Zásady ochrany osobních údajů

Vytisknout všechny části

Následující text obsahuje aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů webu Hotels.com, které se týkají veškerých informací sdělených nebo shromážděných na webových stránkách Hotels.com i v mobilní, tabletové, případně jiné aplikaci Hotels.com (dále souhrnně jen „aplikace“), jejichž poskytovatelem je společnost Hotels.com L.P. se sídlem 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA (dále jen „Hotels.com“, „my“, „nás“, „nám“ nebo „námi“).


Jsme si vědomi, že nákupy online vyžadují z vaší strany značnou důvěru a velmi si této důvěry vážíme. Proto přikládáme zabezpečení a utajení vašich osobních údajů velmi vysokou důležitost. Toto prohlášení vás seznámí se zásadami ochrany osobních údajů, které dodržujeme.


•    Jaké informace od vás online shromažďujeme
•    Jak s informacemi nakládáme
•    S kým informace sdílíme
•    Jak můžete informace zobrazit a opravit
•    Dostupné volby pro shromažďování a používání informací
•    Cookies a jiné technologie
•    Používání mobilní a tabletové aplikace Hotels.com
•    Jak informace chráníme
•    Ochrana osobních údajů dětí
•    Externí odkazy
•    Přenos osobních údajů mimo území země vašeho bydliště
•    Změny Zásad ochrany osobních údajů
•    Jak nás lze kontaktovat

 

Jaké informace od vás online shromažďujeme

 

Obecné: Obdržíme a ukládáme veškeré informace, které zadáte na našich webových stránkách nebo které nám sdělíte jiným způsobem, například v některé z našich aplikací. Mezi ně patří i údaje, které vás mohou identifikovat („osobní údaje“), mimo jiné vaše křestní jméno a příjmení, telefonní číslo, poštovní a e-mailová adresa a fakturační údaje (např. číslo kreditní karty, jméno majitele karty a datum ukončení její platnosti). Můžeme vás také požádat o sdělení požadavků na hotelový pokoj nebo údajů o věrnostních programech leteckých společností nebo autopůjčoven. Můžete se rozhodnout, že nám tyto informace nesdělíte, ale většina údajů, které od vás požadujeme, je nezbytně nutná pro rezervaci hotelu nebo letenky, členkou registraci, vyplnění profilu hosta, účast v průzkumu či soutěži, položení dotazu nebo provedení jiné transakce na našich webových stránkách, případně v našich aplikacích.

 

Údaje o spolucestujících: Pokud na těchto stránkách či v některé z aplikací provedete rezervaci pro někoho jiného, budete požádáni o osobní údaje a cestovní preference této osoby. Než nám její osobní údaje a cestovní preference sdělíte, požádejte ji předem o svolení, protože její osobní údaje a informace bude následně možné zobrazit nebo změnit pouze z vašeho účtu.

 

Informace z jiných zdrojů: Občas o vás můžeme v souladu se zákonem získávat osobní i neosobní údaje od přidružených právnických osob, obchodních partnerů a z dalších nezávislých externích zdrojů. Tyto informace jsou pak přidány k informacím o vašem účtu. Příklady takovýchto informací jsou aktualizovaná doručovací adresa, nákupní historie nebo demografické údaje. Automaticky generované informace: Určité informace o vašem počítači jsou při návštěvě tohoto webu shromažďovány automaticky. Ukládá se například vaše IP adresa, webový prohlížeč (např. Firefox, Safari nebo Internet Explorer) a odkazující web. Můžeme shromažďovat také údaje o akcích, které jste na stránkách provedli, například zobrazené destinace nebo dokončené rezervace. Takto automaticky shromážděné informace pomáhají přizpůsobit prostředí stránek vašim potřebám, ale také předcházet podvodným transakcím. Další informace najdete v části Cookies a jiné technologie.

 

Sociální sítě: Rozhodnete-li se na našich stránkách nebo v některé aplikaci použít některou z funkcí pro sociální sítě, můžeme si od provozovatele příslušné sítě v souladu s jeho zásadami vyžádat další vaše údaje. Náš web například nabízí možnost registrace prostřednictvím funkce Propojit s Facebookem. Díky ní se u nás může uživatel zaregistrovat pomocí dat uložených v účtu na Facebooku, a nemusí tedy tyto údaje na našich stránkách zadávat ručně. Využíváte-li funkci propojení se sociálními sítěmi a ve svém profilu na sociální síti jste zpřístupnili údaje o svém jménu, pohlaví, datu narození, e-mailové adrese, bydlišti apod. a svůj profilový obrázek, budeme k těmto údajům mít také přístup. V souladu s aktuálním nastavením soukromí vašeho profilu a vašich přátel můžeme získat údaje, které jste provozovateli sociální sítě sdělili o své poloze a polohách vašich přátel („údaje o poloze“). Na základě těchto údajů vám budeme poskytovat relevantnější obsah. Upozornění: Údaje o poloze mohou být také sdíleny s vašimi přáteli na dané sociální síti, a to v závislosti na vašem nastavení soukromí pro tuto sociální síť. Od provozovatele sociální sítě můžeme dále získat informace o tom, jak používáte naši aplikaci, kterou provozujeme na webových stránkách této sociální sítě.

 

Jak s informacemi nakládáme

 

Důvěrné fakturační údaje (jako jméno majitele karty, číslo kreditní karty a její datum ukončení platnosti) využíváme k provedení rezervace hotelu, který jste si vybrali na našem webu nebo v některé z našich aplikací. Další informace o vás využijeme obecně k následujícím účelům, pokud nám k tomu poskytnete svolení: dodávka produktů a služeb, které jste si objednali; potvrzení a aktualizace vaší hotelové rezervace; správa vašeho účtu včetně fakturace a zasílání oznámení týkajících se vaší cesty; všeobecná komunikace s vámi; odpovědi na vaše dotazy a připomínky; vyhodnocení zájmu o naše produkty, služby, webové stránky a aplikace a jejich další zlepšování; informování o speciálních nabídkách a produktech či službách, které by vás mohly zajímat; přizpůsobení prostředí webových stránek a aplikací vašim potřebám; poskytování odměn v rámci věrnostních programů, do kterých jste vstoupili; zjišťování vašich názorů, například pomocí dotazníků; rozhodování sporů, výběr poplatků a řešení problémů; předcházení zakázaným a kriminálním aktivitám; kontrola plnění našich Podmínek použití; případné další účely, které budou uvedeny tam, kde je daná informace získávána.

 

E-mailová komunikace: Rádi bychom vám usnadnili využití turistických nabídek, které jsou k dispozici na našich webových stránkách a v aplikacích. Pokud jste tedy svolili k zasílání marketingových sdělení e-mailem, můžeme vám e-mailem posílat zprávy s informacemi o hotelech, které by vás mohly zajímat. V zemích, kde to nařizuje zákon, se budeme při zasílání marketingových sdělení řídit již existujícími a veřejně dostupnými seznamy uživatelů, kteří vyjádřili nesouhlas se zasíláním takových sdělení. Příklad: Vyhledáte-li si na našich webových stránkách hotel v New Yorku, ale neprovedete rezervaci, můžeme vám poslat e-mail upozorňující na speciální nabídky hotelů v New Yorku. Máme za to, že vám tato e-mailová sdělení poskytnou užitečné informace o speciálních nabídkách, které jsou turistům k dispozici na našem webu nebo aplikacích. V každém takovém e-mailu najdete možnost odhlásit se z dalšího odběru podobných e-mailových sdělení.

 

Další informace najdete níže v části Dostupné volby pro shromažďování a používání informací.

 

S kým informace sdílíme

 

Vaše údaje můžeme sdílet s těmito subjekty:

 

  • Dodavatelé, například hotely, letecké společnosti, autopůjčovny a organizátoři volnočasových aktivit, kteří zajistí turistické služby, které jste si objednali. Vždy vás budeme řádně informovat o tom, že určitou službu zajišťuje externími dodavatel. Proto vám doporučujeme prostudovat si zásady ochrany osobních údajů všech dodavatelů, jejichž služby prostřednictvím našeho webu nebo aplikací objednáváte. Tito dodavatelé vás rovněž mohou podle potřeby kontaktovat a požádat o další údaje nezbytné k zajištění objednané služby. Mohou také odpovědět na případné hodnocení jejich služeb, které jste odeslali. Hotelovým partnerům sice sdělujeme obsah anonymních zákaznických hodnocení, ale neposkytujeme jim jména ani kontaktní údaje zákazníků, kteří hodnocení zveřejnili, pokud nám to výslovně nepovolíte. Neneseme však odpovědnost za to, když hotel dokáže vaši identitu určit na základě obsahu hodnocení, a bude vás přímo kontaktovat.
  • Nezávislí poskytovatelé služeb, kteří pro nás zajišťují služby jako zpracování platebních transakcí kreditními kartami, analýzy obchodních dat, služby zákazníkům, marketing, distribuci dotazníků a zákaznických soutěží nebo předcházení podvodným transakcím. Nezávislé poskytovatele služeb můžeme pověřit, aby pro nás získávali určité informace, které jsou nutné k provozu našeho webu nebo aplikací, případně k zobrazování online reklamy odpovídající vašim zájmům. Tito poskytovatelé mají přístup a mohou shromažďovat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném k plnění funkcí, jimiž byli pověřeni, a nesmějí tyto údaje sdílet ani využívat k žádným jiným účelům. Jsou také povinni postupovat podle stejných zásad ochrany osobních údajů, kterými se řídíme i my. Upozornění: Nezávislí poskytovatelé služeb mohou působit v zemích, které nepožadují stejně důslednou úroveň ochrany osobních údajů jako země vašeho bydliště. Přesto však budeme usilovat o to, aby veškeré osobní údaje, které o vás shromáždíme, podléhaly ochraně podle nejpřísnějších standardů.
  • Obchodní partneři, s nimiž společně nabízíme různé produkty či služby, nebo jejichž produkty či služby jsou nabízeny na našich webových stránkách, případně v aplikacích. V případě, že je některý produkt či služba nabízena ve spolupráci s externím partnerem, bude u ní vždy uveden název příslušného partnera, a to buď samostatně, nebo společně s naším obchodním názvem. Rozhodnete-li se některou z těchto volitelných služeb využít, můžeme příslušnému partnerovi sdělit určité informace, které se vás týkají, včetně osobních údajů. Upozornění: Zásady ochrany osobních údajů, kterými se tito externí obchodní partneři řídí, nemůžeme nijak ovlivnit.
  • Odkazující weby: Pokud jste na tento web přišli z jiného webu (například po kliknutí na odkaz na stránce), můžeme o vás poskytnout odkazujícímu webu určité informace. Doporučujeme vám tedy prostudovat si zásady ochrany osobních údajů webu, odkud jste na naše stránky dorazili.
  • Společnosti, které patří do naší skupiny firem: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s přidruženými společnostmi v rámci skupiny Expedia, Inc., které jsou uvedeny na webu expediainc.com. Díky tomu vás budeme moci s vaším svolením informovat o produktech a službách, které pro vás mohou být podle našeho názoru zajímavé. Kdykoli bude mít naše mateřská společnost a přidružené společnosti přístup k vašim osobním údajům, budou se řídit alespoň stejně přísnými pravidly, jako stanoví tyto Zásady ochrany osobních údajů. Budou také jednat v souladu s platnými zákonnými předpisy týkajícími se zasílání propagačních sdělení a minimálně v každém komerčním e-mailu, který vám zašlou, vám poskytnou příležitost odhlásit se z budoucího odběru takovýchto e-mailových sdělení.
  • Provozovatelé sociálních sítí: Pokud na webu Hotels.com nebo v aplikacích používáte některé funkce pro integraci se sociálními sítěmi, sdílíte údaje s provozovatelem dané sociální sítě (například společností Facebook). Sdílení údajů se při tom řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušného provozovatele (včetně toho, že nám provozovatel sociální sítě může udělit přístup k těmto údajům). Je možné, že provozovatel sociální sítě umožňuje změnit nastavení ochrany soukromí. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů provozovatele sociální sítě. Rozhodnete-li se propojit svůj účet na webu Hotels.com se sociální sítí (například pomocí funkce Propojit s Facebookem), zpřístupníme provozovateli dané sociální sítě určité informace o tom, jak Hotels.com využíváte, mj. počet získaných kreditů věrnostního programu Hotels.com™ Rewards nebo hodnocení hotelů zveřejněná na webu Hotels.com. Tyto informace pak mohou být zveřejněny na webových stránkách nebo službách příslušné sociální sítě. Informace zpřístupněné v sociální síti budou označeny jménem uživatelského účtu sociální sítě, s nímž byl váš účet Hotels.com propojen. V nastavení soukromí na sociální síti můžete zvolit, aby se takovéto informace automaticky nezveřejňovaly. Žádnému provozovateli sociální sítě neposkytneme přístup k číslu ani jiným informacím o vašem účtu na webu Hotels.com. Propojíte-li svůj účet na webu Hotels.com se sociální sítí, můžeme také sdílet vaše uživatelské jméno a profilový obrázek z dané sociální sítě s ostatními registrovanými uživateli webu Hotels.com. V nastavení soukromí na sociální síti můžete zvolit, aby se takovéto informace nesdílely.

 

Informace sdělíme také v následujících případech:


•    Na základě soudní obsílky, soudního příkazu nebo jiného právního procesu; pro potřeby prokázání nebo vymáhání našich právních nároků; pro potřeby obhajoby proti vzneseným právním nárokům; nebo v případech, kdy to vyžaduje platný zákon. V takových případech si vyhrazujeme právo uplatnit veškeré přípustné právní námitky a kroky, případně se jich zříci.
•    Nabudeme-li přesvědčení, že je nutné prošetřit veškeré protiprávní i potenciálně protiprávní aktivity, předcházet jim a podniknout proti nim relevantní právní kroky; dále pro účely ochrany a obhajoby práv, vlastnictví a bezpečnosti naší společnosti, těchto webových stránek a našich aplikací, našich zákazníků i dalších subjektů; a v souvislosti s plněním našich Smluvních podmínek i jiných smluv.
•    V souvislosti s podnikovými transakcemi, jako jsou odprodej, fúze, konsolidace nebo prodej aktiv, nebo v nepravděpodobném případě úpadku.

 

S výjimkou výše uvedených okolností vás vždy budeme informovat, pokud budeme chtít sdělit vaše údaje třetí straně, a vy se budete moci rozhodnout, zda se sdělením údajů udělíte souhlas. S externími subjekty, mimo jiné inzerenty a investory, můžeme sdílet také souhrnné nebo anonymní informace. Inzerenty můžeme například informovat o počtu návštěvníků našeho webu nebo o nejoblíbenějších hotelech a turistických destinacích. Součástí těchto informací nejsou žádné osobní údaje a slouží k přípravě obsahu a služeb, které pro vás mohou být zajímavé.

 

Jak můžete informace zobrazit a opravit

 

Své kontaktní údaje můžete zobrazit a aktualizovat na stránce Účet na tomto webu. Chcete-li svůj účet uzavřít, zašlete nám prosím e-mail na adresu uvedenou níže. Upozornění: Jestliže svůj účet zavřete, nebudete se moci k našemu webu přihlásit ani zobrazit žádné osobní údaje. Bude však kdykoli možné otevřít nový účet.

 

Poskytnete-li nám na tomto webu nebo v některé aplikaci své osobní údaje, berete na vědomí, že budeme tyto údaje uchovávat. Ve zpracování osobních údajů týkajících se účtu můžeme pokračovat za účelem naplnění našich legitimních podnikatelských cílů, splnění veškerých povinností, které nám ukládá zákon a platné předpisy, a pro potřeby dlouhodobé evidence a analýz. Neoprávněnému přístupu k údajům o účtech brání důsledná technická opatření.

 

Nemáte-li u nás účet nebo nás chcete kontaktovat ohledně osobních údajů, které se ve vašem účtu nezobrazují, můžete nás požádat o přístup, odstranění nebo opravu informací, které o vás uchováváme, odesláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou níže. E-mailem na níže uvedenou adresu můžete také požádat o vysvětlení postupů využívaných ke zpracování vašich osobních údajů nebo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který jste nám poskytli přijetím těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

Dostupné volby pro shromažďování a používání informací

 


•    Jak již bylo zmíněno, můžete se rozhodnout, že nám žádné údaje neposkytnete. V takovém případě však pravděpodobně nebude možné provést rezervaci hotelu ani využít určité funkce tohoto webu nebo aplikací.
•    Podle pokynů uvedených výše můžete přidávat nové údaje nebo zadané informace opravit. Kromě toho je také možné váš účet uzavřít.
•    Při registraci k členství se vám zobrazí volba, zda od nás chcete dostávat e-mailová oznámení o speciálních nabídkách a e-mailová upozornění na produkty a služby nabízené vybranými partnery. Po registraci může každý člen tuto volbu kdykoli změnit na stránce Předvolby komunikace. Bez ohledu na to, zda jste zaregistrovaným členem, najdete v každém takovém e-mailu možnost odhlásit se z dalšího odběru podobných e-mailových sdělení. Upozornění: Vyhrazujeme si právo zasílat vám jiná sdělení, mimo jiné související s provozem našich služeb nebo zprávy administrativního charakteru, která se týkají vašeho účtu nebo transakcí. Z odběru takovýchto zpráv se nelze odhlásit.
•    Na našich webových stránkách nebo v aplikacích se může zobrazit možnost zadat mobilní telefonní číslo, na které vám budeme zasílat potvrzení hotelových rezervací.

 

Cookies a jiné technologie

 

Cookies jsou drobné textové soubory, které se při návštěvě nejrůznějších webových stránek ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Cookies neslouží k identifikaci vaší osoby a počítači, resp. mobilnímu zařízení nijak neškodí. Webové stránky, které navštívíte, pomocí nich zlepšují vaše pohodlí, získávají analytické údaje, na jejichž základě probíhá celkové vylepšování našeho webu, a shromažďují informace o turistických destinacích, o něž projevíte zájem, abychom vám následně mohli zobrazit relevantnější reklamu.

 

Cookies na našem webu například umožňují automatické přihlášení, aniž by bylo nutné opakovaně zadávat vaše uživatelské jméno. Další cookies nás informují o tom, co vás na našem webu zaujalo, abychom vám při příští návštěvě mohli nabídnout užitečnější a relevantnější funkce. Společně s partnery využíváme na našem webu cookies také k vyhodnocování úspěšnosti reklamy a způsobu, jakým návštěvníci web používají.
Podrobnější informace o cookies, které my i naši partneři na tomto webu generujeme, najdete v zásadách pro soubory cookie. Máte-li ohledně používání cookies a dalších technologií na našem webu další dotazy, zašlete nám e-mail prostřednictvím formuláře pro odeslání názoru a služby zákazníkům. Budeme se snažit vám v nejvyšší možné míře vyjít vstříc.

 

Používání mobilní a tabletové aplikace Hotels.com (souhrnně „mobilní aplikace“)

 

Když používáte mobilní aplikaci Hotels.com, probíhá shromažďování a zpracování vašich osobních údajů stejným způsobem a pro stejné účely jako při návštěvě našich webových stránek.

 

Kromě toho však využíváme i další údaje, které jsou automaticky shromažďovány během vaší práce s mobilní aplikací. Konkrétně:


•    Shromažďujeme informace o funkcích mobilní aplikace, které používáte. Díky tomu je možné stanovit, které součásti mobilní aplikace budí zájem našich zákazníků, a na základě toho cíleně plánovat její vylepšování. Informace shromážděné k tomuto účelu neumožňují vaši přímou identifikaci.
•    Mobilní aplikace nám rovněž zašle jedinečný identifikátor zařízení (označovaný zkratkou UID), což je posloupnost číslic a písmen, která je pro vaše mobilní zařízení jedinečná. Identifikátor použijeme pouze při prvním spuštění mobilní aplikace a umožní nám spočítat, kolikrát byla aplikace stažena po kliknutí na reklamu (reklamní proužek nebo jiný marketingový nástroj) zobrazenou v konkrétní reklamní síti.
•    Využíváte-li v mobilní aplikaci funkci pro vyhledávání hotelů v blízkosti aktuální polohy, potřebujeme údaje o vaší aktuální poloze, které získáme ze zařízení prostřednictvím přijímače GPS nebo podobné technologie. Na jejich základě pak můžeme zobrazit hotely v nejbližším okolí. Údaje o poloze neshromažďujeme, dokud sami neaktivujete funkci vyhledávání v okolí. Poté můžete shromažďování těchto údajů opět vypnout, a to v oddílu Nastavení v nabídce vašeho telefonu.
•    V případě, že dojde k závažné chybě nebo k zamrznutí mobilní aplikace, budou nám odeslány podrobné údaje o chybě. Umožňují nám zjistit příčinu chyby a následně zlepšit stabilitu budoucích verzí mobilní aplikace. Součástí údajů o chybě je typ a verze mobilního zařízení, jeho UID, datum a čas, kdy k chybě došlo, dále pak s jakou funkcí jste právě pracovali a v jakém stavu byla aplikace, když chyba nastala. Tyto informace nepoužijeme k žádným jiným účelům, než je zjištění příčin chyby a její oprava.

 

Nad tím, jaké údaje nám mobilní aplikace zasílá, budete mít vždy kontrolu. Můžete je omezit jednak v nabídce Nastavení přímo v mobilní aplikaci, ale také změnou nastavení mobilního zařízení. Další možnost představuje úplné odebrání mobilní aplikace z mobilního zařízení. I poté budete moci využívat naše služby na našich webových stránkách.

 

Jak informace chráníme

Přejeme si, abyste měli v náš web i aplikace plnou důvěru a rádi je používali při plánování svých cest. Proto ochraně shromážděných údajů přikládáme zásadní důležitost. Žádný web ani aplikace sice nemůže zaručit dokonalou bezpečnost, ale přesto jsme přijali potřebná administrativní, technická i fyzická bezpečnostní opatření, která přispívají k ochraně zadaných osobních údajů. K osobním údajům mají například přístup výhradně oprávnění zaměstnanci, a to výlučně jen pro potřeby nutně související s provozem našich služeb. Při přenosu citlivých osobních údajů z vašeho systému k nám navíc využíváme šifrování. Neoprávněným osobám bráníme v přístupu k vašim údajům pomocí firewallů a systémů pro odhalení průniku.

 

Ochrana osobních údajů dětí

Naše webové stránky jsou určeny pro dospělou veřejnost a neposkytují žádné služby pro děti. Totéž platí i o všech aplikacích. Obdržíme-li podložené informace o tom, že nám určité osobní údaje sdělila osoba mladší 18 let bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce, okamžitě takové údaje vymažeme.

 

Externí odkazy


Jestliže kdekoli na těchto webových stránkách nebo v libovolné aplikaci použijete odkaz, kterým přejdete na jiný web, nezapomeňte, že cílový web se neřídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste si důkladně prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného webu, kde jsou vysvětleny jeho postupy při shromažďování, zpracování a sdílení osobních údajů.

 

Přenos osobních údajů mimo území země vašeho bydliště

 

V případě, že náš web nebo aplikace používáte mimo území Spojených států, upozorňujeme vás, že vaše osobní údaje mohou být přeneseny, uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických, kde se nacházejí naše servery a kde provozujeme svou databázi. Zákony na ochranu osobních údajů platné v USA a dalších zemích mohou mít méně přísné požadavky než zákony vaší země, přesto vás však ujišťujeme, že podnikáme veškeré kroky nutné k zabezpečení vašeho soukromí. Používáním našich služeb berete na vědomí, že vaše osobní údaje mohou být přeneseny do našich zařízení a předány dalším subjektům, s nimiž informace sdílíme v souladu s těmito Zásadami.

 

Změny Zásad ochrany osobních údajů

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se v budoucnu mohou změnit. O veškerých podstatných změnách Zásad ochrany osobních údajů vás budeme informovat e-mailem zaslaným na adresu, kterou jste nám poskytli, nebo sdělením, které bude viditelně umístěno na našich stránkách, případně v aplikacích.

 

Jak nás lze kontaktovat

 

Máte-li ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů (nebo své plánované cesty či provedených rezervací) nějaké dotazy, můžete nám poslat e-mail nebo dopis:

 

E-mail: Péče o zákazníky
Hotels.com, L.P.
Attn: Privacy Office
5400 LBJ Freeway
Suite 500
Dallas, Texas 75240
USA

 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí od 17. listopadu 2016.