smluvní podmínky budou stále platit.

 

Pokud se společnost Hotels.com neodvolá na jakékoli konkrétní znění těchto smluvních podmínek v jednom konkrétním okamžiku, nebude se to vykládat tak, že se vzdává práva odvolat se na takové znění později.

 

Tyto smluvní podmínky (a ostatní pravidla a omezení v ní uvedená) představuje celou smlouvu mezi vámi a společností Hotels.com v souvislosti s tímto webem. Nahrazuje všechna předchozí nebo souběžná sdělení a návrhy učiněné mezi vámi a společností Hotels.com v elektronické, ústní nebo písemné formě v souvislosti s tímto webem. V jakémkoli soudním nebo správním řízení, které vychází z těchto smluvních podmínek nebo s nimi souvisí, je přípustná tištěná verze těchto smluvních podmínek a veškerých oznámení sdělených v elektronické formě, a to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné firemní dokumenty a záznamy obvykle uchovávané v tištěné podobě.

 

Fiktivní názvy společností, produktů, lidí nebo osob či údaje uvedené na tomto webu nebo v těchto smluvních podmínkách neoznačují skutečné osoby, společnosti, produkty nebo události.

 

Veškerá práva, která v tomto dokumentu nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

 

25.  ROZHODUJÍCÍ PRÁVO A LEGISLATIVA

 

Smlouva se řídí legislativou České republiky. Souhlasíte tímto s tím, že pro projednávání veškerých sporů souvisejících s používáním tohoto webu mají výhradní jurisdikci soudy v České republice. Tento web se nesmí používat na žádném území, které neumožňuje platnost všech ustanovení těchto smluvních podmínek, včetně této části.

 

26.  POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

 

Tato část stanovuje doplňkové smluvní podmínky („podmínky použití aplikace“), které upravují používání naší aplikace nazvané „Hotels.com Mobile“ („mobilní aplikace“) na mobilním telefonu, chytrém telefonu (smartphonu) nebo jiném mobilním zařízení. Volbou možnosti „Přijmout“ v aplikaci vyjadřujete souhlas se zněním těchto dokumentů:

 

 

Níže se tyto dokumenty budou označovat souhrnným názvem „naše zásady / zásady pro mobilní aplikaci“. Nesouhlasíte-li se zněním našich zásad, nesmíte používat naši mobilní aplikaci. Musíte též zvolit možnost „Odmítnout“ a odstranit mobilní aplikaci ze svého zařízení.

 

Za předpokladu, že se budete řídit našimi zásadami, vám v souladu se zněním našich zásad přidělíme nevýhradní a nepřenositelnou licenci ke stažení, instalaci a používání mobilní aplikace a rovněž přístup k obsahu a informacím dostupným v mobilní aplikaci („obsah“), a to mimo jiné včetně ceny a dostupnosti cestovních služeb.

 

Veškeré výše uvedené smluvní podmínky upravují následující:

 

 • vaše používání našeho webu,
 • veškerý obsah, služby, funkce, software, kupóny a věrnostní programy, které máte na našem webu k dispozici,
 • náš vzájemný právní vztah (včetně a mimo jiné naší odpovědnosti vůči vám) a
 • práva, která máme k dispozici.

 

Práva, která máme k dispozici, se uplatňují rovnou měrou a v plném rozsahu a upravují způsob, kterým vám společnost Hotels.com zpřístupňuje mobilní aplikaci a obsah. Rozumí se, že veškeré odkazy na „web“ ve výše uvedených smluvních podmínkách obsahují odkazy na mobilní aplikaci i obsah a vztahují se na vaše používání mobilní aplikace i obsahu (dle konkrétního kontextu). Rozumí se, že veškeré odkazy na „smlouvu“ nebo „smluvní podmínky“ obsahují i odkaz na použití této aplikace (dle konkrétního kontextu). 

 

Mobilní aplikace je určená pro osobní a neobchodní účely.

 

Používáním této mobilní aplikace a obsahu zaručujete, že nebudete mobilní aplikaci ani obsah používat k žádným účelům, které jsou nezákonné nebo zakázané našimi zásadami.

 

Aby mobilní aplikace fungovala správně, musí být vaše zařízení připojeno k internetu. Jste povinni zajistit vše potřebné k tomu, aby vaše zařízení mělo připojení k internetu. Dále jste odpovědní za veškeré částky, které vám naúčtuje váš poskytovatel služeb v souvislosti s odesíláním a příjmem dat prostřednictvím mobilní aplikace (mimo jiné včetně poplatků za datový roaming). Upozorňujeme, že mobilní aplikace při běžném chodu automaticky přenáší malé množství dat. Další informace naleznete níže v části „Informace o používání mobilní aplikace“.

 

Kromě situací výslovně stanovených těmito smluvními podmínkami či situací, v nichž takové jednání umožňuje místní legislativa, se zavazujete:

 

 • nekopírovat mobilní aplikaci ani obsah, a to kromě situací, kdy takové kopírování souvisí s běžným používáním mobilní aplikace,
 • nezapůjčovat, nepronajímat, nelicencovat, nepůjčovat, nepřekládat, neslučovat, nepřizpůsobovat, neupravovat ani jinak neměnit mobilní aplikaci ani obsah,
 • nijak neměnit ani neupravovat mobilní aplikaci jako celek ani jakoukoli její část či obsah, nedovolit, aby se mobilní aplikace ani obsah (ani jakákoli jejich součást) zkombinovaly s jinými programy nebo se staly jejich součástí,
 • nerozebírat, nerozkládat, zpětně nedešifrovat ani nevytvářet odvozené produkty vycházející z mobilní aplikace či obsahu jako celku či jen z některé z jejich částí, ani se o takové jednání pokoušet (kromě situací, kdy takové jednání není možné zakázat zákonem) a
 • neposkytovat ani jinak nezpřístupňovat mobilní aplikaci ani obsah jako celek ani jakoukoli jejich součást (mimo jiné včetně výpisu programu, výpisu programu objektu a zdroje, objektového a zdrojového kódu) v jakékoli podobě žádné třetí straně.

 

Berete na vědomí, že:

 

 • veškerá práva k duševnímu vlastnictví, nárok a věcná práva ohledně mobilní aplikace a obsahu patří společnosti Hotels.com nebo našim dodavatelům a poskytovatelům. Tato práva jsou chráněna legislativou a smlouvami po celém světě. Veškerá tato práva jsou vyhrazena
 • Ohledně mobilní aplikace ani obsahu nemáte žádná jiná práva, než omezené právo na jejich používání v souladu s našimi zásadami.
 • Mobilní aplikace a jakákoli její doplňující dokumentace a/nebo technické údaje podléhají příslušné vývozové regulační legislativě a zákonům USA. Souhlasíte s tím, že nebudete vyvážet ani opětovně vyvážet (přímo či nepřímo) mobilní aplikaci do zemí, pro které platí omezení vývozu z USA.
 • Mobilní aplikace je vám poskytována zdarma.

 

Informace o používání mobilní aplikace

 

Informace o vaší osobě zpracováváme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Používáním této mobilní aplikace vyjadřujete souhlas s tímto zpracováním. Proto si naše zásady ochrany osobních údajů pečlivě přečtěte. 

 

Jak dále uvádějí naše Zásady ochrany osobních údajů, mobilní aplikace automaticky shromažďuje následující údaje:

 

 • údaje o tom, jak mobilní aplikaci používáte,
 • údaje o tom, k jakému obsahu přistupujete,
 • technické chyby nebo potíže, ke kterým může při používání mobilní aplikace dojít.

 

Používáním mobilní aplikace berete na vědomí automatické shromažďování těchto informací a souhlasíte s ním.

 

Použijete-li v mobilní aplikaci funkci „vyhledat nabídky v okolí“ nebo „použít aktuální polohu“, nabídneme vám ubytovací zařízení ve vašem okolí díky údajům o zeměpisné poloze vašeho zařízení, které získáme díky datům GPS nebo datům z mobilní sítě. I když se takové údaje shromažďují anonymně, mohou nám v souvislosti s mobilní aplikací ukázat vaši přesnou nebo přibližnou polohu. Tyto údaje používáme pouze k určení polohy zařízení, jak dále popisuje naše Prohlášení o ochraně osobních údajů. Data prostřednictvím mobilní aplikace shromažďujeme až poté, co v mobilní aplikaci aktivujete funkci „vyhledat nabídky v okolí“. Používáním funkce „vyhledat nabídky v okolí“ souhlasíte s tím, aby společnost Hotels.com používala výše zmíněné údaje o poloze k tomu, aby vám prostřednictvím mobilní aplikace nabídla obsah a služby odpovídající vaší aktuální poloze. Sdílení údajů o poloze prostřednictvím mobilní aplikace je kdykoli možné vypnout v nabídce „nastavení“.

 

Ukončení

 

Společnost Hotels.com může tyto Zásady a podmínky použití mobilní aplikace kdykoli písemným oznámením ukončit, a to v těchto případech:

 

 • spácháte materiální nebo trvalé porušení těchto zásad a podmínek použití,
 • společnost Hotels.com se na základě svého výhradního uvážení rozhodne stáhnout mobilní aplikaci nebo její část.

 

Při ukončení z jakéhokoli důvodu:

 

 • přijdete o všechna práva, která vám k mobilní aplikaci a obsahu zaručují tyto Podmínky použití,
 • musíte ukončit používání mobilní aplikace a obsahu a
 • musíte odstranit mobilní aplikaci ze svého zařízení.

 

Zásady a podmínky použití mobilní aplikace jsou pro vás, pro nás i naše nástupníky a postupníky závazné. Bez našeho písemného souhlasu nesmíte převádět, přidělovat ani jinak nakládat s těmito Zásadami a podmínkami použití mobilní aplikace ani s jinými vašimi právy vycházejícími ze znění těchto Zásad a podmínek použití mobilní aplikace. Naše společnost může kdykoli převádět, přidělovat, smluvně předávat či jakkoli jinak nakládat s těmito Zásadami a podmínkami použití mobilní aplikace, případně s jakýmikoli jinými našimi právy a povinnostmi plynoucími z těchto Zásad a podmínek používání mobilní aplikace.

 

Nepovede-li se nám v některém okamžiku trvat na přísném dodržení jakýchkoli vašich povinností vyplývajících z těchto Zásad a podmínek použití mobilní aplikace, případně neuplatníme-li jakéhokoli práva nebo náhrady, na které máme v souladu s těmito Zásadami a podmínkami použití mobilní aplikace nárok, neznamená to, že se takových práv nebo náhrad zříkáme ani že se takovými povinnostmi nemusíte řídit. Naše prominutí jakéhokoli prodlení nepředstavuje prominutí jakéhokoli dalšího prodlení. Jakékoli naše zřeknutí se jakéhokoli znění těchto Zásad a podmínek použití mobilní aplikace je platné teprve až potom, co výslovně prohlásíme, že se jedná o zřeknutí a písemně vám to oznámíme.

 

Zařízení Apple

 

Používáte-li mobilní aplikaci na zařízení Apple (např. iPhone, iPod, iPad), souhlasíte nejen s výše uvedeným, ale také s následujícím:

 

 • Berete na vědomí, že Podmínky použití platí výhradně ve vzájemném vztahu naší a vaší strany, nikoli ještě ve vztahu ke společnosti Apple Inc. One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A. („Apple“).
 • Licence, kterou máte udělenou k používání mobilní aplikace je omezená a má podobu nepřenositelné licence k používání mobilní aplikace na zařízení s mobilním operačním systémem Apple (iOS), které vlastníte a spravujete.
 • Berete na vědomí, že společnost Apple nemá žádnou povinnost vám v souvislosti s mobilní aplikací poskytnout jakékoli služby pro údržbu či podporu.
 • V případě jakéhokoli selhání mobilní aplikace, u kterého bude možné opřít se o odpovídající záruku, můžete upozornit společnost Apple a společnost Apple vám vrátí nákupní cenu (bude-li jaká) mobilní aplikace. Společnost Apple v maximální zákonem povolené míře nebude ohledně mobilní aplikace uplatňovat žádné další záruční podmínky.
 • Berete na vědomí, že za řešení jakýchkoli stížností od vás i od třetích stran ohledně mobilní aplikace odpovídáme my, nikoli společnost Apple.
 • Berete na vědomí, že v případě stížnosti jakékoli třetí strany na skutečnost, že mobilní aplikace nebo vaše vlastnictví a používání mobilní aplikace porušuje práva duševního vlastnictví takové třetí strany, nebude společnost Apple odpovídat za vyšetření, obhajobu, urovnání ani za pominutí takovýchto stížností na porušení práva duševního vlastnictví.
 • Prohlašujete a zaručujete, že nejste v zemi, na kterou se vztahuje embargo vlády USA, nebo v zemi, kterou vláda USA označila jako zemi „podporující terorismus“. Prohlašujete a zaručujete, že nejste na americkém vládním seznamu zakázaných nebo omezených stran.
 • Berete na vědomí a souhlasíte se skutečností, že společnost Apple a pobočky společnosti Apple jsou nezávislí příjemci výhod plynoucích ze Zásad a podmínek použití mobilní aplikace, a také se skutečností, že poté, co tyto zásady a podmínky přijmete, společnost Apple bude mít právo (a bude se předpokládat, že takové právo přijala) uplatňovat tyto podmínky na vás jako na nezávislém příjemci výhod.

 

PRODEJCE CESTOVNÍCH SLUŽEB

Hotels.com je registrovaný prodejce cestovních služeb ve všech níže uvedených státech:
Registrační číslo pro Kalifornii: 2083949-50 
Registrační číslo pro Floridu: ST-36670 
Registrační číslo pro Havaj: TAR 7105
Registrační číslo pro Iowu: 862 
Registrační číslo pro Nevadu: 2007-0019
Registrace prodejce cestovních služeb v Kalifornii nepředstavuje schválení ze strany státu.
 
DAŇOVÁ REGISTRACE VE STÁTĚ NEW YORK
 
Daňové identifikační číslo společnosti Hotels.com, L.P. pro daň z prodeje ve státě New York je 752942061, registrační číslo k dani z pobytu ve městě New York City je 033984. 
 
Další informace najdete zde: Certifikát státu New York Certifikát města New York City 

 

Revidováno 6. prosince 2021

 

© 2021 Hotels.com, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Tajn