Přeskočit na hlavní obsah.
Máte dotaz nebo obavu ohledně svého soukromí nebo chcete uplatnit své právo?
Navštivte náš portál služeb zákazníkům, kde získáte více informací.
Prostřednictvím našeho portálu můžete podat žádost o přístup ke svým údajům nebo jejich aktualizaci, zrušit svůj účet nebo smazat své údaje. Zajistíme, aby vás kontaktoval náš tým specializovaný na osobní údaje.

Zásady ochrany osobních údajů

Datum poslední aktualizace: 27/07/2018
Úvod
Hotels.com respektuje vaše právo na soukromí a vaše soukromí bere vážně. Hotels.com si klade za cíl chránit a zabezpečit veškeré osobní údaje, které nám poskytnete. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, kdo jsme, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje týkající se vaší osoby, jak můžete údaje, které nám poskytnete, spravovat a uplatnit svá práva týkající se soukromí a jak vaše informace chráníme. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují k našemu používání jakýchkoli osobních údajů, které od vás získáme prostřednictvím našich online služeb včetně našeho webu, aplikace a rozhraní API pro online rezervace (tj. nástrojů pro online rezervaci používaných našimi partnery) (dále jen „online služby“) nebo nám poskytnete jakkoli jinak (společně dále jen „služby“).
Co je náplní Hotels.com?
Hotels.com vám poskytuje služby týkající se cestování a umožňuje vám prostřednictvím našich služeb rezervovat hotelový pokoj a řadu zájezdových balíčků. Naše služby nabízíme i prostřednictvím webů cestovních partnerů. Prostřednictvím našeho týmu služeb zákazníkům vám nabízíme podporu zákazníkům, která vám pomůže s jakýmikoli problémy týkajícími se vaší rezervace.
Co byste měli vědět o tom, jak používáme vaše údaje:
 • Vaše údaje (a údaje osob, které s vámi cestují) používáme za účelem dokončení cestovních rezervací.
 • Toto používání zahrnuje sdílení údajů o vaší rezervaci s našimi dodavateli nebo majiteli ubytovacích zařízení, aby mohli vaší rezervaci vyhovět.
 • Také se obracíme na jiné dodavatele třetích stran, kteří poskytují služby nebo funkce naším jménem.
 • Když se rozhodnete přijímat marketingová sdělení, budeme vás upozorňovat na jakékoli zvláštní nabídky, které by vás mohly zajímat. Odběr propagačních sdělení můžete kdykoli zrušit.
 • Můžete nás kontaktovat za účelem aktualizace vašich údajů nebo přístupu k nim, a to prostřednictvím našeho portálu služeb zákazníkům nebo kontaktních údajů uvedených v části Kontaktujte nás.
 • Údaje, jako jsou soubory cookies, používáme ke zlepšení vaší zkušenosti v online službách, získávání analytických informací, které nám pomohou naše služby obecně zlepšovat, a k shromažďování informací o cestovních destinacích, které vás zajímají, abychom vám mohli zobrazovat reklamy a nabídky, které jsou pro vás relevantnější.
 • Čas od času, zpravidla po interakci s námi, vás požádáme o váš názor, abychom měli jistotu, že poskytujeme ty nejlepší možné služby.
 • Správcem vašich osobních údajů je Hotels.com, L.P. USA. Pokud používáte naše služby mimo Spojené státy, mějte na paměti, že vaše údaje mohou být předány mimo vaši zemi nebo region, např. do Spojených států, a mohou zde být uloženy a zpracovávány. Ve Spojených státech se nacházejí naše servery a je zde provozována naše centrální databáze. Ujišťujeme vás, že podnikáme příslušné kroky k ochraně vašeho soukromí a bezpečí.
Doporučujeme vám si tyto zásady ochrany osobních údajů přečíst v plném znění, abyste byli plně informováni. Pokud ale chcete získat přístup pouze ke konkrétní části těchto zásad, můžete v nabídce kliknout na příslušný rychlý odkaz.
Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně našeho používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím portálu služeb zákazníkům v části Jak nás lze kontaktovat na konci těchto zásad.
Externí odkazy
Pokud jakékoli části našich online služeb odkazují na jiné weby nebo aplikace, na tyto nově otevřené odkazy se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Proto doporučujeme si přečíst zásady ochrany osobních údajů zveřejněné v těchto online oblastech, abyste se seznámili s jejich postupy při shromažďování, používání a sdělování osobních údajů.
Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč?
Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč?
Údaje, které nám přímo poskytnete
Můžeme vás požádat o přímé poskytnutí osobních údajů. Například vás můžeme podle potřeby požádat o vaše kontaktní údaje, jako je celé jméno, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa a datum narození, abychom:
 • mohli povolit vaši cestovní rezervaci,
 • mohli vytvořit nebo registrovat váš účet v našich službách,
 • mohli poskytovat služby a informace, o které požádáte, jako jsou podrobnosti o vaší rezervaci,
 • měli k dispozici nouzové telefonní číslo, na kterém vás můžeme kontaktovat,
 • mohli aktualizovat informace programu Frequent Flyer nebo věrnostních programů,
 • vás mohli přihlásit k odběru našich marketingových sdělení, nebo
 • od vás mohli přijímat dotazy.
Také budete muset zadat své fakturační údaje (jako je číslo kreditní karty, jméno držitele karty a datum ukončení platnosti), abyste mohli provést platbu.
Také je možné, že budete muset poskytnout údaje o jakýchkoli dalších cestovatelích ve vaší rezervaci, vaše marketingové preference a další údaje, pokud se zúčastníte průzkumu nebo soutěže. Při vytváření účtu poskytnete uživatelské jméno / ID člena a heslo.
Vaše osobní údaje mohou být také propojeny s cookies, aby byl umožněn řádný provoz našich online služeb, ukládání vašich vyhledávání týkajících se cestování v našich online službách a shromažďování informací o způsobu, jakým naše online služby používáte. Více informací naleznete v našich zásadách týkajících se cookies.
Pokud jste zaměstnanec korporátního účtu, dodavatel nebo jiný typ obchodního partnera, jako např. majitel nemovitosti, správce nemovitosti nebo cestovní agent, další shromažďované údaje mohou zahrnovat vašeho zaměstnavatele, vaše identifikační číslo zaměstnance nebo jiné relevantní údaje.
Zvláštní kategorie osobních údajů
Určité typy osobních údajů, jako jsou některá identifikační čísla vydaná státem, náboženské vyznání, zdravotní stav nebo sexuální orientace, jsou považovány za citlivé a podle příslušných zákonů vyžadují dodatečnou ochranu. Podmínky, za kterých můžeme shromažďovat citlivé osobní údaje, omezujeme. Níže uvádíme příklady těchto údajů:
 • údaje související se zdravotním stavem, které mohou být vyžadovány pro poskytnutí příslušného ubytování a bezbariérového přístupu nebo zařízení,
 • státem vydaná identifikační čísla, jako je číslo cestovního pasu nebo řidičského průkazu, mohou být vyžadována pro rezervaci letenek, pronájem vozidel nebo ostatní cestovní rezervace,
 • ostatní údaje, které můžete uvést podle svého uvážení a které mohou implikovat nebo naznačovat informace, jako je náboženské vyznání, zdravotní stav nebo ostatní informace, jako jsou stravovací potřeby.
Dobrovolně poskytnuté informace o vašich spolucestovatelích
Když prostřednictvím našich online služeb provedete rezervaci pro někoho jiného, požádáme o osobní údaje a cestovní preference této osoby. Než nám osobní údaje a cestovní preference jakýchkoli jiných osob sdělíte, měli byste předem získat jejich souhlas. Údaje vašeho spolucestovatele bude možné prohlížet a upravovat pouze prostřednictvím vašeho účtu. Pokud by váš spolucestovatel chtěl své údaje upravit nebo smazat, může nás kontaktovat přímo pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.
Informace, které shromažďujeme automaticky
Když navštívíte naše online služby, můžeme z vašeho zařízení automaticky získat určité údaje. V některých zemích včetně zemí v Evropském hospodářském prostoru mohou být tyto údaje podle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů považovány za osobní údaje.
Mezi automaticky shromažďované údaje může konkrétně patřit např. vaše IP adresa, typ zařízení, jedinečná identifikační čísla zařízení, typ prohlížeče (např. Firefox, Safari nebo Internet Explorer), váš poskytovatel přístupu k internetu (ISP), váš operační systém a mobilní operátor. U uživatelů webu se také shromažďují údaje o odkazujícím webu, posledních stránkách před opuštěním webu a obecném zeměpisném umístění (např. na úrovni země nebo města).
Také můžeme shromažďovat jiné technické údaje, např. o tom, jak vaše zařízení pracovalo s našimi online službami, včetně zobrazených stránek a odkazů, na které jste kliknuli, tj. zobrazených cest a času a data těchto zobrazení.
Shromažďování těchto údajů nám umožňuje lépe porozumět návštěvníkům našich online služeb a tomu, odkud přicházejí a jaký obsah našich online služeb je zajímá. Tyto údaje používáme k interním analytickým účelům a ke zlepšování kvality a relevance našich online služeb pro naše návštěvníky, například k přizpůsobení vašeho uživatelského dojmu a vašich vyhledávání a zobrazování reklam, které by vás mohly zajímat. Tyto automatické údaje také používáme k prevenci a detekci podvodů.
Některé z těchto údajů mohou být shromažďovány pomocí souborů cookies a podobné sledovací technologie, jak je blíže vysvětleno v části „Soubory cookies a podobné sledovací technologie“.
Údaje, které shromažďujeme, když používáte aplikace
Když používáte jednu z vašich aplikací pro chytré telefony, tablety nebo jiné platformy (společně dále jen „aplikace“), shromažďujeme také:
Informace o funkcích aplikací, které používáte a ke kterým máte přístup. Díky tomu můžeme stanovit, které součásti aplikací budí zájem našich zákazníků, a na základě toho aplikace cíleně a nepřetržitě vylepšovat.
Každá aplikace nám odesílá jedinečné identifikační číslo zařízení (neboli „UID“), což je sekvence čísel nebo znaků jedinečná pro vaše zařízení. Identifikační číslo použijeme pouze při prvním spuštění aplikace, abychom mohli našim reklamním sítím potvrdit, kolikrát byla aplikace stažena po kliknutí na jejich reklamu (reklamní proužek nebo jiný marketingový nástroj). Při poskytnutí e-mailové adresy ji spojujeme s tímto aktuálním číslem UID / ID souborů cookie za účelem poskytování propojené funkčnosti napříč vašimi zařízeními.
Když použijete funkci aplikace „Najít hotely ve vašem okolí“ nebo podobné funkce, které nabízejí relevantní obsah na základě polohy, používáme k zobrazování relevantního obsahu nebo ostatních lokalizovaných informací údaje o vaší aktuální poloze poskytované vaším zařízením prostřednictvím funkce GPS nebo podobných technologií. Údaje o poloze neshromažďujeme, pokud výslovně nepoužíváte funkci založenou na poloze, a shromažďování údajů o poloze můžete kdykoli vypnout v nabídce nastavení telefonu.
V případě, že dojde k chybě nebo zamrznutí aplikace, nám budou odeslány údaje o chybě. Umožňují nám prošetřit příčinu chyby a následně zlepšit stabilitu budoucích verzí aplikace. Součástí těchto údajů o chybě odeslaných aplikací je typ a verze mobilního zařízení, UID, čas, kdy k chybě došlo, s jakou funkcí jste právě pracovali a v jakém stavu aplikace byla, když došlo k chybě. Tyto údaje nepoužijeme k žádným jiným účelům, než je prošetření a oprava chyby. Tyto údaje můžeme použít k prošetření a napravení chyby a abychom vám pomohli dokončit ovlivněnou rezervaci.
Nad tím, jaké údaje nám aplikace zasílá, máte vždy kontrolu. Můžete je omezit jednak v nabídce nastavení přímo v aplikaci, ale také změnou nastavení mobilního zařízení. Další možnost je úplné odebrání aplikace ze zařízení. I poté budete moci využívat naše služby na webu.
Informace, které získáváme ze zdrojů třetích stran
Pravidelně legálně získáváme vaše osobní údaje od přidružených subjektů, obchodních partnerů a dalších nezávislých zdrojů třetích stran a přidáváme je k údajům vašeho účtu. Mezi takto získané údaje mohou patřit aktualizované kontaktní údaje, jako je e-mail, historie nákupů a demografické údaje.
Informace, které shromažďujeme, když s námi komunikujete následujícími způsoby
Sociální sítě: Pokud v našich online službách nebo jinak prostřednictvím poskytovatele sociální sítě využijete jakékoli naše funkce sociálních sítí, můžeme prostřednictvím tohoto poskytovatele sociální sítě v souladu s jeho zásadami ochrany osobních údajů přistupovat k vašim údajům. Například nabízíme možnost se registrovat na našem webu pomocí funkce „Facebook Connect“, která vám umožňuje se registrovat pomocí údajů vašeho účtu ve službě Facebook, aniž byste na našem webu ručně zadali požadované údaje.
Pokud používáte funkci sociálních sítí a zahrnete ji do svého účtu na sociální síti, můžeme přistupovat k údajům, jako je vaše jméno, profilový obrázek, pohlaví, datum narození, e-mailová adresa, město, kraj nebo jiné údaje, které jste zpřístupnili. Na základě vašeho nastavení ochrany soukromí přistupujeme k údajům o vašich příslušných umístěních (dále jen „údaje o poloze“), které předáváte poskytovateli sociální sítě, abychom vám mohli poskytovat relevantní obsah. Neukládáme ani nepoužíváme žádné údaje související s přáteli, se kterými jste na sociální síti propojeni.
Také můžeme přistupovat k údajům od poskytovatelů sociálních sítí týkajícím se vašeho používání aplikace, kterou provozujeme na jejich webu. Proto vám doporučujeme se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů jakéhokoli poskytovatele sociální sítě, kterou používáte.
Monitorování a nahrávání hovorů: Příchozí a odchozí hovory s našimi týmy služeb zákazníkům mohou být nahrávány nebo monitorovány za účelem kontroly kvality, analýzy, ochrany pro případ právního sporu a školení zaměstnanců. Nahrávání hovorů bude probíhat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. K jakýmkoli osobním údajům, které od vás během hovoru získáme, budeme přistupovat v souladu s ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů.
Ostatní online komunikace: Prostřednictvím našich online služeb, jako je chat, budou zaznamenány a monitorovány za účelem kontroly kvality, ochrany pro případ právního sporu a školení zaměstnanců. Tyto údaje budou zpracovány a bude s nimi nakládáno v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
Cookies a podobné sledovací technologie
Ke shromažďování a používání vašich osobních údajů včetně zobrazování inzerce na základě zájmů používáme cookies a podobné sledovací technologie (společně dále jen „cookies“). Další informace o typech cookies, které my a naši dodavatelé používáme, a způsobu, jakým můžete cookies kontrolovat, naleznete v našich zásadách týkajících se cookies. Údaje, které nám poskytnete, můžeme propojit s údaji z vašich transakcí a s údaji o vás, které získáme od třetích stran poskytujících služby naším jménem. Informace získané prostřednictvím cookies a podobných technologií nám mohou umožnit sledovat zařízení a údaje o kliknutích uživatelů spojené s cookies.
Obecně budeme osobní údaje, které od vás získáme, používat pouze k účelům popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo k účelům, které vám sdělíme při získávání vašich osobních údajů.
S kým vaše osobní údaje sdílíme?
Vaše osobní údaje můžeme předávat následujícím kategoriím příjemců:
Společnosti z naší skupiny: Občas budeme vaše osobní údaje sdílet s našimi partnerskými společnostmi v rámci skupiny Expedia Group uvedenými na webu expediagroup.com. Toto sdílení nám umožní vám, s vaším souhlasem, pokud ho vyžaduje zákon, poskytovat informace o produktech a službách souvisejících s cestováním i jiných, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Pokud se dotážete na rezervaci pronájmu na dovolenou prostřednictvím jiné značky skupiny Expedia Group, jako např. HomeAway, můžeme občas sdílet počet vašich předchozích cest a případnou úroveň vašeho statusu u značky skupiny Expedia Group (ale žádné jiné údaje) s vlastníkem pronájmu na dovolenou, aby měl další podklady podporující schválení vašeho pobytu. Kdykoli bude mít naše mateřská společnost a přidružené společnosti přístup k vašim osobním údajům, budou se řídit alespoň stejně přísnými pravidly, jako stanovují tyto zásady ochrany osobních údajů. Také se budou řídit příslušnými zákony týkajícími se odesílání propagačních sdělení a minimálně vám v jakémkoli zaslaném obchodním e-mailu poskytnou příležitost odmítnout budoucí příjem podobných e-mailových sdělení.
Poskytovatelé služeb třetích stran, kteří nám poskytují služby týkající se zpracování údajů (např. kvůli podpoře poskytování našich online služeb, zajišťování jejich funkcí nebo pomoci při zvyšování jejich zabezpečení) nebo kteří jinak zpracovávají osobní údaje za účely, jako je zpracování kreditních karet, obchodní analýza, služby zákazníkům, marketing, distribuce průzkumů nebo losovacích programů, zajištění zobrazování online inzerce přizpůsobené vašim zájmům a prevence podvodů. Pokud mají poskytovatelé služeb třetích stran přístup k údajům, shromažďují pouze údaje potřebné k plnění svých funkcí. Nemají povolení údaje sdílet nebo používat k žádnému jinému účelu.
Obchodní partneři, se kterými můžeme společně nabízet produkty nebo služby nebo jejichž produkty nebo služby mohou být nabízeny v našich online službách. Zapojení obchodního partnera třetí strany do produktu nebo služby, o které jste požádali, poznáte tak, že se objeví jeho název, buď samotný nebo spolu s naším. Pokud se rozhodnete k těmto volitelným službám přistupovat, čas od času budeme s těmito partnery sdílet údaje o vás včetně vašich osobních údajů. Příkladem obchodního partnera může být věrnostní program třetí strany, pro který pomocí rezervace získáváte body.
Dodavatelé cestovních služeb, jako jsou hotely, letecký dopravce, půjčovny automobilů, pojišťovny, majitelé ubytovacích zařízení a v relevantních případech poskytovatelé aktivit a železniční a lodní dopravci, kteří plní vaše cestovní rezervace. Služby poskytované dodavatelem třetí strany jsou tak vždy označeny. Upozorňujeme, že tito dodavatelé vás mohou podle potřeby také kontaktovat, aby od vás získali další údaje o vás, mohli zařídit vaši cestovní rezervaci nebo reagovali na hodnocení, které případně odešlete, v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Čas od času s našimi hotelovými dodavateli sdílíme anonymní hodnocení. V takových případech nesdílíme jména ani kontaktní údaje hodnotitelů, pokud nám to výslovně nedovolíte. Neneseme však odpovědnost za situaci, kdy hotel dokáže vaši identitu určit na základě obsahu hodnocení, a bude vás přímo kontaktovat.
Poskytovatelé sociálních sítí: Když přistupujete k určitým funkcím sociálních sítí prostřednictvím našich online služeb, sdílíte údaje s poskytovatelem sociální sítě (jako je Facebook). Na vámi sdílené údaje se vztahují zásady ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě (včetně jakýchkoli údajů, ke kterým můžeme získat přístup prostřednictvím poskytovatele sociální sítě). Poskytovatelé sociálních sítí by vás měli informovat o tom, jak můžete na jejich webu upravit své nastavení soukromí.
Pokud propojíte svůj účet Hotels.com s poskytovatelem sociální sítě, např. prostřednictvím funkce „Facebook Connect“, můžeme na platformě daného poskytovatele sociální sítě zpřístupnit informace související s vaším používáním našich služeb, jako je náš program Rewards a věrnostní program nebo recenze, které zveřejňujete o našich online službách. Takové informace mohou být také sdíleny na webech nebo ve službách daného poskytovatele sociální sítě. Údaje zpřístupněné na platformě poskytovatele sociální sítě budou přiřazeny k účtu u poskytovatele sociální sítě, se kterým je propojen váš účet Hotels.com.
Úpravou nastavení soukromí pro daného poskytovatele sociální sítě můžete deaktivovat jeho automatické publikování těchto údajů. Žádnému provozovateli sociální sítě neposkytneme přístup k číslu ani jiným informacím o vašem účtu na webu Hotels.com. Propojíte-li svůj účet na webu Hotels.com se sociální sítí, můžeme také sdílet vaše uživatelské jméno a profilový obrázek z dané sociální sítě s ostatními registrovanými uživateli webu Hotels.com. Úpravou nastavení soukromí na webu daného poskytovatele sociální sítě můžete podobné sdílení informací zakázat.
Jakýkoli kompetentní donucovací orgán, regulační nebo vládní agentura, soud nebo jiná třetí strana, pokud máme za to, že zveřejnění údajů je nutné (i) v rámci příslušného zákona nebo předpisu, (ii) kvůli uplatnění, prokázání nebo obraně našich zákonných práv, nebo (iii) kvůli ochraně vašich zájmů nebo zájmů jakékoli jiné osoby.
Pokud máme za to, že je vhodné prošetřit nezákonnou nebo domnělou nezákonnou činnost, zabránit jí nebo v souvislosti s ní podniknout kroky, chránit a bránit práva, majetek nebo bezpečnost naší společnosti nebo tohoto webu, našich zákazníků nebo jiných osob, a v souvislosti s našimi podmínkami služby a ostatními smlouvami.
V souvislosti s podnikovými transakcemi, jako jsou odprodej, fúze, konsolidace nebo prodej aktiv, nebo v nepravděpodobném případě úpadku. V případě jakékoli akvizice budeme kupujícího informovat o tom, že smí vaše osobní údaje používat pouze k účelům uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo jakákoli jiná osoba s vaším souhlasem ohledně zveřejnění.
V těchto zásadách ochrany osobních údajů nemůžeme uvést každého konkrétního příjemce z důvodu množství příjemců a frekvence změn těchto informací. Kategorie příjemců jsou podrobněji vysvětleny v pododstavcích výše uvedené části, například se jedná o dodavatele cestovních služeb, jako jsou hotely, aerolinie, půjčovny automobilů a poskytovatelé aktivit, kteří nám umožňují vyhovět vaší rezervaci. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně sdílení údajů se třetími stranami, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.
Občas sdílíme souhrnné nebo anonymní údaje se třetími stranami včetně inzerentů a investorů. Inzerenty můžeme například informovat o počtu návštěvníků našeho webu nebo o nejoblíbenějších hotelech a turistických destinacích. Součástí těchto informací nejsou žádné osobní údaje a slouží k přípravě obsahu a služeb, o kterých si myslíme, že mohou být zajímavé pro naše uživatele.
Jak vaše údaje používáme?
Náš právní základ pro zpracování osobních údajů (pouze návštěvníci z EHP)
Pokud jste návštěvníkem z Evropského hospodářského prostoru, náš právní základ pro shromažďování a používání osobních údajů popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů bude záviset na konkrétních osobních údajích a kontextu, ve kterém je získáme.
Osobní údaje od vás zpravidla získáme, pouze (i) když je potřebujeme, abychom mohli plnit s vámi uzavřenou smlouvu, (ii) když máme na jejich zpracování oprávněný zájem a neporušuje vaše práva, nebo (iii) když k tomu máme váš souhlas. V některých případech máme zákonnou povinnost od vás osobní údaje získat, například když je nutné použít vaši transakční historii ke splnění našich zákonných finančních a daňových povinností.
Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů kvůli splnění zákonného požadavku nebo plnění s vámi uzavřené smlouvy, dáme to ve vhodný moment jasně najevo a sdělíme vám, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné nebo ne (a možné důsledky neposkytnutí vašich osobních údajů).
Pokud vaše osobní údaje získáme a použijeme kvůli našim oprávněným zájmům (nebo oprávněným zájmům jakékoli třetí strany), tímto zájmem zpravidla bude provoz naší platformy a komunikace s vámi potřebná k tomu, abychom vám poskytovali naše služby, provádění bezpečnostního ověření, když nás kontaktujete, a oprávněný obchodní zájem, například reakce na vaše dotazy, vylepšování naší platformy, marketingová činnost nebo detekce a prevence nezákonné činnosti. Můžeme mít další oprávněné zájmy, které vám, bude-li to zapotřebí, ve vhodný moment sdělíme.
Jak určujeme, co jsou naše oprávněné obchodní zájmy?
Provádíme vyhodnocení, abychom zaručili, že:
 • náš zájem o použití vašich údajů je oprávněný (tj. máme jasnou obchodní potřebu), a
 • tato obchodní potřeba neporušuje vaše práva na soukromí.
Při tomto vyhodnocení bereme v potaz potenciální dopad konkrétního použití údajů, které o vás jako zákazníkovi můžeme mít, a porovnáváme ho s našimi vlastními obchodními potřebami, abychom zajistili správné vyvážení těchto faktorů. Také přijímáme řadu bezpečnostních opatření, abychom minimalizovali jakékoli potenciální riziko.
Příklad: V praxi bychom považovali získání marketingových preferencí našich zákazníků v průběhu rezervace za oprávněnou obchodní potřebu nás jako online společnosti zabývající se elektronickým obchodem. Máme za to, že toto nepřiměřeně neporušuje vaše práva na soukromí, jelikož se můžete v budoucnosti chtít dozvědět o našich produktech a službách. Abychom nicméně chránili vaše práva na soukromí, můžete odběr těchto propagačních sdělení kdykoli odhlásit ve svém účtu, v samotném e-mailu nebo prostřednictvím služeb zákazníkům.
V souladu s výše uvedenými zákonnými důvody používáme shromážděné informace, abychom:
 • mohli vyhovět transakcím, které provedete, jako je rezervace hotelu,
 • vám mohli poskytovat potvrzení a důležité aktualizace týkající se vaší nadcházející cesty (e-mailem, zprávou SMS nebo push notifikací),
 • mohli ověřit vaši identitu za účelem prevence podvodu,
 • mohli spravovat váš účet včetně zpracování plateb,
 • s vámi mohli obecně komunikovat, především v případě změny vaší rezervace,
 • mohli poskytovat služby zákazníkům související s vaší rezervací nebo reagovat na vaše případné dotazy,
 • mohli měřit zájem o naše produkty, služby a funkce webu a vylepšovat je,
 • vás mohli upozorňovat na speciální nabídky, kupony, losování a produkty a služby související s cestováním, které vás mohou zajímat. vám mohli zasílat tato upozornění e-mailem, SMS zprávou, push notifikací, poštou nebo prostřednictvím reklam na webech třetích stran včetně sociálních sítí,
 • mohli jinak přizpůsobit vaši zkušenost na tomto webu nebo v aplikaci,
 • vás mohli odměnit v rámci jakéhokoli programu odměn a ocenění, do kterého se rozhodnete zapojit (ať už se jedná o program náš nebo třetí strany),
 • od vás mohli získat informace, i formou názoru, který nám poskytnete, nebo průzkumů, které vyplníte,
 • mohli provádět statistickou analýzu používání našeho webu a aplikací a služeb, které nabízíme, abychom vylepšili každý aspekt naší činnosti,
 • mohli chránit naše práva jako společnosti včetně například našeho duševního vlastnictví,
 • mohli řešit spory, vybírat poplatky nebo řešit problémy,
 • mohli prosazovat naše smluvní podmínky
 • a mohli provádět jiné činnosti, které vám při získání údajů sdělíme.
Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace týkající se právního základu, podle kterého shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.
Jak vaše osobní údaje chráníme?
Chceme, abyste při rezervaci cestovních služeb pomocí našich online služeb cítili jistotu, a zavazujeme se, že shromážděné údaje budeme chránit. I když žádné online služby nemohou zaručit naprostou bezpečnost, zavedli jsme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Například při předávání vašich citlivých osobních údajů mezi vaším a naším systémem používáme šifrování. Dále používáme firewally a systémy detekce narušení, abychom zabránili neoprávněným osobám v získání přístupu k vašim údajům. Kromě toho mají k osobním údajům přístup pouze oprávněné osoby, navíc pouze za účelem povolených obchodních funkcí.
Mezinárodní přenosy údajů
Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do jiných zemí, než je země, ve které sídlíte, a mimo EHP, a v nich být zpracovány. Zákony na ochranu údajů těchto zemí se mohou lišit od zákonů ve vaší zemi (a v některých případech nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany).
Konkrétně servery našich online služeb se nacházejí v USA a společnosti naší skupiny a poskytovatelé služeb třetích stran působí po celém světě. To znamená, že když získáme vaše osobní údaje, můžeme je zpracovat v kterékoli z těchto zemí.
Přijali jsme příslušná bezpečnostní opatření, aby vaše osobní údaje při přenosu mimo EHP zůstaly chráněny v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Jakékoli přenosy údajů mezi společnostmi naší skupiny podléhají naší vnitřní dohodě, která zahrnuje přísné podmínky pro přenos údajů schválené Evropskou komisí (známé jako standardní smluvní doložky) a vyžaduje, aby všechny společnosti skupiny chránily osobní údaje z EHP, které zpracovávají, v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů Evropské unie.
Zaručujeme, že všichni z našich poskytovatelů služeb třetích stran, kterým mohou být údaje přeneseny, přijali příslušná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů. Mechanismem zajištění adekvátnosti mohou být (i) status adekvátní země, tj. země, kterou Evropská komise označila za „adekvátní“, protože její standardy ochrany osobních údajů jsou podobné jako v Evropské unii, (ii) standardní smluvní doložky, nebo (iii) program Privacy Shield uzavřený mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA.
Uchování údajů
Osobní údaje, které od vás získáme, uchováváme, pokud na tom máme trvající oprávněný obchodní zájem (například abychom vám poskytovali službu, o kterou jste požádali, nebo vyhověli příslušným zákonným, daňovým nebo účetním požadavkům).
Když na zpracování vašich osobních údajů nemáme žádný trvající oprávněný obchodní zájem, údaje buď smažeme nebo anonymizujeme. Pokud to není možné (například protože jsou vaše osobní údaje uloženy v záložních archivech), tak je bezpečně uložíme a zabráníme jakémukoli jejich dalšímu zpracování až do doby, kdy bude možné je smazat.
Vaše údaje anonymizujeme nebo shrnujeme, pokud je chceme použít pro analytické účely nebo analýzu trendů v dlouhodobém časovém horizontu.
Vaše práva týkající se údajů
Ke svým kontaktním údajům můžete přistupovat a aktualizovat je v části Účet našich online služeb. Svůj účet můžete kdykoli deaktivovat tak, že nás kontaktujete prostřednictvím portálu služeb zákazníkům odkaz nebo na níže uvedené e-mailové adrese. Po deaktivaci svého účtu se nebudete moci přihlásit nebo přistupovat k jakýmkoli svým osobním údajům. Budete si však kdykoli moci otevřít nový účet. Pokud si přejete své údaje smazat, kontaktujte nás prostřednictvím odkazu na portál služeb zákazníkům nebo pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.
Pokud si nás přejete kontaktovat v souvislosti s jakýmikoli osobními údaji, které nejsou zobrazeny ve vašem účtu, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.
Vaše práva na ochranu údajů
Pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru, máte následující práva na ochranu údajů:
 • Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům, opravit je, aktualizovat je nebo požádat o jejich smazání, můžete tak kdykoli učinit tím, že nás kontaktujete prostřednictvím portálu služeb zákazníkům nebo pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.
 • Pokud požádáte o přístup ke svým osobním údajům, potvrdíme, zda vaše informace máme, a poskytneme vám jejich kopii, vysvětlíme vám, jak je zpracováváme a z jakých důvodů, jak dlouho je uchováváme a jaká máte v souvislosti s nimi práva.
 • Pokud požádáte o smazání svých osobních údajů, smažeme je. Mějte na paměti, že musíme uchovat jakékoli údaje, které potřebujeme ke splnění našich zákonných povinností nebo kvůli uplatnění, prokázání nebo obraně oprávněného nároku.
 • Proti zpracování vašich osobních údajů můžete vznést námitky, požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o jejich přenositelnost. Tato práva můžete opět uplatnit tak, že nás kontaktujete prostřednictvím odkazu na portál služeb zákazníkům nebo pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.
 • Máte právo kdykoli odhlásit odběr marketingových sdělení, která vám zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr“ nebo „Zrušit odběr“ v marketingových e-mailech, které vám zasíláme.
 • Pokud jsme shromáždili a zpracovali vaše osobní údaje s vaším souhlasem, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před odvoláním, ani neovlivní zpracování vašich osobních údajů prováděné s ohledem na jiné zákonné důvody ke zpracování, než je souhlas.
 • Máte právo si na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů stěžovat úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro více informací kontaktujte svůj místní orgán pro ochranu údajů. Kontaktní údaje orgánů pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku a jistých zemích mimo Evropu (včetně USA a Kanady) jsou k dispozici zde.
Nejjednodušší je odeslat vaši žádost nám prostřednictvím našeho portálu služeb zákazníkům, který se nachází v části „Jak nás lze kontaktovat“ na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.
Odpovídáme na všechny žádosti, které obdržíme od osob, které chtějí uplatnit svá práva na ochranu údajů v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů.
Zobrazování přizpůsobených reklam
Údaje shromažďované tímto webem za účelem zobrazování relevantní inzerce
Jsme odhodláni poskytovat vám relevantní obsah a informace. Za tímto účelem můžeme prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií shromažďovat údaje o vašich vyhledáváních souvisejících s cestováním, například zda hledáte lety nebo hotely. Tyto informace spolu s informacemi, které jsme o vás shromáždili, používáme k tomu, abychom vám zobrazovali relevantnější reklamy na našem webu, na internetu a na dalších zařízeních, která můžete používat. Takže pokud například na tomto webu vyhledáte ubytovací zařízení v Londýně, může se vám na tomto webu nebo jiném webu, který navštívíte, zobrazit reklama na londýnský cestovní balíček.
Upozorňujeme, že informace o vašich vyhledáváních souvisejících s cestováním, které na tomto webu shromáždíme, nepropojujeme s osobními údaji (např. e-mailovou adresou), abychom vám mohli zobrazovat reklamy na ostatních webech. Také nesdílíme vaše osobní údaje se třetími stranami, aby vám mohly zobrazovat reklamy. Zvolit, že nechcete na základě vašich vyhledávání souvisejících s cestováním na tomto webu přijímat přizpůsobenou online inzerci na jiných webech, a zjistit více informací o odhlášení z používání vašich informací pro účely přizpůsobené inzerce můžete pomocí jednoho z následujících zdrojů:
 • http://www.youronlinechoices.eu/
 • http://youradchoices.ca/choices/
 • http://www.aboutads.info/choices/
 • http://optout.networkadvertising.org/
Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete přizpůsobené reklamy nepřijímat, budete i nadále vídat online reklamy, budou však obecnější a budou pro vás méně relevantní.
Údaje shromažďované obchodními partnery a reklamními sítěmi za účelem zobrazování relevantní inzerce
Reklamy, které vidíte na tomto webu, vám zobrazujeme my nebo naši poskytovatelé služeb. Povolujeme však i třetím stranám, aby prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií shromažďovaly informace o vašich online aktivitách. Tyto třetí strany zahrnují (1) obchodní partnery, kteří shromažďují informace, když si prohlížíte některou jejich reklamu na našem webu nebo na ni reagujete, a (2) reklamní sítě, které shromažďují informace o vašich zájmech, když si prohlížíte některou jejich reklamu, kterou umístí na mnoho různých internetových webů, nebo na ni reagujete. Pomocí informací shromážděných těmito třetími stranami se provádějí prognózy o vašich charakteristikách, zájmech a preferencích a zobrazují se reklamy na našich webech a na internetu, které jsou přizpůsobeny vašim zjevným zájmům. Těmto třetím stranám nepovolujeme shromažďovat vaše osobní údaje (např. e-mailovou adresu) na našem webu, ani s nimi žádné vaše osobní údaje nesdílíme.
Upozorňujeme, že nemáme přístup k souborům cookie ani dalším technologiím, které mohou třetí strany používat ke shromažďování údajů o vašich zájmech, ani nad nimi nemáme kontrolu. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na informační postupy třetích stran nevztahují. Některé z těchto společností jsou členy organizace Network Advertising Initiative, která nabízí jediné místo, kde se lze odhlásit z odběru cílené reklamy členských společností. Další informace získáte kliknutím sem, semsem.
Údaje shromažďované společnostmi, které provozují výměny na základě souborů cookies za účelem nabízení relevantní inzerce
Stejně jako ostatní společnosti podnikající online, i my se podílíme na výměnách na základě souborů cookie, kdy jsou pomocí souborů cookie a dalších technologií shromažďovány anonymní informace o vašem chování na internetu. Tyto údaje jsou segmentovány do různých zájmových témat (např. cestování). Tato zájmová témata jsou pak sdílena se třetími stranami včetně inzerentů a reklamních sítí, kteří pak mohou přizpůsobit reklamy vašim zjevným zájmům. S těmito společnostmi nesdílíme vaše osobní údaje (např. e-mailovou adresu) ani jim nepovolujeme shromažďovat vaše osobní údaje na našem webu. Kliknutím sem se dozvíte více o výměnách na bázi souborů cookie včetně toho, jak získat přístup k informacím o zájmových tématech spojených se soubory cookie ve vašem počítači a jak odmítnout účast na těchto programech.
Požadavek Do Not Track a podobné mechanismy
Některé webové prohlížeče mohou přenášet na weby, se kterými prohlížeč komunikuje, signály „do not track“. Vzhledem k rozdílům v implementaci této funkce v různých prohlížečích nelze mít jistotu, zda uživatel měl v úmyslu tento požadavek odesílat, a dokonce ani zda si vůbec byl jeho odesílání vědom. Mezi členy hlavní organizace pro internetové standardy se momentálně vede diskuse, zda a jak mají weby reagovat, když tento požadavek obdrží. V současné době na tyto signály nijak nereagujeme. Až bude definována a schválena finální verze příslušného standardu, přehodnotíme způsob, jakým budeme na tyto signály reagovat.
Změny tohoto oznámení a jak nás lze kontaktovat
Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů
Změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou provedeny, když to bude nutné v reakci na právní, technický nebo obchodní vývoj. Když tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizujeme, provedeme příslušná opatření, abychom vás o tom informovali, v rozsahu odpovídajícím významu provedených změn. Pokud to vyžadují příslušné zákony na ochranu údajů, získáme při jakékoli významné změně zásad ochrany osobních údajů váš souhlas.
Datum poslední aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů je uvedeno na začátku těchto zásad u textu „Datum poslední aktualizace“.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně změn těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím portálu služeb zákazníkům nebo níže uvedených kontaktních údajů.
Kontaktujte nás
Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně našeho používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím části týkající se soukromí v našem portálu služeb zákazníkům zde, na e-mailu zakaznickyservis@hotels.com nebo zavolejte našemu týmu služeb zákazníkům na číslo +420 ‎239 014 224.
Správcem vašich osobních údajů je Hotels.com, L.P. USA. Můžete ho kontaktovat prostřednictvím výše uvedených údajů s přidaným adresováním „Správce údajů: Hotels.com.“
Náš zástupce v EU je: WWTE Travel Ltd, Irsko. Můžete ho kontaktovat prostřednictvím portálu služeb zákazníkům nebo na výše uvedené e-mailové adrese s označením „Privacy Team: WWTE“