Přeskočit na hlavní obsah.

Všeobecné podmínky

Vytisknout všechny části

Všeobecné podmínky

Vytisknout všechny části

Označení „my“, „nám“, „společnost“ a „cs.hotels.com“ odkazuje na Hotels.com, L.P., obchodní společnost s ručením omezeným z Texasu se sídlem na adrese 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, na její pobočky a/nebo jejich případné dodavatele a poskytovatele služeb („Hotels.com“) a „vy“ odkazuje na individuální osobu, která si u nás vytvoří účet a/nebo na zákazníka, který provede rezervaci přímo prostřednictvím této webové stránky nebo nepřímo prostřednictvím jakékoliv z našich poboček, jejichž prostřednictvím poskytujeme služby. Tato webová stránka je vám nabízena a podmínkou pro její použití je bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami a oznámeními ve znění ke dni, kdy je provedena rezervace. Vaše celkové použití účtu a naše využití informací souvisejících s vaším účtem společně s rezervacemi, které provedete, jsou předmětem následujících podmínek a oznámení. Vaše používání této webové stránky představuje souhlas s těmito smluvními podmínkami a oznámeními. Pokud s těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte, nemáte oprávnění tuto webovou stránku používat. Hotels.com může rozšířit využití této dohody na své pobočky, které ve Velké Británii nabízí cestovní služby online pod názvem Hotels.com.

 

OMEZENÍ OSOBNÍHO A NEOBCHODNÍHO VYUŽITÍ 

 

Tato webová stránka je určena pro vaše osobní a neobchodní použití. Obsah a informace na této webové stránce (včetně, bez omezení, ceny a dostupnosti cestovních služeb), stejně jako infrastruktura použitá pro poskytnutí tohoto obsahu a informací, je vlastnictvím Hotels.com nebo jejích dodavatelů a poskytovatelů služeb. V souladu s tím a jako podmínku pro použití této webové stránky, souhlasíte s tím, že nebudete používat tuto webovou stránku nebo její obsah k jakémukoliv obchodnímu nebo neosobnímu účelu (přímému nebo nepřímému). Pokud si budete dělat omezené kopie svého cestovního plánu (a souvisejících dokumentů) pro cestování nebo služby zakoupené prostřednictvím této webové stránky, souhlasíte, že nebudete upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, ukazovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet z toho odvozené práce, převádět anebo prodávat či přeprodávat jakékoliv informace, software, výrobky nebo služby získané z této webové stránky. Kromě toho, bez ohledu na to, zda sledujete obchodní účel či nikoliv, souhlasíte s tím, že nebudete: 

 

• pro přístup, monitorování nebo kopírování jakéhokoliv obsahu nebo informace z této webové stránky používat robota, pavouka nebo scraper nebo jiný automatizovaný prostředek či manuální proces k jakémukoliv účelu bez výslovného písemného souhlasu Hotels.com, L.P., 

• porušovat omezení pro jakéhokoliv robota na této webové stránce nebo obcházet jiná opatření použitá pro prevenci nebo omezení přístupu na tuto webovou stránku, 

• provádět jakékoliv kroky, které způsobí nebo mohou způsobit dle uvážení Hotels.com nerozumné nebo nepřiměřené zatížení infrastruktury Hotels.com nebo 

• odkazovat na jakoukoliv část této webové stránky (včetně, bez omezení, nákupu cesty pro jakékoliv cestovní služby) k jakémukoliv účelu bez výslovného písemného souhlasu Hotels.com. 

 

PROHLÁŠENÍ O ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI 

 

NIC V TÉTO DOHODĚ NEBUDE NEBO NEMŮŽE BÝT POVAŽOVÁNO ZA OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZPRONEVĚRU ČI ZA OSNÍ ÚJMU NEBO ÚMRTÍ ZPŮSOBENÉ NAŠÍ NEDBALOSTÍ.

 

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZVEŘEJNĚNÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. HOTELS.COM A JEJÍ POBOČKY NEPŘEBÍRAJÍ ZÁRUKU ZA PŘESNOSTI A ZŘÍKAJÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA NEPŘESNOSTI SOUVISEJÍCÍ S FOTOGRAFIEMI POSKYTOVANÝMI HOTELEM A JINÝMI DODAVATELI A POPISY HOTELOVÉ BUDOVY, REKREAČNÍ PLAVBY, AUTOMOBILU A JINÝCH PRODUKTŮ ZOBRAZENÝCH NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE, KDY VĚTŠINA INFORMACÍ JE POSKYTNUTA PŘÍSLUŠNÝMI DODAVATELI. HODNOCENÍ HOTELŮ ZOBRAZENÁ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE SLOUŽÍ POUZE JAKO VŠEOBECNÝ UKAZATEL A HOTELS.COM A JEJÍ POBOČKY NEZARUČUJÍ PŘESNOST TĚCHTO HODNOCENÍ. INFORMACE JSOU PRAVIDELNĚ MĚNĚNY A DOPLŇOVÁNY. HOTELS.COM, JEJÍ POBOČKY A/NEBO JEJICH PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ MOHOU KDYKOLIV PROVÉST VYLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY.

 

HOTELS.COM, JEJÍ POBOČKY A/NEBO JEJICH PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NIJAK NEPŘEBÍRAJÍ ZÁRUKU ZA VHODNOST INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ A SLUŽEB OBSAŽENÝCH NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE K JAKÉMUKOLIV ÚČELU A ZAHRNUTÍ NABÍDKY PRODEJE JAKÉHOKOLIV PRODUKTU NEBO SLUŽEB NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NEPŘEDSTAVUJE JAKOUKOLIV PODPORU NEBO DOPORUČENÍ TAKOVÝCH PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB ZE STRANY HOTELS.COM NEBO JEJÍCH POBOČEK. VŠECHNY TAKOVÉ INFORMACE, SOFTWARE, VÝROBKY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVANÉ „JAKO TAKOVÉ“ BEZ JAKÉKOLIV DALŠÍ ZÁRUKY. HOTELS.COM, JEJÍ POBOČKY A/NEBO JEJICH PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ SE ZDE ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK S OHLEDEM NA TUTO INFORMACI, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČEL, TITULU A NEPORUŠENÍ.

 

DOPRAVCI, HOTELY A JINÍ POSKYTOVATELÉ CESTOVNÍCH A JINÝCH SLUŽEB PRO HOTELS.COM JSOU NEZÁVISLÍ SMLUVNÍ DODAVATELÉ A NEJSOU TO ZÁSTUPCI NEBO ZAMĚSTNANCI HOTELS.COM NEBO JEJÍCH POBOČEK. HOTELS.COM A JEJÍ POBOČKY NEJSOU VÁZÁNY AKTY, CHYBAMI, OPOMENUTÍMI, ZASTOUPENÍMI, ZÁRUKAMI, PORUŠENÍM NEBO NEDBALOSTÍ JAKÝCHKOLIV DODAVATELŮ NEBO JAKÝMIKOLIV OSOBNÍMI ŠKODAMI, ÚMRTÍM, ŠKODAMI NA VLASTNICTVÍ NEBO JINÝMI ŠKODAMI ČI VÝDAJI Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍMI. HOTELS.COM A JEJÍ POBOČKY NEMAJÍ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY A NEBUDOU PROVÁDĚT NÁHRADY V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLIV ZPOŽDĚNÍ, ZRUŠENÍ, PŘEPLNĚNÍ, STÁVKY, VYŠŠÍ MOCI NEBO JINÝCH DŮVODŮ MIMO JEJICH KONTROLU A NEMAJÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV DALŠÍ VÝDAJE, OPOMENUTÍ, ZPOŽDĚNÍ, ZMĚNY CEST NEBO JEDNÁNÍ JAKÉKOLIV VLÁDY NEBO ORGÁNU.

 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE HOTELS.COM, JEJÍ POBOČKY A/NEBO JEJICH PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLIV PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, TRESTNÍ, NÁHODNOU, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU VYPLÝVAJÍCÍ (NEBO S TÍM JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM SPOJENOU) Z POUŽITÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO ZPOŽDĚNÍ ČI NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT TUTO WEBOVOU STRÁNKU NEBO ZA JAKÉKOLIV INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU ZALOŽENÉ NA BÁZI SMLOUVY, DELIKTU, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, I KDYŽ HOTELS.COM, JEJÍ POBOČKY A/NEBO JEJICH PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI ŠKOD. JELIKOŽ NĚKTERÉ STÁTY/SOUDY NEUMOŽŇUJÍ VYJMUTÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, OMEZENÍ UVEDENÉ VÝŠE PRO VÁS NEMUSÍ PLATIT.

 

NÁHRADA ŠKODY 

 

Souhlasíte s tím, že budete chránit a odškodníte Hotels.com, její pobočky a/nebo jejich příslušné dodavatele a jakékoliv z jejích představitelů, ředitelů, zaměstnanců a zástupců od a proti jakémukoliv nároku, důvodu žaloby, požadavkům, náhradám, ztrátám, škodám, pokutám nebo jiným nákladům nebo výdajům jakéhokoliv druhu nebo typu včetně, ale nikoliv s omezením, na rozumné právní a účetní poplatky, předložené:vámi nebo vaším jménem vzhledem k překročení odpovědnosti popsané výše nebo třetí osobou jako výsledek 

o vašeho porušení této smlouvy nebo dokumentů, které jsou zde uvedené, 

o vašeho porušení jakéhokoliv zákona nebo práv třetí strany nebo 

o vašeho použití této webové stránky. 

 

NEZÁKONNÉ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽITÍ 

 

Jako podmínku pro vaše použití této webové stránky zaručujete, že nebudete používat tuto webovou stránku k jakémukoliv účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito smluvními podmínkami a oznámeními.

 

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN 

 

Tato webová stránka může obsahovat hypertextové odkazy na stránky provozované jinými subjekty než Hotels.com. Takové odkazy jsou poskytovány pouze pro referenci. Společnost Hotels.com nekontroluje takové webové stránky a nenese odpovědnost za jejich obsah nebo jejich použití. Skutečnost, že stránky Hotels.com obsahují odkazy na takové webové stránky, ještě neznamená, že společnost přebírá záruku za materiály zveřejněné na těchto webových stránkách nebo informace spojené s jejich provozovateli.

 

SOFTWARE DOSTUPNÝ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE 

 

Jakýkoliv software, který je dostupný ke stažení na této webové stránce („software“) podléhá autorskému právu Hotels.com, jejích poboček a/nebo dodavatelů. Vaše použití softwaru je řízeno podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem, pokud je taková smlouva uzavřena, nebo je obsaženo v této smlouvě („licenční smlouva“). Pokud nejdříve nevyjádříte souhlas s podmínkami licenční smlouvy, nesmíte instalovat nebo používat žádný software, který doplňuje nebo je zahrnut v licenční smlouvě.

 

V případě jakéhokoliv softwaru, který není předmětem licenční smlouvy, vám, jakožto uživateli, Hotels.com, L.P. uděluje osobní licenci, kterou nelze převádět, určenou pro prohlížení a další využití těchto webových stránek v souladu s těmito smluvními podmínkami, a to k žádnému jinému účelu.

 

Jakýkoliv software, včetně (výčet není úplný) jakéhokoliv HTML kódu a ovládacích prvků Active X obsažených na této webové stránce, je vlastnictvím Hotels.com, jejích poboček a/nebo jejích dodavatelů a je chráněn autorským právem a mezinárodními dohodami. Jakékoliv kopírování nebo distribuce softwaru je výslovně zakázána zákonem a může vyústit ve vážné civilní a trestní pokuty. Ti, kdo toto poruší, budou trestně stíháni v maximálním možném rozsahu.

 

BEZ OMEZENÍ TOHO, CO BYLO UVEDENO VÝŠE, KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU NA JAKÝKOLIV JINÝ SERVER NEBO UMÍSTĚNÍ PRO DALŠÍ KOPÍROVÁNÍ NEBO DISTRIBUCI JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO. NA SOFTWARE JE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA, POKUD VŮBEC, POUZE DLE PODMÍNEK LICENČNÍ SMLOUVY.

 

Potvrzujete, že software a jakákoliv doplňující dokumentace a/nebo technické informace jsou předmětem amerických exportních zákonů a nařízení. Souhlasíte, že nebudete exportovat nebo reexportovat software, přímo či nepřímo, do jakékoliv země, která je předmětem exportních omezení v USA.

 

Podmínky použití slevových kódů

Slevové kódy („kupóny“) mohou být použity pro předplacené rezervace hotelů, s výjimkou rezervací v hotelech, které nejsou do programu zapojeny. Jejich seznam bude k dispozici současně s každým konkrétním kupónem. 

Hotely, které jsou zapojeny do programu, se mohou kdykoli změnit.

Kupóny s uvedením slevy v konkrétní měně (např. sleva 10 EUR) nelze použít pro rezervace hrazené v jiné měně. 

Pokud je sleva uvedena v procentech (např. sleva 10 %), je v případě rezervace několika pokojů (tj. v případě, že rezervujete 2 nebo více pokojů v rámci téže rezervace) sleva uplatněna pouze u ceny prvního pokoje zahrnutého v rezervačním požadavku. 

Konkrétní omezení týkající se použití kupónů naleznete v příslušném informačním materiálu. 

Při každé rezervaci lze využít pouze jeden kupón. Na rezervace se vztahují běžné podmínky a všechny rezervace závisí na momentální dostupnosti. Kupóny nelze prodat ani převést. 

 

Na rezervace prováděné pomocí kupónů se vztahují veškeré daně, poplatky a příplatky. Tyto poplatky je třeba uhradit během rezervace nebo přímo v hotelu a zodpovídáte za ně vy. Kupóny mají hodnotu pouze tehdy, jsou-li uplatněny v souladu se všemi smluvními podmínkami příslušné nabídky. Kupóny nelze směnit za hotovost či její ekvivalent. 

 

Kupóny na jedno použití budou po provedení příslušné rezervace považovány za zcela vyčerpané, nebude je možné vrátit ani vyměnit a v případě vyčerpání pouze části kupónu nevzniká nárok na refundaci. Kupóny pro více než jedno použití budou považovány za zcela vyčerpané v souladu s omezeními stanovenými ve smluvních podmínkách ke konkrétnímu kupónu. 

 

Pokud po uplatnění kupónu dojde ke změně dat pobytu, tento kupón se nebude vztahovat na změněné období pobytu. Kupóny nelze uplatnit na jakékoli již dříve uhrazené rezervace. 

Kupóny nemohou uplatnit cestovní kanceláře zapojené do programu cestovních kanceláří Hotels.com. 

Společnost Hotels.com si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky použití nebo stáhnout kupóny.

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY A ZÁRUKY 

 

Náklady na náhradu daně 

 

Daňový poplatek pro speciální internetovou sazbu na Hotels.com je náhradou za všechny daně spojené s transakcemi (např. prodej a použití, pronajmutí, daň za pokoj, nepřímá daň, daň z přidané hodnoty atd.), které Hotels.com platí jednotlivým společnostem a poskytovatelům (např. hotelům atd.) v souvislosti se zařízením vaší cesty.

 

Hotels.com neprovádí výběr u jednotlivých společností a poskytovatelů a nepostupuje uvedenou daň příslušným daňovým orgánům. Společnosti a poskytovatelé naúčtují všechny příslušné daně společnosti Hotels.com a Hotels.com postoupí tuto daň přímo dané společnosti či poskytovateli. Hotels.com není v žádném vlastnickém propojení se společností nebo s poskytovatelem, u kterého rezervuje cestovní požadavky zákazníka.

 

Zdanitelnost a příslušná sazba daně se dle lokality velmi liší. Skutečně zaplacená daň ze strany Hotels.com příslušné společnosti či poskytovateli se může od poplatku za náhradu daně lišit, a to v závislosti na sazbách, zdanitelnosti atd. v okamžiku skutečného využití hotelu, automobilu atd. ze strany zákazníka.

 

Poplatek za služby 

 

Servisní poplatek, který vám účtujeme, je odměnou za zprostředkování vaší rezervace. Servisní poplatek se liší podle typu rezervace a její celkové částky.

 

PODROBNOSTI O OKAMŽITÉ PLATBĚ ONLINE NEBO POZDĚJŠÍ PLATBĚ V HOTELU

 

U některých hotelů si můžete vybrat mezi okamžitou platbou online nebo pozdější platbou v hotelu. Pokud zvolíte možnost okamžité platby online, bude vám příslušná částka ve zvolené měně účtována okamžitě. Příjemcem platby z vaší platební karty bude jedna z následujících společností: 1) Travel Partner Exchange nebo jiná společnost, která je členem skupiny Hotels.com, jedná jménem Hotels.com a přijímá platby jménem poskytovatele cestovních služeb, nebo 2) přímo poskytovatel cestovních služeb. „TPX“ je zkratka společnosti Travel Partner Exchange S.L., která sídlí na adrese Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Španělsko.

 

Pokud se rozhodnete pro možnost pozdější platby v hotelu, hotel vám příslušnou částku v místní měně používané tímto hotelem naúčtuje po vašem příjezdu. Sazby daně a směnné kurzy se mohou v době mezi rezervací a pobytem změnit. Jste povinni zadat údaje o své platební kartě a Hotels.com nebo náš obchodní partner pak obvykle musí ověřit: (i) platnost platební karty (prostřednictvím minimální platby, která vám během několika dní bude vrácena, případně odečtena z konečného vyúčtování) a (ii) dostatečný zůstatek na platební kartě (který bude potvrzen bankou, jež vám kartu vydala). Hotels.com si vyhrazuje právo zrušit vaši rezervaci v případě, že neobdržíme úhradu v plné výši a ve stanoveném termínu (viz část Pravidla a omezení). Pokud jste zvolili možnost zaplatit později (v ubytovacím zařízení) a poté se do zařízení nedostavíte nebo svou rezervaci zrušíte, může vám ubytovací zařízení účtovat poplatek za zrušení nebo za nerealizovaný pobyt. (Podrobné údaje o tom, jaké poplatky budou účtovány, se vám zobrazí před dokončením rezervace.) V takovém případě vám bude Hotels.com nebo jiná společnost ze skupiny Hotels.com účtovat tento storno poplatek hotelu, respektive poplatek za nerealizovaný pobyt, v místní měně daného hotelu.

 

 

Řada bank a karetních společností účtuje držitelům karet transakční poplatky v případě, že se vydavatel karty nachází v jiné zemi než obchodník (pravidla závisí na typu karty, např. Visa, MasterCard nebo American Express). Směnný kurz a transakční poplatky jsou stanoveny výlučně bankou nebo společností zprostředkovávající platební transakci. Vydavatel karty může tyto poplatky strhnout z účtu držitele karty. Proto se částka na výpisu může lišit od částky uvedené na stránce souhrnu rezervace, která byla provedena na tomto webu. Na dotazy týkající se těchto poplatků nebo směnného kurzu, který byl pro vaši rezervaci uplatněn, vám odpoví vaše banka.

 

Berete na vědomí, že společnost Hotels.com předem vyjednává o cenách pokojů s provozovateli hotelů kvůli zjednodušení rezervací. Dále berete na vědomí, že vám společnost Hotels.com poskytuje služby ke zjednodušení takových rezervací za protiplnění (dále jen „poplatek za usnadnění“). Zobrazená cena pokoje na webu je kombinací ceny za pokoje rezervované vaším jménem, která byla předem vyjednána společností Hotels.com, a poplatku za usnadnění účtovaného za služby společnosti Hotels.com. Autorizujete společnost Hotels.com k rezervacím za celkovou cenu rezervace, která zahrnuje cenu pokoje zobrazenou na webu, daně, servisní poplatky a příslušné daně za služby společnosti Hotels.com. Souhlasíte, že společnost Hotels.com strhne z vaší kreditní karty celkovou cenu rezervace. Při odeslání žádosti o rezervaci autorizujete společnost Hotels.com včetně společnosti Travelscape, LLC nebo společnosti Travel Partner Exchange, S.L. (TPX) ke zprostředkování hotelových rezervací vaším jménem včetně provedení plateb s provozovateli hotelů.

 

CENY

 Cena cestovních služeb bude odpovídat tomu, co bude k danému datu uvedeno na webových stránkách s výjimkou případů zřejmých chyb. Ceny se mohou kdykoli změnit, tyto změny však nemají vliv na již přijaté rezervace. Navzdory maximálnímu úsilí společnosti Hotels.com mohou být některé ceny cestovních služeb na webových stránkách uvedeny nesprávně. SPOLEČNOST HOTELS.COM SI VÝSLOVNĚ VYHRAZUJE PRÁVO OPRAVIT JAKÉKOLI CHYBY V CENÁCH NA SVÉ WEBOVÉ STRÁNCE A/NEBO V NEVYŘÍZENÝCH REZERVACÍCH UČINĚNÝCH S NESPRÁVNOU CENOU. V TOMTO PŘÍPADĚ, POKUD TO BUDE MOŽNÉ, NABÍDNEME VÁM MOŽNOST ZACHOVAT NEVYŘÍZENOU REZERVACI ZA SPRÁVNOU CENU NEBO VAŠI REZERVACI BEZ PENÁLE STORNUJEME. Společnost Hotels.com vám není povinna poskytnout cestovní služby za nesprávně uvedenou (nižší) cenu a to ani v případě, že jste obdrželi potvrzení rezervace.

ZOBRAZENÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB NA WEBU HOTELS.COM

 

Zákazníci Hotels.com mají celou řadu možností, jak najít svůj ideální hotel. Volby „Seřadit podle“ umožňují zákazníkovi seřadit výsledky vyhledávání způsobem, který mu vyhovuje – mj. podle ceny, skóre z hodnocení hostů nebo jiných kritérií. Pomocí filtrů lze přidat nebo odebrat různé možnosti podle toho, co bude zákazník na své cestě potřebovat. Jestliže není zvolena žádná možnost řazení, zobrazí se ve výsledcích vyhledávání výběr relevantních ubytovacích zařízení podle následujících kritérií.

 

Naše výchozí řazení „Nejoblíbenější“ odpovídá relevanci ubytovacích zařízení k zadanému vyhledávanému výrazu. Chceme totiž, abyste co nejrychleji a nejsnáze našli svou ideální nabídku.  Relevanci posuzujeme podle řady faktorů, mezi něž patří poloha zařízení, skóre hodnocení, oblíbenost zařízení (měří se počtem zákazníků, kteří si na našich webech toto zařízení rezervovali), kvalita popisu, který nám ubytovací zařízení poskytlo, a konkurenceschopnost cen a dostupnosti daného hotelu – to vše ve srovnání s ostatními ubytovacími zařízeními, která splnila kritéria vašeho vyhledávání. Po zohlednění zmíněných faktorů relevance hraje při řazení výsledků roli také provize, kterou nám ubytovací zařízení platí za zprostředkování rezervací na našich webech. Jestliže je zvoleno jiné než výchozí řazení (například podle ceny nebo počtu hvězdiček), seřadíme ubytovací zařízení s podobným výsledkem hlavního kritéria podle výše uvedených faktorů.

 

Hotels.com se neustále snaží optimalizovat své služby tak, aby jejich používání bylo co nejpohodlnější a nejpříjemnější. Proto občas provádíme testování jiných algoritmů pro výchozí řazení výsledků vyhledávání.

 

ZMĚNY NEBO ZRUŠENÍ REZERVACE

 

Rezervaci ubytování můžete změnit nebo zrušit po přihlášení ke svému účtu na webu Hotels.com v oddíle Rezervace nebo e-mailem na zakaznickyservis@hotels.com. Můžete také zavolat na číslo služeb pro zákazníky 239 014 224

 

Můžete změnit jméno hosta, typ lůžka, zda dáváte přednost nekuřáckému prostředí, kategorii pokoje, počet hostů a termín ubytování a Hotels.com vám nebude účtovat žádný poplatek. Poskytovatelé ubytování mohou účtovat jiné poplatky za změny či zrušení. Výše poplatků se u každé rezervace liší, proto si pozorně přečtěte potvrzující e-mail.

 

Souhlasíte, že poskytovateli zaplatíte požadovaný poplatek za vámi požadovanou změnu rezervace nebo za její zrušení. V ojedinělých případech některé hotely nedovolují změny ani zrušení rezervací, taková podmínka bude uvedena v pravidlech a omezeních rezervace hotelového ubytování. Zavazujete se k dodržování těchto podmínek, které se vztahují na předplacené rezervace hotelového ubytování.

 

Na zrušení rezervace nemáte automaticky nárok, pokud tento nárok přímo nevyplývá z konkrétních pravidel a omezení zvoleného hotelu, která se vám zobrazí před provedením rezervace. V případě, že hotel vaši rezervaci nedodrží, neodpovídá společnost Hotels.com za žádné náklady související s přemístěním do jiného hotelu.

 

Pokud nepřijedete v domluveném termínu a nevyužijete první noc rezervovaného pobytu, ale plánujete příjezd až následující den a využití následujících nocí, musíte rezervaci potvrdit společnosti Hotels.com nejpozději v den původně domluveného příjezdu. Jinak může dojít ke zrušení celé rezervace. Pokud změny rezervace společnosti Hotels.com nepotvrdíte, celá rezervace může být zrušena. Váš případný nárok na vrácení peněz bude záviset na pravidlech a omezeních, která pro dotyčný hotel platí a o kterých jsme vás informovali v průběhu rezervace.

 

Tyto smluvní podmínky nesmí být změněny neoprávněnou osobou, včetně zaměstnanců společnosti Hotels.com.

 

Platforma Evropské komise pro online řešení sporů je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/odr.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROGRAMU HOTELS.COM™ REWARDS

 

Hotels.com Rewards je věrnostní program webu Hotels.com (dále jen „Program“). Za každou rezervovanou a využitou noc v kvalifikovaném ubytovacím zařízení programu Hotels.com Rewards získáte jednu známku. Když u nás nasbíráte 10 známek, získáte 1 bonusovou noc, kterou můžete využít podle vlastního rozhodnutí (dále „bonusová noc“). Bonusová noc nezahrnuje daně a poplatky, které musíte uhradit při využití bonusové noci. Když budete chtít využít bonusovou noc na našem webu pro stolní počítače nebo pro mobilní zařízení, budete muset uhradit poplatek za využití. Při využití bonusové noci v naší mobilní aplikaci se poplatek za využití neplatí.

Veškeré rezervace je nutno provést buď online, nebo prostřednictvím naší mobilní aplikace. Známky lze sbírat jen v kvalifikovaných ubytovacích zařízeních programu Hotels.com Rewards a pouze v nich lze využít bonusové noci. 

Program je určen všem osobám starším 18 let, které se zaregistrují na webu Hotels.com s platnou e-mailovou adresou a pak vstoupí do Programu. Členem programu se nemohou stát firmy, sdružení ani žádné jiné organizace. Zaměstnanci společnosti Expedia nemohou shromažďovat známky ani využít bonusové noci v případě, že rezervaci provedou na webu B.E.S.T. nebo využijí zaměstnanecké slevy. Pokud však zaměstnanec společnosti Expedia provede rezervaci bez využití zaměstnanecké slevy, má nárok na známky do programu Hotels.com Rewards.

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ ZNÁMEK

 

Za každou noc, kterou strávíte v některém z kvalifikovaných zařízení programu Hotels.com Rewards získáte jednu známku. Jakmile shromáždíte 10 známek, obdržíte od nás jednu bonusovou noc. Při rezervaci online musíte být přihlášeni ke svému účtu na webu Hotels.com a v naší mobilní aplikaci. Jen v takovém případě bude po skončení pobytu možné připsat známky na váš účet. Jestliže provádíte telefonickou rezervaci, je nutné sdělit našemu specialistovi e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu, aby bylo možné známky započítat. Známky mohou shromažďovat výhradně členové programu Hotels.com Rewards. Ostatní hosté uvedení ve stejné rezervaci se nezapočítávají. Nelze započítat ani rezervace, které jste provedli dříve, než jste se do Programu zaregistrovali.

Nashromážděné známky připíšeme na váš účet zpravidla do 72 hodin po vašem odjezdu ze zařízení programu Hotels.com Rewards. V případě, že se vám připíší známky, ale později zjistíme, že ve skutečnosti jste pobyt v hotelu nestrávili (tzv. „neplatné známky“), vyhrazujeme si právo tyto neplatné známky z vašeho účtu odečíst. K tomu může dojít, když svou rezervaci zrušíte nebo do hotelu nepřijedete. Za takových okolností budou přičtené známky neplatné. Neplatné známky se nezapočítávají do 10 známek potřebných k získání bonusové noci.

Na svém účtu si kdykoli můžete ověřit, kolik známek jste již shromáždili. Stačí se přihlásit k webu Hotels.com, použít mobilní aplikaci nebo zavolat do našeho telefonního centra. Za správnost údajů na vašem účtu zodpovídáte vy sami. Domníváte-li se, že vám nebyl započítán správný počet známek, oznamte nám to a my situaci prověříme. Pokud jsou některé rezervace neplatné (viz výše), budou z vašeho účtu odebrány.

Mimo výše uvedených okolností se známky nepřipisují ani v následujících případech:

1. Za rezervace provedené na partnerském webu společnosti Hotels.com

2. Za rezervace provedené před registrací do Programu

3. Za rezervace zájezdových balíčků (tj. hotel + letenky)

4. Za některé rezervace, při kterých byl využit slevový kupón, poukaz nebo kód – podrobnosti jsou vždy uvedeny v příslušných smluvních podmínkách

5. Za rezervace uskutečněné prostřednictvím služby skupinových cest

6. Za rezervace, které jste neplatili, tj. bezplatné rezervace

 

 

VYUŽITÍ BONUSOVÝCH NOCÍ

 

Až nashromáždíte 10 známek, obdržíte 1 bonusovou noc, kterou můžete využít při příštích rezervacích ubytování v zařízeních programu Hotels.com Rewards. Bonusovou noc lze využít při rezervaci online nebo v naší mobilní aplikaci.

 

Maximální hodnota bonusové noci se vypočítá z ceny 10 shromážděných známek za předpokladu, že ještě nevypršela jejich platnost. Tato hodnota odpovídá průměrné ceně za známku bez daní a poplatků spočtené z 10 známek, které jste získali. Pokud se vám do programu započítala známka, za kterou jste zaplatili Tajnou cenu (viz definice níže), bude při výpočtu zohledněna tato Tajná cena, a nikoli běžná cena daného hotelu. Daně, poplatky, stravu a případné další výdaje související s využitím bonusové noci musíte uhradit vy. Pokud využijete bonusovou noc na našem webu pro stolní počítače nebo webu pro mobilní zařízení, budete muset uhradit také poplatek za využití bonusové noci. Při využití bonusové noci v naší mobilní aplikaci se poplatek za využití neplatí.

 

Pokud jste během shromažďování 10 známek využívali různé měny, převede se při výpočtu hodnota každé známky na měnu přidruženou k oblasti, v níž jste byli při registraci do Programu.

 

Pro bonusové noci platí všechny příslušné smluvní a rezervační podmínky. Když při rezervaci využíváte bonusovou noc, nepřipíše se vám na účet další známka. Známky nemají žádnou peněžní hodnotu a bonusové noci není možné směnit za hotovost.

 

Jestliže využijete bonusovou noc při pobytu, jehož cena nedosahuje maximální hodnoty bonusové noci, nebude vám rozdíl vrácen v hotovosti ani formou kreditu či jiné protihodnoty. Bonusovou noc je možné využít i při pobytu, jehož cena přesahuje maximální hodnotu bonusové noci – vy pouze doplatíte rozdíl.

 

Máte-li k dispozici více než jednu bonusovou noc, můžete si vybrat, na kterou rezervaci je využijete. Pokud na jednu rezervaci využijete více bonusových nocí, uhradíte poplatek za využití každé z nich. Bonusové noci nelze kombinovat s žádnou jinou nabídkou, slevovým kupónem, poukazem či kódem, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno ve smluvních podmínkách daného kupónu. To znamená, že když při rezervaci využijete bonusovou noc, už obvykle nelze získat žádnou další slevu.
Jestliže chcete bonusovou noc využít při pobytu na více nocí, bude vždy maximální hodnota bonusové noci odečtena od ceny nejdražší noci v dané rezervaci.

 

Na bonusové noci se vztahují všechny platné storno podmínky, které nám sdělilo zařízení programu Hotels.com Rewards. Zrušíte-li bonusovou noc, u které byste měli nárok na plné vrácení peněz, kdybyste byli za danou rezervaci zaplatili a následně ji zrušili, vrátíme vám bonusovou noc zpět a účet a refundujeme vám případný zaplacený poplatek za využití. Zrušíte-li bonusovou noc, u které byste měli nárok na vrácení 1 % – 99 % zaplacené částky, kdybyste byli za danou rezervaci zaplatili a následně ji zrušili, nebude vám bonusová noc vrácena na účet a může vám být vrácen zaplacený poplatek za využití v souladu se storno podmínkami příslušného ubytovacího zařízení. V případě, že zrušíte bonusovou noc, u které byste neměli nárok vrácení peněz, kdybyste byli za danou rezervaci zaplatili a následně ji zrušili, nebude vám vrácena ani bonusová noc na účet ani zaplacený poplatek za využití.

 

Chcete-li změnit datum příjezdu či odjezdu pro rezervaci, na kterou byla uplatněna bonusová noc, musíte celou rezervaci zrušit a vyčkat, dokud se bonusová noc nevrátí na váš účet. Při nové rezervaci pak budete moci opět využít bonusovou noc.

 

ÚROVNĚ ČLENSTVÍ V PROGRAMU HOTELS.COM REWARDS

 

Program nabízí 3 úrovně členství: Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver a Hotels.com Rewards Gold. Po registraci budete členem na úrovni Hotels.com Rewards. Podaří-li se vám během jednoho členského roku shromáždit 10–29 známek, postoupíte na úroveň Hotels.com Rewards Silver. Jestliže během jednoho členského roku nasbíráte 30 nebo více známek, opravňuje vás to k úrovni Hotels.com Rewards Gold. Členský rok začíná datem, kdy jste si vytvořili účet, a pak vždy ve stejné datum každý následující rok.

 

Členové na úrovni Silver a Gold mají k dispozici vyhrazené telefonní číslo, na kterém nepřetržitě poskytujeme asistenci s rezervacemi. Navíc získávají i další výhody, mj. přístup ke slevám first minute a k exkluzivním nabídkám. Výhody budou aktivovány do dvou týdnů od okamžiku, kdy dosáhnete úrovně Silver nebo Gold, a zůstanou v platnosti po zbytek aktuálního členského roku a dále po celý následující členský rok. V případě, že neshromáždíte dostatečný počet známek, abyste si úroveň Silver nebo Gold zachovali, budete pro příští členský rok převedeni o úroveň níže.

 

ZMĚNY A UKONČENÍ ČLENSTVÍ

 

Připsané známky zůstávají v platnosti, pokud váš účet vykazuje aktivitu alespoň jednou za každých 12 měsíců. To znamená, že v tomto období se vám musí započítat alespoň jedna známka nebo musíte využít alespoň jednu bonusovou noc. V takovém případě se platnost známek prodlouží o dalších 12 měsíců. Jestliže za období 12 měsíců nevyužijete žádné bonusové noci ani se vám na účet žádná noc nepřipíše, všechny známky pozbydou platnosti a váš účet může být deaktivován. Dojde-li k této situaci, známky už vám nebudou vráceny. Informace o tom, dokdy platí vaše známky, získáte po přihlášení ke svému účtu.

 

Tyto smluvní podmínky se mohou kdykoli změnit, a to jak po předběžném oznámení, tak i bez něj. Změny se mimo jiné mohou týkat pravidel pro připisování známek, úrovní členství a jejich kvalifikačních požadavků či poskytovaných výhod, pravidel pro využívání bonusových nocí, seznamu kvalifikovaných zařízení programu Hotels.com Rewards a maximální hodnoty bonusové noci. Tyto změny vám sdělíme buď e-mailem nebo na webu Hotels.com, a proto vám doporučujeme, abyste se ke svému účtu pravidelně přihlašovali.

Program Hotels.com Rewards nemá stanoveno datum ukončení, a proto zůstává v platnosti, dokud jej neukončíme, což se může stát kdykoli. Jestliže se rozhodneme Program ukončit, budete mít od data oznámení této skutečnosti 30 dnů na využití všech získaných bonusových noci na vašem účtu. Po tomto termínu o všechny zbylé bonusové noci přijdete, a to bez náhrady.

Tím, že pokračujete ve shromažďování známek a využívání bonusových nocí, vyjadřujete svůj souhlas s veškerými změnami těchto smluvních podmínek. Sami nesete zodpovědnost za to, abyste měli vždy aktuální informace o změnách, které jsme provedli. Aktuální verze podmínek bude vždy k dispozici na našem webu.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROGRAMU HOTELS.COM REWARDS

 

Vyhrazujeme si právo ukončit vaše členství v případě, že se dopustíte podvodného jednání nebo použijete náš věrnostní program v rozporu se smluvními podmínkami nebo jakýmkoli federálním či státním zákonem, vyhláškou, nařízením nebo jiným právním předpisem. Jestliže dojde k ukončení vašeho členství, ztratíte veškeré připsané známky i související výhody. Máme také právo podniknout všechny příslušné správní i právní kroky, včetně případného trestního oznámení.

 

Dokud trvá vaše členství v programu Hotels.com Rewards, můžeme vám e-mailem sdělovat informace o vašem účtu a transakcích. Kdykoli se můžeme rozhodnout odebrat vám připsané známky. Známky není možné prodat, převést ani kombinovat se známkami jiného člena Programu. Známky i bonusové noci jsou nepřenosné i v případě smrti člena, sporů v jeho domácnosti ani jinak ze zákona. Berete na vědomí, že veškeré právní spory, nároky a pře budou rozhodovány jednotlivě a výhradně u příslušného soudu v Anglii nebo Walesu.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto smluvních podmínek nebo vašich práv a povinností, tyto podmínky podléhají a jsou vykládány v souladu se zákony platnými v Anglii a Walesu.

 

V oblastech, kde provozování Programu zakazuje zákon, se Program považuje za neplatný. Neuplatníme-li některé ustanovení těchto smluvních podmínek, neznamená to zřeknutí se ani zneplatnění tohoto ani žádného jiného ustanovení z naší strany. Naše rozhodnutí ve veškerých věcech a sporech souvisejících s Programem je konečné.

 

Exkluzivní výhody pro členy programu Hotels.com Rewards na úrovni Gold a Silver (Gold Exclusives a Silver Exclusives)

Členové programu Hotels.com Rewards na úrovni Silver a Gold mají ve vybraných zařízeních nárok na různé vybavení a služby. Nárok na vybavení a služby se odvíjí od dosažené úrovně v programu Hotels.com Rewards v okamžiku rezervace. Vybavení a služby, na které máte nárok, se během rezervace zobrazí u zvoleného ubytovacího zařízení. Vybavení a služby se mohou lišit v závislosti na ubytovacím zařízení, typu pokoje, dostupnosti a termínu pobytu a mohou se kdykoli změnit. Může být požadována minimální délka pobytu.

 

Ubytovací zařízení VIP Access

Členové programu Hotels.com Rewards na úrovni Silver a Gold mají ve vybraných zařízeních v síti VIP Access nárok na exkluzivní vybavení a služby. Nárok na vybavení a služby se odvíjí od dosažené úrovně v programu Hotels.com Rewards v okamžiku rezervace. Vybavení a služby, na které máte nárok, se během rezervace zobrazí u zvoleného ubytovacího zařízení. Vybavení a služby se mohou lišit v závislosti na ubytovacím zařízení a mohou se kdykoli změnit. 

 

Zařazení ubytovacího zařízení do sítě VIP Access, která nabízí různé výhody, se může kdykoli bez upozornění změnit. Vybavení a služby jsou určené pro hlavního majitele účtu. Další hosté, kteří mají rezervovaný pobyt prostřednictvím účtu člena na úrovni Silver a Gold, je budou moci využívat pouze se souhlasem ubytovacího zařízení a podle momentální dostupnosti. Členové na úrovni Silver a Gold mají v zařízeních VIP Access nárok na Wi-Fi zdarma. Tento nárok se vztahuje na standardní připojení Wi-Fi. Ubytovací zařízení však může za příplatek nabízet kvalitnější připojení Wi-Fi. To se může kdykoli změnit.

 

Členové na úrovni Gold mohou při příjezdu do ubytovacích zařízení zapojených do sítě VIP Access splňovat podmínky pro získání dodatečných výhod v závislosti na momentální dostupnosti. Nárok na vyšší kvalitu pokoje závisí na dosažené úrovni v programu Hotels.com Rewards v okamžiku rezervace. Výhody v zařízeních VIP Access jsou určené pro hlavního majitele účtu. Na další pokoje rezervované prostřednictvím účtu člena na úrovni Silver a Gold je lze rozšířit pouze se souhlasem ubytovacího zařízení a podle momentální dostupnosti. Jednou z možností, jak zajistit vyšší kvalitu pokoje, je bezplatný přechod na kategorii pokoje s vyšší cenou nebo kvalitou. Namísto vyšší kvality pokoje mohou hosté získat pokoj v preferovaném podlaží nebo v určité části podlaží, například daleko od výtahů nebo přístroje na výrobu ledu. Přeřazení do pokoje vyšší kvality si nelze rezervovat.

 

Členové na úrovni Gold mohou v zařízeních VIP Access získat možnost dřívějšího příjezdu a pozdního odjezdu podle momentální dostupnosti. Nárok na dřívější příjezd a pozdní odjezd závisí na dosažené úrovni v programu Hotels.com Rewards v okamžiku rezervace. Možnost dřívějšího příjezdu a pozdního odjezdu je určená pro hlavního majitele účtu. Další cestující, kteří mají rezervovaný pobyt prostřednictvím účtu člena na úrovni Silver a Gold, ji budou moci využít pouze se souhlasem ubytovacího zařízení a podle momentální dostupnosti. 

 

TAJNÉ CENY

Tajné ceny na webu Hotels.com (dále jen „Tajné ceny“) jsou dostupné následujícím zákazníkům:

• Členům programu Hotels.com Rewards

• Uživatelům, kteří na webu odemkli Tajné ceny odběrem e-mailů od společnosti Hotels.com

• Uživatelům Mobilní aplikace (viz definice níže v těchto Smluvních podmínkách)

Členové programu Hotels.com Rewards – Jestliže jste při práci s naším webem přihlášeni ke svému účtu Hotels.com, automaticky se vám u vybraných hotelů zobrazí Tajné ceny označené visačkou Tajná cena pro vás.

Odběratelé e-mailů – Pokud při práci s webem Hotels.com nejste přihlášeni jako členové věrnostního programu, můžete přesto odemknout Tajné ceny tím, že se přihlásíte k odběru e-mailů od společnosti Hotels.com. Na stránce výsledků vyhledávání, která zmiňuje Tajné ceny, klikněte na možnost Odemknout a zadejte svou e-mailovou adresu. Poté se vám ve výsledcích vyhledávání u vybraných hotelů automaticky zobrazí Tajné ceny označené visačkou Tajná cena pro vás. Jestliže jste se k odběru přihlásili v minulosti, je možné, že si toto nastavení bude web pamatovat a v takovém případě budou Tajné ceny už zobrazeny. Závisí to na nastavení vašeho prohlížeče a odstupu ode dne, kdy jste se k odběru přihlásili. Zadáním své e-mailové adresy vyjadřujete souhlas s tím, že budete e-mailem dostávat oznámení o výhodných nabídkách a upozornění na slevy. Odběr můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz Odhlásit odběr v přijaté e-mailové zprávě. Rozhodnete-li se odběr odhlásit, nebudete mít přístup k Tajným cenám, dokud odběr neobnovíte. 

Uživatelé mobilní aplikace – V Mobilní aplikaci se vám automaticky u vybraných hotelů zobrazí Tajné ceny označené visačkou Tajná cena pro vás. V případě, že uživatel Mobilní aplikace využívá web Hotels.com z jiné platformy, nebudou se Tajné ceny zobrazovat, pokud není zároveň přihlášen jako člen programu Hotels.com Rewards nebo odběratelem e-mailů od společnosti Hotels.com.

Všeobecné smluvní podmínky pro Tajné ceny

Tajné ceny jsou nabízeny pouze pro vybrané hotely a data pobytu. Tajné ceny se zobrazí u příslušných hotelů ve výsledcích vyhledávání.

Pokud je Tajná cena zobrazena vedle přeškrtnuté ceny (např.„ £150 £100“), představuje přeškrtnutá cena běžnou cenu daného hotelu na webu Hotels.com před započtením jiných slev.

Informace v části těchto Smluvních podmínek věnované cenám se vztahují také na Tajné ceny. Tajné ceny se mohou kdykoli změnit, tyto změny však nemají vliv na již přijaté rezervace.

 

PODMÍNKY ZÁRUKY CENY

 

Záruka ceny - Pokud najdete na webu Hotels.com nebo jiných webových stránkách do 23:59 hod místního času dne před zahájením svého pobytu nižší cenu, my vám vyplatíme rozdíl. Tato záruka se nevztahuje na balíčky služeb. Platí pro ni také další podmínky, které jsou uvedeny níže.

 

 Odeslání požadavku 

• U nevratných rezervací: Hotels.com vám rozdíl nahradí vydáním kupónu v hodnotě odpovídající cenovému rozdílu. Kupón lze použít na budoucí rezervaci na webu Hotels.com. Do 23:59 hod. místního času dne před zahájením svého pobytu musíte zavolat do zákaznického call centra nebo odeslat požadavek pomocí online formuláře Záruka ceny. Pobyt za příslušnou nižší cenu musí být možné rezervovat ve chvíli, kdy nás kontaktujete. To ověří pracovníci oddělení služeb pro zákazníky. 

 

• U vratných rezervací: 

a) Když je nižší cena nalezena na webu Hotels.com: Můžete zavolat do zákaznického call centra do 23:59 hod. místního času dne před zahájením svého pobytu nebo se můžete přihlásit ke svému účtu Hotels.com a zrušit existující rezervaci v části Vaše rezervace a následně provést novou rezervaci za nižší cenu. Pokud nám zavoláte, pobyt za příslušnou nižší cenu musí být možné rezervovat ve chvíli, kdy nás kontaktujete. To ověří pracovníci oddělení služeb pro zákazníky. Na vaši žádost specialisté služeb zákazníkům změní vaši rezervaci na pokoj za nižší cenu s použitím údajů o platbě, které jim sdělíte po telefonu. Vaše původní rezervace bude našimi specialisty služeb zákazníkům zrušena a za původně zaplacenou cenu obdržíte refundaci. Refundace budou ze strany Hotels.com zpracovány okamžitě, ale vaší bance může zpracování refundace trvat až 30 dnů.

b) Když je nižší cena nalezena na konkurenčním webu: Hotels.com refunduje cenový rozdíl. Do 23:59 hod. místního času dne před zahájením svého pobytu musíte zavolat do zákaznického call centra nebo odeslat požadavek pomocí online formuláře Záruka ceny. Pobyt za příslušnou nižší cenu musí být možné rezervovat ve chvíli, kdy nás kontaktujete. To ověří pracovníci oddělení služeb pro zákazníky. Refundace budou ze strany Hotels.com zpracovány po ověření vašeho požadavku, ale vaší bance může zpracování refundace trvat až 30 dnů.

 

 

Porovnání musí být se stejným cestovním plánem: Záruka ceny je k dispozici pouze pro úplně shodný cestovní plán, včetně zařízení, typu pokoje, uplatňovaných storno podmínek a dat cesty tak, jak byla rezervace provedena na Hotels.com. Navíc musí jít o porovnání stejného zařízení zakoupeného samostatně prostřednictvím jiné webové stránky. To tedy znamená, že na hotel zarezervovaný na jiném webu jako součást balíčku služeb se Záruka ceny nevztahuje. Záruka se vztahuje na cenu zarezervovaného pobytu tak, jak je uvedena v potvrzení rezervace, včetně daní a poplatků, které vám naúčtujeme při zadáváni rezervace. Záruka se nevztahuje na daně ani poplatky, které uhradíte třetí straně, tedy například na daně a poplatky, jež v rámci pobytu v hotelu uhradíte přímo hotelu. Záruka ceny neplatí pro rezervace na webových stránkách, kde zařízení nebo další podrobnosti rezervace nejsou známy až do zakoupení. Musíte splnit všechny požadavky stanovené nižší cenou (pokud existují), mimo jiné na místo bydliště a regionální a věkové požadavky.

 

Porovnání musí být dostupné pro veřejnost: Záruka ceny se vztahuje pouze na inzerované ceny, které jsou dostupné veřejnosti. Týká se i našich Tajných cen. Záruka ceny se nevztahuje na ceny nabízené na webech věrnostních programů konkurence, firemní zlevněné ceny, ceny charterových, prémiových a motivačních programů, ceny pro skupiny, společenské akce nebo konference, ceny pro konsolidátory nebo reciproční ceny pro zaměstnance služeb v cestovním ruchu, ceny získané aukcí nebo podobným způsobem nebo ceny dostupné pouze při použití kupónu či jiné reklamní nabídky, která není dostupná veřejnosti. Nižší cena nemůže být z webových stránek, kam jste museli zavolat, abyste získali nabídku takové ceny, ani z přijatého e-mailu. 

 

Ověření žádosti: Všechny požadavky podléhají schválení společností Hotels.com. Nepřijmeme snímky obrazovek ani jiné údajné důkazy nižší ceny, které si nemůžeme nezávisle ověřit. Neuznáme také žádné požadavky, které jsou podle našeho uvážení důsledkem chyby tisku nebo jiné chyby nebo které jsou podvodné nebo byly vzneseny ve špatné víře. 

 

Vrácení peněz u ověřených žádostí (pouze u vratných rezervací): V případě ověření žádosti o vrácení peněz bude příslušná částka poukázána na kreditní kartu, která byla použita při rezervaci. Pokud jste za pobyt v hotelu zaplatili v okamžiku rezervace, peníze vám vrátíme po ověření vaší žádosti. Pokud jste zvolili možnost zaplatit rezervaci Hotels.com až v hotelu a nalezli jste nižší cenu na jiném webu, při příjezdu do hotelu musíte uhradit původní cenu a my vám peníze vrátíme po skončení vašeho pobytu v hotelu. Vrácená částka se na výpisu z kreditní karty může zobrazit až 30 dní potom, co je poukázána, nebo až v dalším zúčtovacím období.

Kupóny (pouze u nevratných rezervací): Kupóny vám budou odeslány e-mailem ihned po odeslání a ověření žádosti ze strany Hotels.com. Použijí se smluvní podmínky pro kupóny (viz výše v části Podmínky použití slevových kódů).

 

Změny: Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení upravit nebo ukončit program Záruka ceny nebo omezit její dostupnost některým osobám, v určitou dobu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu bez předchozího oznámení a finančních závazků vůči vám. Podmínky, které platí v době žádosti, rozhodnou o vašem nároku dle záruky ceny. Neuplatníme-li některé ustanovení těchto všeobecných podmínek, neznamená to zřeknutí se tohoto ustanovení.

 

 

 

DESTINACE 

 

Ačkoliv se cestování, včetně cest do mezinárodních destinací, většinou obejde bez problémů, určité destinace jsou rizikovější než jiná místa. Hotels.com žádá všechny cestující, aby si zkontrolovali zákazy cest, varování, oznámení a rady vydané ministerstvem zahraničí Velké Británie: http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/. 

 

TÍM, ŽE HOTELS.COM NABÍZÍ CESTY DO URČITÝCH MEZINÁRODNÍCH DESTINACÍ, NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA TO, ŽE CESTOVÁNÍ DO TAKOVÝCH MÍST JE DOPORUČENÉ NEBO ZCELA BEZ RIZIKA, A NEMŮŽE BÝT POVAŽOVÁNA ZA ODPOVĚDNOU ZA ŠKODY NEBO ZTRÁTY, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT PŘI CESTOVÁNÍ DO TĚCHTO DESTINACÍ.

  

ÚPRAVA TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK 

 

Hotels.com si vyhrazuje právo měnit smluvní podmínky a oznámení týkající se této webové stránce, a vy souhlasíte, že přijímáte a jste vázáni těmito smluvními podmínkami a oznámeními, které jsou platné v okamžiku, kdy tuto webovou stránku používáte.

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Tato smlouva se řídí zákony platnými v Anglii a Walesu. Souhlasíte tímto s tím, že pro projednávání veškerých sporů souvisejících s používáním tohoto webu mají výhradní jurisdikci soudy v Anglii. Tento web se nesmí používat na žádném území, které neumožňuje platnost všech ustanovení těchto smluvních podmínek, včetně tohoto odstavce.

 

Souhlasíte, že mezi vámi a Hotels.com neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnanecký vztah nebo vztah zastoupení jako výsledek této smlouvy nebo použití této webové stránky.

 

Provádění této smlouvy ze strany Hotels.com je předmětem platných zákonů a právního procesu a nic, co je obsaženo v této smlouvě, nenarušuje právo Hotels.com dodržovat zákonné požadavky týkající se vašeho použití této webové stránky nebo informací poskytnutých nebo získaných ze strany Hotels.com s ohledem na takové použití.

 

Pokud je část této dohody neplatná nebo nepoužitelná vzhledem k platnému zákonu včetně, ale nikoliv s omezením, na požadavky a omezení ohledně záruky a odpovědnosti uvedené výše, poté neplatné či nepoužitelné ustanovení bude nahrazeno platným a použitelným ustanovením, které co nejlépe odpovídá záměru původního ustanovení a smlouva bude nadále platná.

 

Tato smlouva (a jakékoliv další smluvní podmínky zde uvedené) představuje celkovou dohodu mezi vámi a Hotels.com s ohledem na tuto webovou stránku a nahrazuje jakákoliv předchozí nebo dočasná sdělení a návrhy bez ohledu na to, zda byly provedeny elektronicky, ústně nebo písemně, mezi zákazníkem a Hotels.com s ohledem na tuto webovou stránku. Tištěná verze této dohody a jakéhokoliv oznámení provedeného elektronicky může být předána v rámci jakéhokoliv soudního nebo správního řízení na základě nebo s ohledem na tuto dohodu ve stejném rozsahu a bude předmětem stejných podmínek, jako jiné obchodní dokumenty a záznamy, které byly původně vygenerované a jsou k dispozici v tištěné podobě.

 

Fiktivní názvy společností, výrobků, lidí, postav a/nebo údaje zde uvedené nepředstavují žádné skutečné osoby, společnosti, produkty nebo události.

 

Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

 

POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY HOTELS.COM 

 

Webová stránka Hotels.com je poskytnuta pouze k tomu účelu, aby pomohla zákazníkům stanovit dostupnost zboží a služeb spojených s cestování a poskytnout jim možnost provést oprávněné rezervace nebo jinak provádět transakce s dodavateli, a není určena k jinému účelu. Zaručujete, že váš věk je nejméně 18 let a máte zákonné oprávnění potvrzovat tuto smlouvu a používat tuto webovou stránku v souladu se všemi smluvními podmínkami, které jsou zde uvedené. Souhlasíte, že jste finančně odpovědní za jakékoliv použití této webové stránky (stejně jako za použití vašeho účtu jinými osobám, včetně a bez omezení, nezletilými, kteří s vámi žijí). Souhlasíte, že budete dohlížet na to, aby nezletilí nemohli používat tuto webovou stránku pod vaším jménem nebo vaším účtem. Také se zaručujete, že všechny informace, které jste poskytli vy nebo členové vaší domácnosti při použití této webové stránky, jsou pravdivé a správné.

Jakékoliv omezení, spekulativní, falešná nebo podvodná rezervace nebo jakákoliv rezervace pro předpokládaný požadavek je zakázána. Souhlasíte, že rezervační služby této webové stránky budou použité pouze pro platné rezervace nebo nákupy pro vás nebo jakoukoliv jinou osobu, u které máte zákonné oprávnění jednat. Rozumíte tomu, že zneužití, podezřelá aktivita, známky podvodu či narušení rezervační služby této webové stránky může vést k tomu, že společnost Hotels.com zruší všechny rezervace související s vaším jménem, e-mailovou adresou a účtem a zruší všechny související účty na webu Hotels.com. Pokud se dopustíte podvodné činnosti, vyhrazuje si společnost Hotels.com právo podniknout nezbytné právní kroky a vy můžete být hnáni k odpovědnosti za finanční ztráty způsobené společnosti Hotels.com včetně soudních výloh a škod. Máte-li námitky ke zrušení rezervace nebo zmrazení či zrušení účtu, kontaktujte oddělení služeb pro zákazníky.

 

PRAVIDLA A OMEZENÍ NA STRANĚ DODAVATELE

 

Pro rezervaci a nákup zboží a cestovních služeb dle vašeho výběru platí samostatné smluvní podmínky. Tyto smluvní podmínky si prosím pečlivě prostudujte. Souhlasíte s tím, že se budete řídit smluvními podmínkami nákupu uloženými jakýmkoliv dodavatelem, se kterým jednáte, včetně, ale bez omezení na, zaplacení všech dlužných částek dle pravidel a omezení dodavatele s ohledem na dostupnost a použití jízdného, produktů nebo služeb. Hotels.com si vyhrazuje právo zrušit vaši rezervaci v případě, že neobdržíme úhradu v plné výši a ve stanoveném termínu. Berete na vědomí, že někteří externí dodavatelé, kteří nabízejí určité služby nebo aktivity, mohou využití těchto služeb či aktivit podmínit vaším souhlasem s vyloučením jejich zodpovědnosti. Rozumíte tomu, že jakékoliv porušení takových podmínek dodavatele může vést ke zrušení vaší rezervace nebo nákupu, znemožnění přístupu k jakýmkoliv letům, hotelům nebo automobilům, propadnutí částky zaplacené za takovou rezervaci nebo nákup a k odečtení všech nákladů společnosti Hotels.com, které Hotels.com vzniknou vzhledem k takovému porušení. Jste zcela odpovědni za veškeré náklady, poplatky, daně a dávky, které vzniknou vzhledem k použití této webové stránky.

 

SKUPINOVÉ REZERVACE

 

Smíte rezervovat maximálně 8 pokojů online v jednom hotelu na jeden termín.  Pokud zjistíme, že jste dohromady rezervovali více než 8 pokojů v jednotlivých rezervacích, můžeme vaše rezervace zrušit a účtovat vám poplatek za zrušení rezervace.  Pokud jste již zaplatili nevratnou zálohu, pak taková záloha propadne.  Přejete-li si rezervovat 9 a více pokojů, musíte kontaktovat odborníky na skupinové cestování společnosti Expedia telefonicky nebo vyplněním formuláře skupinových rezervací online.   Náš odborník na skupinové cestování prověří vaši žádost a bude vás kontaktovat, aby rezervaci dokončil.  Je možné, že budete požádáni o podepsání písemné smlouvy a zaplacení nevratné zálohy. 

 

REZERVACE DLOUHODOBÉHO POBYTU

 

Nemůžete si rezervovat online více než 28 nocí ve stejném hotelu. Pokud zjistíme, že jste si celkově zarezervovali více než 28 dnů v rámci samostatných rezervací, můžeme vaši rezervaci zrušit a naúčtovat vám příslušný storno poplatek. Pokud jste zaplatili nevratnou zálohu, vaše záloha propadne. Pokud si chcete rezervovat 29 nocí nebo více, musíte telefonicky kontaktovat specialisty Hotels.com pro dlouhodobé pobyty nebo vyplnit online formulář pro dlouhodobý pobyt. Jeden z našich specialistů na dlouhodobé pobyty prověří vaši žádost a kontaktuje vás kvůli dokončení rezervace. Můžete být požádáni o podpis smlouvy a/nebo zaplacení nevratné zálohy.

 

PŘEVODNÍK MĚN 

 

Sazby měn jsou získané z různých veřejně dostupných zdrojů a měly by být použité pouze jako vodítko. Sazby nejsou kontrolované, pokud jde o jejich přesnost, a tyto sazby se mohou lišit. Tyto sazby nejsou každý den aktualizovány. Zkontrolujte si datum, ke kterému byla sazba měny naposledy aktualizována. Informace poskytnutá v rámci této aplikace by měla být přesná, ale Hotels.com, její pobočky a/nebo jejich dodavatelé neposkytují žádnou záruku ohledně této přesnosti. Při použití této informace k jakémukoliv finančnímu účelu, Hotels.com zákazníkovi doporučuje, aby se obrátil na kvalifikovaného odborníka pro kontrolu přesnosti měnových sazeb. Hotels.com, její pobočky a/nebo dodavatelé nedávají oprávnění použít tuto informaci k jakémukoliv účelu, který by byl jiný, než pro osobní použití, a zakazují do maximálního rozsahu umožnění dalšího prodeje, distribuce a použití této informace k obchodním účelům.

  

HODNOCENÍ UŽIVATELŮ, KOMENTÁŘE, FOTOGRAFIE A OBSAH 

 

Hotels.com může zobrazit hodnocení, komentáře, fotografie a další materiály týkající se hotelů i jiných zkušeností z dovolených a cest („hodnocení“). Hotels.com může také nabídnout službu, která uživatelům této webové stránky umožní vyvěsit zde své hodnocení („hodnocení uživatele“). Zříkáte se jakýchkoliv vlastnických práv, které v rámci takového hodnocení uživatele můžete mít. Zároveň toto hodnocení může být ze strany Hotels.com nebo jejích poboček bez vašeho povolení volně používáno, kopírováno, distribuováno a může být k dispozici prostřednictvím jakéhokoliv média a v jakékoliv podobě. Pokud je nabídnuta možnost zveřejnění, výslovně souhlasíte s tím, že budete zveřejňovat pouze takové hodnocení, které odpovídá této službě a je v souladu se smluvními podmínkami a také v souladu s pokyny, které jsou na této webové stránce k dispozici. Udělujete společnosti Hotels.com i jejím dceřiným a přidruženým společnostem (souhrnně „společnosti skupiny Hotels.com“) a dále přidruženým, partnerským a odkazovaným webům, jejichž prostřednictvím poskytujeme své služby (souhrnně „partneři Hotels.com“), nevýhradní, bezplatné, trvalé, převoditelné, neodvolatelné právo, včetně veškerých oprávnění k udělení sublicence, k (a) využití, reprodukci, úpravám, adaptaci, překladu, distribuci, publikaci, vytváření odvozených děl a zveřejnění zmíněných hodnocení uživatele po celém světě prostřednictvím libovolného média, které je v současnosti známo nebo bude vynalezeno v budoucnosti, a (b) využití jména, které nám v souvislosti s hodnocením uživatele sdělíte. Berete na vědomí, že společnosti skupiny Hotels.com se mohou samy rozhodnout, zda u vašich hodnocení uživatele uvedou autora (např. vaše jméno a město u hodnocení hotelu, které jste odeslali), a že tato hodnocení uživatelů mohou být předána našim dodavatelským partnerům. Dále udělujete společnostem skupiny Hotels.com právo vést právní spory s fyzickými i právnickými osobami, které naruší vaše práva nebo práva společností skupiny Hotels.com v souvislosti s hodnoceními uživatelů a s porušením těchto smluvních podmínek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že hodnocení uživatelů nejsou důvěrná ani chráněná vlastnickým právem. Výslovně se zříkáte veškerých „morálních práv“ (včetně práva na zachování integrity a nároku na uvedení autora), která mohou z vašich hodnocení uživatele plynout, a prohlašujete, že nemáte námitek vůči zveřejnění, úpravám, změnám a zužitkování vašich hodnocení uživatele námi, partnery Hotels.com ani dalšími našimi partnery a držiteli licence.

 

Zvláště pak při použití této služby musíte zajistit, abyste:

 

• vlastnili nebo jinak kontrolovali všechna práva hodnocení uživatele, které vyvěšujete, 

• k datu vyvěšení uveřejnili pouze přesné hodnocení uživatele, 

• hodnocením uživatele, které poskytujete, neporušili žádné smluvní podmínky použití, pokyny nebo zásady Hotels.com (dle použitelnosti k datu), 

• záměrně nebo nedbale nevyvěšovali informaci, která by mohla poškodit nebo urazit jakoukoliv osobu nebo její podnikání a zvláště pak: nebudete zveřejňovat jakýkoliv komentář, informaci nebo materiál, který není pravdivý, je zlomyslný, urážlivý, zneužívající, obscénní nebo by za takový mohl být považován, 

• nebudete jednat takovým způsobem, abyste podváděli nebo uváděli v omyl a nebudete provádět či podporovat podvodnou nebo nelegální činnost, 

• bez výslovného písemného souhlasu této strany nebudete vyvěšovat nebo distribuovat jakoukoliv informaci nebo materiál, který vlastní třetí strana,

• všechny odeslané fotografie vyhovují našim pravidlům pro fotografie.

 

Upozorňujeme na skutečnost, že recenze zobrazené na této webové stránce pocházejí od ověřených uživatelů, kteří pobývali v hotelu rezervovaném na webu Hotels.com nebo na jiném webu ze skupiny Expedia. Hotels.com prohlašuje, že nevlastní, neschvaluje ani nemá jiný vztah k žádným fotografiím, které na našich webech odeslali koncoví uživatelé.

 

Hotels.com neupravuje hodnocení nebo hodnocení uživatele a dle platného práva není jakýmkoliv způsobem odpovědná ani neručí za taková hodnocení či hodnocení uživatele nebo za jejich následné zveřejnění, použití nebo distribuci. Kromě toho Hotels.com neprovádí kontrolu, schvalování nebo odsouhlasení názorů nebo komentářů vyjádřených v hodnocení nebo v hodnocení uživatele, kdy se jedná o osobní názory individuálních osob, které je předkládají. Jakékoliv rozhodnutí provedené na základě uvedeného hodnocení nebo komentářů provádíte na vlastní riziko. Hotels.com může zákazníky příležitostně motivovat k zanechání hodnocení (např. slevovými kupóny, zařazením do slosování o ceny apod.). Je naší prioritou, aby byla hodnocení uživatelů nestranná a pravdivá, a proto budou tyto pobídky poskytovány bez ohledu na to, zda je hodnocení pozitivní nebo negativní.

 

Hotels.com si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu a dle svého uvážení odmítnout zveřejnění nebo odstranit (bez oznámení) jakékoliv hodnocení nebo hodnocení uživatele. Mezi jinými to může být v situaci, kdy Hotels.com obdrží stížnost od třetí osoby a/nebo má důvod věřit tomu, že došlo k porušení těchto smluvních podmínek.

 

 

 

PRAVIDLA PRO FOTOGRAFIE

 

Veškeré odesílané fotografie musejí být:

•         Relevantní – Všechny fotografie se musejí týkat ubytování, restaurací, okolí hotelu nebo obecně cestovatelských zážitků.

•         Vhodné pro širokou veřejnost a všechny věkové skupiny –

Ø  Nesmíte odesílat fotografie ani jiné materiály s protiprávním, obscénním, pornografickým, znevažujícím, vulgárním, pohoršujícím ani hanlivým obsahem.

Ø  Neodesílejte fotografie, které narušují soukromí nebo jakékoli osobnostní právo jakékoli fyzické nebo právnické osoby.

Ø  Neodesílejte fotografie ani žádné jiné informace týkající se dětí a třetích osob bez jejich souhlasu (v případě dětí do 13 let bez souhlasu rodičů).

Ø  Děti do 13 let věku nesmějí odesílat žádné fotografie ani jiné materiály.

•         Původní – Smíte odeslat pouze fotografie, které jste sami pořídili. Neodesílejte fotografie z žádných jiných zdrojů (soukromých ani komerčních). Neodesílejte fotografie, které porušují autorská práva, ochranné známky nebo jakákoli jiná vlastnická práva třetí osoby.

•         Nekomerční – Nesmíte odesílat fotografie, které obsahují logo, značku, propagační materiály ani žádný jiný obsah vytvořený pro komerční účely.

•         Bez škodlivého kódu – Nesmíte odesílat fotografie, které obsahují viry nebo jiný škodlivý kód, jehož zamýšleným nebo i náhodným důsledkem by mohlo být poškození počítačů a systémů společnosti Hotels.com nebo jejich uživatelů.

•         Vlastnosti souborů – Jednotlivé fotografie nesmějí překročit velikost 5 MB. Odeslané fotografie musejí být ve formátu JPG, BMP, GIF nebo PNG.

 

OZNÁMENÍ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

 

•         Jste-li v dobré víře přesvědčeni, že námi nabízené materiály porušují vaše autorská práva, zašlete nám vy nebo váš zástupce písemné oznámení, které bude obsahovat následující informace. Vaše oznámení nebudeme zpracovávat, pokud není řádně vyplněno nebo není úplné. Uvedení jakýchkoli nepravdivých informací v oznámení, že určitý obsah nebo aktivity porušuje vaše práva, vás činí odpovědnými za náhradu škody.  

•         1. Přesná identifikace díla chráněného autorskými právy, která byla údajně porušena.  

•         2. Jasná identifikace materiálů, které údajně porušují autorská práva chráněného díla, např. odkaz na takové materiály. 

•         3. Vaše adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. 

•         4. Prohlášení, že jste „v dobré víře přesvědčeni, že materiály, které podle vás porušují autorská práva, nejsou schváleny vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.“  

•         5. Prohlášení, že „informace v oznámení jsou přesné a s vědomím rizika trestu za křivé svědectví je oznamující strana oprávněna jednat jménem výlučného vlastníka práva, které je údajně porušováno.“  

•         6. Oznámení musí být podepsáno osobou, která má oprávnění jednat jménem výlučného vlastníka práva, které je údajně porušováno. 

 

•         Své oznámení nám můžete zaslat e-mailem na adresu hotels-copyright@hotels.com, faxem na číslo (+1) 425 679-7251, přičemž uveďte: Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints. Můžete je zaslat také na následující kontaktní adresu:

•         Hotels.com, L.P.

•         Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

•         c/o NRAI

•         16055 Space Center Blvd., Suite 235

•         Houston, TX 77062, USA

 

PROTIOZNÁMENÍ

 

•         Pokud jste přesvědčeni, že byl obsah, který jste zveřejnili na našich stránkách, odstraněn na základě falešného oznámení, máte právo zaslat protioznámení DMCA, a to faxem nebo běžnou poštou. Protioznámení musí obsahovat níže uvedené údaje. Situaci vám doporučujeme nejprve konzultovat s právníkem. Uveďte následující údaje:

•         1. Identifikujte konkrétní obsah, který byl odstraněn či deaktivován, a uveďte, kde se tento obsah vyskytoval na našem webu. Je-li to možné, uveďte adresu URL.

•         2. Uveďte své jméno, poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

•         3. Prohlášení, že dáváte svolení k jurisdikci federálního obvodního soudu příslušného místu, které uvádíte v adrese, případně pokud se vaše adresa nachází mimo USA, pak k jurisdikci, ve které sídlí Hotels.com. Zavažte se přijmout soudní písemnosti od strany, která nahlásila váš obsah, nebo jejího zástupce.

•         4. Doplňte následující prohlášení: „Přísahám s vědomím, že mi hrozí trest za křivé svědectví, že výše uvedený obsah byl odstraněn či deaktivován kvůli chybě nebo nesprávné identifikaci.“

•         Dokument podepište a písemné protioznámení zašlete na tuto adresu:

•         Hotels.com, L.P.

•         Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

•         c/o NRAI

•         16055 Space Center Blvd., Suite 235

•         Houston, TX 77062, USA

•         NEBO je odfaxujte na číslo: (+1) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

S jakýmikoli dalšími dotazy ohledně procesu DMCA pro stránky Hotels.com se na nás můžete obrátit na čísle (+1) 425 679-3751.

 

ZRUŠENÍ ÚČTU

 

Společnost Hotels.com přijala v souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act („DMCA") a dalšími příslušnými zákony zásadu za určitých okolností a dle svého uvážení zrušit účty předplatitelů nebo držitelů účtu, kteří byli opakovaně podezíráni z porušování autorských práv. Společnost Hotels.com může také dle svého uvážení omezit přístup na webové stránky nebo zrušit účty uživatelů, kteří poruší práva duševního vlastnictví jiných, i kdyby k takovému porušení došlo pouze jednou. Domníváte-li se, že držitel účtu či předplatitel opakovaně porušuje autorská práva, poskytněte nám dostatek informací, abychom po přijetí vašeho oznámení mohli ověřit, zda držitel účtu nebo předplatitel skutečně práva porušuje.

 

 

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ MOBILNÍ VERZE WEBU HOTELS.COM

 

Tato část stanoví doplňující podmínky (“Podmínky použití aplikace”), které řídí použití mobilní verze webu Hotels.com v mobilním telefonu, chytrém telefonu nebo jiném mobilním zařízení (dále jen “Aplikace”) Pokud při použití aplikace stisknete tlačítko "Přijímám" souhlasíte s tím, že jste vázáni: 

1. smluvními podmínkami

2. těchto podmínek použití aplikace a

3. našimi zásadami ochrany osobních údajů,

společně označovanými níže jako „naše zásady“. Pokud nesouhlasíte s tím, být vázáni našimi zásadami, nesmíte aplikaci používat a musíte stisknout tlačítko „Odmítnout“ a odstranit aplikaci z vašeho zařízení. 

 

Za předpokladu, že souhlasíte s tím, být vázáni našimi zásadami, poskytneme vám neexkluzivní, nepřevoditelnou licenci ke stažení, instalaci a používání aplikace a přístupu k obsahu a informacím, které jsou k dispozici v rámci aplikace (dále jen "Obsah”) (včetně, bez omezení, ceny a dostupnosti cestovních služeb) v souladu s ustanoveními našich zásad. 

 

Všechny podmínky uvedené výše řídí 

1. vaše použití naší webové stránky, 

2. celého obsahu, služeb, funkcí, softwaru, kuponů a věrnostních programů, které jsou k dispozici na naší webové stránce, 

3. náš právní vztah (včetně, ale bez omezení závazku vůči vám). 

4. Práva, která máme k dispozici 

5. platí rovnocenně a v plném rozsahu řídí základ, dle kterého společnost Hotels.com umožní přístup k aplikaci a k obsahu pro vaše použití. Všechny odkazy na „webovou stránku“ dle výše uvedených všeobecných podmínek budou zahrnovat odkazy na aplikaci a/nebo obsah a použijí se v případě použití aplikace nebo obsahu dle kontextových požadavků. Všechny odkazy na „smlouvu“ nebo na „všeobecné podmínky“ budou dle kontextových požadavků obsahovat také odkaz na tyto podmínky použití aplikace. 

 

Tato aplikace je pro vaše osobní a nekomerční použití. 

 

Podmínkou používání této aplikace a obsahu je vaše záruka, že nebudete tuto aplikaci a obsah používat k jakémukoli účelu, který je protizákonný nebo zakázaný našimi zásadami. 

 

Aby aplikace správně fungovala, musí být zařízení připojeno k Internetu. Jste zodpovědní za provedení všech nezbytných úprav zařízení tak, aby zařízení bylo připojeno k Internetu, a také jste zodpovědní za všechny poplatky, které vám váš poskytovatel služeb naúčtuje za přenos a příjem dat prostřednictvím aplikace (včetně, ale bez omezení, poplatků za roaming). Poznámka: Aplikace automaticky přenese malou část dat pro vlastní běžný provoz, viz část 3 níže („Informace o vás a o vašem používání aplikace“), kde získáte další informace. 

 

Vyjma toho, co je výslovně uvedeno v těchto všeobecných podmínkách, nebo je povoleno místním zákonem, jste zodpovědní za to, že: 

 

1. Nebudete kopírovat aplikaci nebo obsah s výjimkou toho, kdy je kopírování součástí běžného použití aplikace. 

2. Nebudete pronajímat, najímat, sublicencovat, půjčovat, předávat, slučovat, upravovat či jinak pozměňovat aplikaci nebo obsah. 

3. Nebudete upravovat ani měnit aplikaci nebo obsah (celkově či částečně), ani nepovolíte, aby aplikace nebo obsah či jakákoli jejich část byly kombinovány nebo se staly součástí jakýchkoli jiných programů. 

4. Nebudete rozebírat, dekompilovat, přepracovávat nebo vytvářet odvozené práce na základě celku nebo části aplikace nebo obsahu, ani se nebudete pokoušet něco takového provádět, vyjma rozsahu, kdy takové kroky nemohou být zakázány zákonem. 

5. Nebudete poskytovat ani jinak dávat k dispozici aplikaci nebo obsah (jako celek nebo částečně, včetně, ale bez omezení, seznamu programů, výčtů objektů a zdrojových programů, objektového a zdrojového kódu) v jakékoli podobě libovolné třetí straně. 

 

Vyhrazení práv 

 

Potvrzujete, že všechna práva na duševního vlastnictví, oprávnění a zájmy k aplikaci a obsahu patří společnosti Hotels.com nebo jejím dodavatelům a poskytovatelům. Tato práva jsou chráněna zákony a smlouvami na celém světě. Všechna taková práva jsou vyhrazena. 

 

Potvrzujete, že nemáte žádná jiná práva v nebo k aplikaci a obsahu, než omezené právo k jejich použití v souladu s našimi zásadami. 

 

Potvrzujete, že aplikace a jakákoli doplňující dokumentace nebo technické informace jsou předmětem zákonů a nařízení ohledně exportní kontroly platných v USA. Souhlasíte, že nebudete exportovat nebo reexportovat aplikaci, přímo či nepřímo, do jakékoli země, která je předmětem exportních omezení USA. 

 

 

Informace o vás a o vašem používání aplikace 

 

 

Informace o vaší osobě zpracováváme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Používáním této mobilní aplikace vyjadřujete souhlas s tímto zpracováním. Proto si naše zásady ochrany osobních údajů pečlivě přečtěte. 

 

 

Jak je dále popsáno v zásadách ochrany osobních údajů, aplikace o vás automaticky shromažďuje informace v těchto oblastech: 

 

1. jak aplikaci používáte, 

2. jaký obsah zobrazujete, 

3. technické chyby nebo problémy, ke kterým v aplikaci došlo během používání. 

4. Použitím aplikace potvrzujete a souhlasíte s automatickým sběrem těchto informací. 

 

Pokud použijete funkci vyhledání hotelů v blízkosti aktuální polohy, použijeme dostupná data o poloze poskytnutá zařízením prostřednictvím GPS nebo dat mobilní sítě pro zobrazení hotelů poblíž vaší polohy. Ačkoli jsou tyto údaje shromažďovány anonymně, mohou nám odhalit vaši přesnou nebo přibližnou polohu. Tyto informace použijeme pouze pro vyhledání hotelů, jak je dále popsáno v našich zásadách na ochranu osobních údajů. Údaje o poloze neshromažďujeme, pokud ovšem neaktivujete v aplikaci funkci vyhledání hotelů v blízkosti aktuální polohy. Použitím funkce vyhledání hotelů v blízkosti potvrzujete a souhlasíte s tím, aby společnost Hotels.com využila výše uvedené údaje pro poskytnutí obsahu a služeb pro vaši polohu prostřednictvím aplikace. Sdílení údajů o poloze můžete kdykoli v nabídce nastavení vypnout. 

 

Ukončení 

 

Společnost Hotels.com může tyto podmínky použití okamžitě ukončit písemnou výpovědí, pokud: 

1. materiálně nebo trvale porušíte tyto podmínek použití, nebo 

2. společnost Hotels.com, dle svého vlastního uvážení, rozhodne o omezení přístupu k aplikaci (celkově nebo částečně). 

 

Po ukončení z jakéhokoli důvodu: 

1. Všechna práva k aplikaci nebo k obsahu, která vám byla udělena dle těchto podmínek použití, budou ukončena. 

2. Musíte přestat používat aplikaci a obsah. 

3. Musíte smazat nebo odstranit aplikaci z vašeho zařízení. 

 

Tyto podmínky použití jsou závazné pro vás i případné právní nástupce a postupitele. Nesmíte převádět, předávat, ukládat nebo jinak disponovat s těmito podmínkami použití ani s jinými svými právy nebo povinnostmi vyplývajícími z těchto podmínek použití bez našeho předchozího písemného souhlasu. Můžeme předávat, určovat, ukládat, smluvně určit subdodávku nebo jinak disponovat s těmito podmínkami použití nebo s jakýmikoli dalšími našimi právy nebo povinnostmi vyplývajícími z těchto podmínek použití, a to kdykoli během trvání těchto podmínek použití. 

 

Pokud kdykoli během trvání těchto podmínek použití nebudeme trvat na striktním provádění jakýchkoli našich povinností dle těchto podmínek použití, nebo pokud neuplatníme provádění jakýchkoli práv nebo nápravných kroků, ke kterým máme oprávnění dle těchto podmínek použití, neznamená to, že se zříkáme těchto práv nebo nápravných kroků a nijak vás to nezbavuje povinnosti jednat v souladu s těmito závazky. Zřeknutí se těchto práv z naší strany vzhledem k jakémukoli nedostatku nepředstavuje zřeknutí se jakýchkoli dalších nedostatků. Žádné z těchto zřeknutí daných podmínek použití nebude účinné, pokud to není výslovně uvedeno ve zřeknutí se práv a není vám to sděleno písemně. 

 

 

Zařízení Apple 

 

Pokud používáte aplikaci na zařízení Apple (např. iPhone, iPod, iPad), poté kromě výše uvedených podmínek použití souhlasíte také s následujícím: 

 

1. Potvrzujete, že podmínky použití jsou pouze mezi námi a vámi, a nikoli se spol. Apple Inc., One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, USA (dále jen „Apple“). 

2. Licence, která vám byla udělena k použití aplikace, je omezena na nepřevoditelnou licenci k použití aplikace na mobilním operačním systému Apple (iOS), který vlastníte nebo kontrolujete. 

3. Potvrzujete, že společnost Apple nemá žádné povinnosti poskytovat jakoukoli údržbu a podporu s ohledem na aplikaci. 

4. V případě toho, že aplikace nebude vyhovovat jakékoli použitelné záruce, můžete toto oznámit společnosti Apple a společnost Apple vám zpětně uhradí nákupní cenu (pokud nějaká byla zaplacena) za aplikaci, do maximálního rozsahu povoleného zákonem. Společnost Apple nebude mít žádné jiné povinnosti v oblasti záruky s ohledem na aplikaci. 

5. Potvrzujete, že my a nikoli společnost Apple, jsme zodpovědní za zpracování jakýchkoli vašich požadavků nebo požadavků jakékoli třetí strany vztahujících se k aplikaci. 

6. Potvrzujete, že v případě žaloby jakékoli třetí strany tvrdící, že aplikace nebo vaše vlastnictví a používání aplikace porušuje práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany, společnost Apple nebude zodpovědná za šetření, ochranu, vypořádání a osvobození od žaloby na porušení duševního vlastnictví. 

7. Potvrzujete a zaručujete se, že se nenacházíte v zemi, která je předmětem embarga americké vlády, nebo která by byla označena americkou vládou jako země „podporující terorismus“, a že nejste uvedeni na seznamu zakázaných stran či stran s omezením americké vlády. 

8. Potvrzujete a souhlasíte, že společnost Apple a její pobočky jsou příjemci podmínek použití třetích stran, a že po vašem přijetí podmínek použití bude mít společnost Apple právo (a bude považováno za to, že právo přijala) vymáhat podmínky použití proti vám jako třetí strana, která je jejich příjemcem. 

 

STANDARDNÍ INFORMAČNÍ FORMULÁŘ O SPOJENÝCH CESTOVNÍCH SLUŽBÁCH

Důležité informace ohledně spojených cestovních služeb


„Spojené cestovní služby" odpovídají definici „spojených cestovních služeb“ ve směrnici (EU) 2015/2302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25 listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, které mohou být zavedeny do vnitrostátní legislativy (dále jen „směrnice (EU) 2015/2302“).
Za určitých okolností mohou spojené cestovní služby vzniknout jako výsledek cestovních služeb, které se rozhodnete zarezervovat od jiných společností. Pokud taková možnost nastane, budete nasměrováni k tomu, abyste si přečetli níže uvedené důležité informace.
Pokud si po výběru a zaplacení jedné cestovní služby zarezervujete prostřednictvím Hotels.com další cestovní služby související s vaší cestou či pobytem, NEbudou se na Vás vztahovat práva přiznávaná cestujícím, kteří si pořídili souborné služby, podle směrnice (EU) 2015/2302.
Naše společnost Hotels.com proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí těchto dalších cestovních služeb. V případě problémů se obraťte na příslušného poskytovatele služeb.
Pokud si však rezervujete další cestovní služby do 24 hodin po obdržení hotelové rezervace od naší společnosti Hotels.com, stanou se uvedené cestovní služby součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má společnost Hotels.com, jak vyžaduje právo EU, zajištěnou ochranu vrácení peněz, které jste zaplatili společnosti Hotels.com za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu její platební neschopnosti. Upozorňujeme, že pokud byla kterákoli z vašich plateb uhrazena přímo poskytovateli příslušných cestovních služeb, nedisponuje společnost Hotels.com žádnou ochranou vrácení peněz v případě platební neschopnosti příslušného poskytovatele služeb.
Další informace o ochraně pro případ platební neschopnosti jsou uvedené níže:
Společnost Hotels.com disponuje ochranou pro případ platební neschopnosti formou pojištění u společnosti International Passenger Protection Limited a uzavřela určité pojistky u společnosti Lloyd’s Syndicates pro jakékoli finanční částky placené přímo společnosti Hotels.com. Cestující se mohou obracet na společnost International Passenger Protection Limited (Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, Tel +31 103120666, E-mail: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk) v případě, že služby byly odepřeny z důvodu platební neschopnost společnosti Hotels.com.
Poznámka: Tato ochrana pro případ platební neschopnosti nezahrnuje smlouvy s jinými stranami než Hotels.com, které mohou být plněny navzdory platební neschopnosti společnosti Hotels.com.
Směrnice (EU) 2015/2302, jak je zavedena ve vnitrostátní legislativě, je dostupná zde https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.

 

Datum posledních změn a platnost od: 26. května 2019

 

©2020 Hotels.com, L.P. Všechna práva vyhrazena.